Bắt đầu với Microsoft Service Trust Portal

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft dịch vụ tin cậy cổng thông tin (STP) cung cấp một loạt các nội dung, công cụ và tài nguyên khác về cách thực hành bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ của Microsoft. Nó cũng bao gồm báo cáo độc lập bên thứ ba kiểm nghiệm Microsoftcủa dịch vụ trực tuyến và thông tin về cách dịch vụ trực tuyến của chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn duy trì và theo dõi tuân thủ với các tiêu chuẩn, luật pháp và quy định, chẳng hạn như:

  • Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO)

  • Dịch vụ tổ chức điều khiển (SOC)

  • Viện tiêu chuẩn và công nghệ (NIST)

  • Chương trình Quản lý Rủi ro và Thẩm quyền Liên bang (FedRAMP)

  • Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR)

  • và những người khác.

Nội dung

Truy nhập Service Trust Portal

Dẫn hướng Service Trust Portal

Phản hồi

Truy nhập Service Trust Portal

STP chứa các chi tiết về của Microsoft thực hiện các điều khiển và quy trình bảo vệ dữ liệu khách hàng và dịch vụ điện toán đám mây của chúng tôi trong đó.  Để truy nhập một số tài liệu STP, bạn phải đăng nhập như người dùng được xác thực với Microsoft điện toán đám mây dịch vụ tài khoản của bạn (hoặc tài khoản Azure Active Directory tổ chức hoặc một Microsoft tài khoản) và xem lại và chấp nhận Microsoft không phải tiết lộ thông tin Thỏa thuận cho tài liệu tuân thủ.

Khách hàng hiện tại có thể truy nhập vào STP tại https://aka.ms/STP với một trong các gói đăng ký sau đây trực tuyến (dùng thử hoặc được trả tiền):

  • Office 365

  • Dynamics 365

  • Azure

Lưu ý: Tài khoản Azure Active Directory liên kết với các tổ chức có quyền truy nhập vào tất cả các tài liệu và tính năng như Trình quản lý Tuân thủ. Tài khoản Microsoft được tạo cho mục đích sử dụng cá nhân giới hạn quyền truy nhập vào nội dung Service Trust Portal.

Khách hàng mới và khách hàng đánh giá các dịch vụ trực tuyến của Microsoft

Để tạo một tài khoản mới hoặc để tạo một tài khoản dùng thử, hãy dùng một trong các biểu mẫu đăng ký sau đây (cũng được dùng cho tài khoản người dùng thử) để truy nhập vào STP.

Khi bạn đăng ký bản dùng thử miễn phí hoặc một thuê bao, bạn phải kích hoạt Azure Active Directory để hỗ trợ của bạn quyền truy nhập vào STP.

Quay lại đầu trang

Dẫn hướng Service Trust Portal

Các tính năng STP và nội dung có thể truy nhập từ menu chính, Hiển thị dưới đây:

Menu STP với khu vực tuân thủ bổ sung

Service Trust Portal

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin nối kết đưa bạn đến trang chủ STP, bao gồm mới là gì một phần cho STP và trình quản lý tuân thủ cung cấp chi tiết về các bản cập nhật mới nhất.

Trình quản lý Tuân thủ

Sử dụng Trình quản lý Tuân thủ để giúp đáp ứng các yêu cầu về quy định và bảo vệ dữ liệu khi sử dụng Dịch vụ Đám mây của Microsoft.  

Tài liệu tin cậy

Service Trust Portal cho phép bạn truy nhập vào vô số thông tin về thiết kế và triển khai bảo mật nhằm giúp bạn dễ dàng đáp ứng các mục tiêu tuân thủ theo quy định hơn thông qua việc hiểu rõ về cách các dịch vụ đám mây của Microsoft bảo vệ dữ liệu của bạn.  Để xem xét nội dung, hãy chọn một tùy chọn từ menu:

Báo cáo Kiểm tra cung cấp các báo cáo đánh giá và kiểm tra độc lập về sự tuân thủ của các dịch vụ đám mây của Microsoft đối với các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và yêu cầu theo quy định, bao gồm:

Bảo vệ Dữ liệu cung cấp Tài liệu Tin cậy để tải xuống, thông tin về cách Microsoft vận hành Azure, Dynamics 365 và Office 365. 

Bản thiết kế Bảo mật và Tuân thủ Azure cung cấp các giải pháp và hỗ trợ về bảo mật cũng như tuân thủ theo dạng chìa khóa trao tay, phù hợp với nhu cầu của ngành dọc, giúp tăng tốc việc tiếp nhận và sử dụng điện toán đám mây của khách hàng có dữ liệu bị quy định hoặc hạn chế.

Khu vực tuân thủ

Phần này cung cấp thông tin cụ thể vùng tuân thủ, thường trong biểu mẫu pháp lý ý kiến kết xuất dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft

Cộng hòa Séc cung cấp ý kiến pháp lý về dịch vụ trực tuyến Microsoft tuân thủ luật pháp Séc.

Ba Lan cung cấp ý kiến pháp lý trên Microsoft dịch vụ trực tuyến tuân thủ luật pháp Ba Lan.

Romania cung cấp ý kiến pháp lý trên Microsoft dịch vụ trực tuyến tuân thủ luật pháp Romania.

Tiếng Tây Ban Nha cung cấp ý kiến pháp lý trên Microsoft dịch vụ trực tuyến tuân thủ luật pháp Tây Ban Nha.

Quyền riêng tư

Trang này cung cấp thông tin về các tính năng trong dịch vụ của Microsoft mà bạn có thể dùng để giải quyết các yêu cầu cụ thể của GDPR, tài liệu hữu ích để GDPR trách nhiệm của bạn và kiến thức của các số đo kỹ thuật và tổ chức của bạn Microsoft đã thực hiện để hỗ trợ GDPR.

GDPR: bắt đầu Trang chủ cho nội dung liên quan đến dịch vụ tin cậy cổng thông tin GDPR, với nối kết đến nội dung liên quan và công cụ sẵn dùng.

Dữ liệu chủ đề chủ yêu cầu Làm thế nào, Microsoft cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu chủ đề dữ liệu, với nối kết đến các công cụ và tài liệu liên quan.

Vi phạm dữ liệu Thông tin về cách Microsoft phát hiện và phản hồi một phạm vi dữ liệu cá nhân và thông báo cho điều khiển dưới GDPR, với nối kết đến các công cụ và tài liệu liên quan.

DPIA Thông tin về cách mà Microsoft bảo tổ chức đáp ứng nghĩa vụ đánh giá ảnh hưởng đến bảo vệ dữ liệu riêng của họ.

Tài nguyên

Câu hỏi Thường Gặp cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến và quan trọng về STP và Trình quản lý Tuân thủ.

Office 365 bảo mật và tuân thủ tâm cung cấp các tài nguyên toàn diện để tìm hiểu về bảo mật và tuân thủ trong Office 365, bao gồm tài liệu, bài viết, và được đề xuất những cách thực hành tốt nhất.

Quản trị

Quản trị các hàm sẵn dùng với tài khoản người quản trị đối tượng thuê, và sẽ chỉ được hiển thị khi đăng nhập như người quản trị toàn cầu.

Thiết đặt cho phép bạn cung cấp truy nhập theo vai trò người quản lý tuân thủ để người dùng. Để biết thông tin về vấn đề này, hãy xem Gán vai trò người quản lý tuân thủ cho người dùng

Quay lại đầu trang

Tìm kiếm

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin - đầu vào tìm kiếm trường

Bấm vào kính lúp trong góc trên bên phải của trang bằng để bung rộng tìm kiếm nhập trường, hãy nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter.  Điều khiển Tìm kiếm sẽ xuất hiện, với thuật ngữ tìm kiếm trong hộp tìm kiếm ngăn nhập, và kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện phía dưới.

Theo mặc định, tìm kiếm trả về kết quả tài liệu, và bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống bộ lọc bằng để tinh chỉnh danh sách các tài liệu được hiển thị, thêm hoặc loại bỏ kết quả tìm kiếm từ dạng xem.  Bạn có thể dùng nhiều bộ lọc thuộc tính cùng lúc để thu hẹp các tài liệu trả về dịch vụ điện toán đám mây cụ thể, thể loại tuân thủ hoặc cách thực hành bảo mật, khu vực trên thế giới, hoặc ngành công nghiệp.  Bấm vào tên tài liệu nối kết để tải xuống tài liệu.

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin - các tìm kiếm trên các tài liệu với bộ lọc được áp dụng

Bấm vào nối kết quản lý tuân thủ để hiển thị kết quả tìm kiếm cho người quản lý tuân thủ đánh giá điều khiển. Kết quả tìm kiếm được liệt kê Hiển thị ngày đánh giá đã được tạo, tên của đánh giá gộp nhóm, Dịch vụ điện toán đám mây áp dụng, và có các điều khiển Microsoft hay khách hàng quản lý.

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin - các tìm kiếm trên điều khiển trình quản lý tuân thủ

Lưu ý: Các báo cáo và tài liệu Service Trust Portal luôn sẵn có để tải xuống trong khoảng thời gian tối thiểu là mười hai tháng sau khi phát hành hoặc cho đến khi có phiên bản tài liệu mới.

Quay lại đầu trang

Bản địa hóa hỗ trợ

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin cho phép bạn xem nội dung trang trong ngôn ngữ khác nhau.  Để thay đổi ngôn ngữ cho trang, chỉ cần bấm vào biểu tượng hình cầu ở góc dưới bên trái của trang và chọn ngôn ngữ cho lựa chọn của bạn.

Dịch vụ tin cậy cổng thông tin - bản địa hóa tùy chọn nội dung

Quay lại đầu trang

Phản hồi

Chúng tôi có thể trợ giúp cho các câu hỏi về Service Trust Portal hoặc lỗi mà bạn gặp phải khi sử dụng cổng thông tin. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc và phản hồi về báo cáo tuân thủ và tài nguyên tin cậy Service Trust Portal bằng cách sử dụng liên kết Phản hồi ở cuối trang STP.

Phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi.  Bấm vào nút Phản hồi ở cuối trang để gửi cho chúng tôi chú thích về những gì bạn đã thích hoặc không thích hoặc các đề xuất mà bạn có thể có để cải thiện sản phẩm hoặc tính năng sản phẩm của chúng tôi.

Quay lại đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×