Bắt đầu với máy khách đồng bộ OneDrive mới trong Windows

Bắt đầu với máy khách đồng bộ OneDrive mới trong Windows

Ứng dụng máy khách đồng bộ OneDrive mới cho phép bạn kết nối và đồng bộ tệp từ OneDrive for Business cũng như từ các site SharePoint. Bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học vào Máy khách đồng bộ OneDrive, rồi đồng bộ tất cả các tệp với máy tính.

Lưu ý: 

 • Ứng dụng máy khách đồng bộ OneDrive mới hỗ trợ Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7. Ứng dụng Máy khách đồng bộ OneDrive chưa hỗ trợ các phiên bản tại chỗ của OneDrive for Business (khi tổ chức của bạn không đăng ký gói Office 365 dành cho doanh nghiệp).

 • Ứng dụng Máy khách đồng bộ OneDrive cũng hỗ trợ đồng tác giả trong thời gian thựcchia sẻ tài liệu từ các ứng dụng Office khi bạn đang sử dụng Office 2016 (yêu cầu click-to-run bản dựng 16.0.7167.2xxx hoặc MSI bản dựng 16.0.4432.100x). Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Office 365, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac.

Cài đặt và thiết lập

 1. Cài đặt phiên bản Windows của máy khách đồng bộ OneDrive mới. Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 10 hoặc đã cài đặt các ứng dụng Office 2016 trên máy tính thì bạn đã có Máy khách đồng bộ OneDrive.

  Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Windows 8.1 thì Máy khách đồng bộ OneDrive sẽ chỉ đồng bộ tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Để đồng bộ các tài khoản cá nhân, hãy đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Bắt đầu Thiết lập OneDrive.

Phương pháp 1: Nếu bạn không có tài khoản nào đăng nhập vào OneDrive

Nếu hiện bạn không có tài khoản nào đăng nhập vào OneDrive, hãy bắt đầu đăng nhập OneDrive bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 1. Chọn nút Bắt đầu, tìm kiếm “OneDrive”, rồi mở ứng dụng này:

  • Trong Windows 10, chọn ứng dụng OneDrive trên máy tính.

   Ảnh chụp màn hình khi tìm kiếm ứng dụng OneDrive trên máy tính trong Windows 10

  • Trong Windows 7, dưới Chương trình, chọn Microsoft OneDrive.

   Ảnh chụp màn hình khi tìm kiếm ứng dụng OneDrive trên máy tính trong Windows 7

  • Trong Windows 8.1, tìm kiếm OneDrive for Business, rồi chọn ứng dụng OneDrive for Business.

 2. Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, hãy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chọn Đăng nhập để thiết lập tài khoản của bạn.

  Ảnh chụp màn hình đầu tiên trong Thiết lập OneDrive

Phương pháp 2: Nếu bạn đã có một tài khoản cá nhân đăng nhập vào OneDrive

Nếu bạn đã có một tài khoản cá nhân đăng nhập vào OneDrive, bạn có thể sử dụng Cài đặt OneDrive để thêm một tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 1. Trong khu vực dẫn hướng thanh tác vụ, bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng, rồi chọn Cài đặt.

  Menu bấm chuột phải cho biểu tượng OneDrive.

  (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng này không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive đang không chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong Cài đặt, chọn Tài khoản, rồi chọn Thêm tài khoản.

  Tab Tài khoản trong cài đặt OneDrive.

  Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, hãy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chọn Đăng nhập để thiết lập tài khoản của bạn.

  Ảnh chụp màn hình đầu tiên trong Thiết lập OneDrive

Các điểm chính trong Thiết lập OneDrive

Có hai màn hình hữu ích mà bạn nên chú ý trong Thiết lập OneDrive:

 • Trên màn hình Đây là thư mục OneDrive của bạn, chọn Tiếp theo để chấp nhận vị trí thư mục mặc định cho các tệp OneDrive của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí thư mục, hãy chọn Thay đổi vị trí - đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện thay đổi.

  Ảnh chụp màn hình cho màn hình Đây là Thư mục OneDrive của Bạn trong trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive

 • Trên màn hình Đồng bộ tệp từ OneDrive, chọn các thư mục mà bạn muốn đồng bộ, rồi chọn Tiếp theo. Điều này giúp kiểm soát dung lượng mà các tệp OneDrive chiếm hữu trên máy tính của bạn và tiết kiệm băng thông trong các quá trình đồng bộ. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này sau trong Cài đặt nhưng đây cũng là một cơ hội thuận lợi.

  Ảnh chụp màn hình cho màn hình Đồng bộ tệp từ OneDrive của bạn trong trình hướng dẫn Chào mừng bạn đến với OneDrive

Lưu ý: Nếu bạn đã đang đồng bộ OneDrive for Business với máy tính (sử dụng máy khách đồng bộ trước đó) và bạn đã cài đặt Máy khách đồng bộ OneDrive thì bạn sẽ không thấy màn hình Đây là thư mục OneDrive của bạn hoặc màn hình Đồng bộ tệp từ OneDrive trong quá trình Thiết lập OneDrive. Ứng dụng Máy khách đồng bộ OneDrive tự động thực hiện đồng bộ trong cùng vị trí thư mục mà bạn đang sử dụng trước đó. Để chọn thư mục mà bạn đang đồng bộ, bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây màu lam trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục.

Tận hưởng OneDrive for Business

Bạn đã sẵn sàng. Các tệp OneDrive for Business của bạn cũng sẽ xuất hiện trong cửa sổ File Explorer trong thư mục OneDrive – [Tên_Đối_tượng_thuê_của_Bạn].

Ảnh chụp màn hình các tệp OneDrive for Business trong File Explorer

Bây giờ, bạn có một biểu tượng đám mây màu lam mới trong khu vực thông báo của mình và các tệp công việc đã được đồng bộ với máy tính của bạn. Biểu tượng đám mây màu lam sẽ xuất hiện dưới dạng OneDrive – [Tên_Đối_tượng_thuê_của_Bạn] khi bạn di chuột qua biểu tượng đó.

Máy khách đồng bộ OneDrive for Business

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi các thư mục cơ quan hoặc trường học mà bạn đồng bộ trên máy tính, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây màu lam đó trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục. Tìm thông tin khác về tài khoản của bạn và thay đổi các cài đặt OneDrive khác từ đây.

Ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang nằm trên nút Chọn thư mục trong tab Tài khoản ở menu cài đặt OneDrive.

Các tài nguyên khác

Để biết thêm các tài nguyên bổ sung về Máy khách đồng bộ OneDrive:

Tiêu đề

Mô tả

Đồng bộ các site SharePoint với máy khách đồng bộ OneDrive mới

Tìm hiểu cách đặt cấu hình Máy khách đồng bộ OneDrive để đồng bộ tệp từ các site SharePoint.

Tôi đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào?

Tìm hiểu cách dễ dàng biết được bạn đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào.

Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Ghi chú phát hành cho bản phát hành mới nhất.

Khắc phục các sự cố đồng bộ OneDrive

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố với Máy khách đồng bộ OneDrive.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×