Bắt đầu với lấy & biến đổi trong Excel

Bắt đầu với lấy & biến đổi trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với lấy & biến đổi trong Excel, bạn có thể tìm kiếm nguồn dữ liệu, hãy kết nối, và sau đó hình dữ liệu đó (cho ví dụ loại bỏ một cột, thay đổi kiểu dữ liệu, hoặc kết hợp bảng) theo cách đáp ứng nhu cầu của bạn. Sau khi bạn đã định dạng dữ liệu của bạn, bạn có thể chia sẻ kết quả của bạn hoặc dùng truy vấn của bạn để tạo báo cáo.

Các bước phổ biến trong Power Query

Hãy xem các bước này theo thứ tự, chúng thường diễn ra như sau:

  • Kết nối – tạo kết nối tới dữ liệu trong nền tảng điện toán đám mây, trong một dịch vụ, hoặc cục bộ

  • Chuyển đổi – định hình dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của bạn; nguồn ban đầu vẫn không thay đổi

  • Kết hợp – tạo một mô hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, và có một dạng xem duy nhất vào dữ liệu

  • Chia sẻ – sau khi truy vấn của bạn đã hoàn thành bạn có thể lưu nó, chia sẻ nó, hoặc sử dụng nó cho báo cáo

Bất cứ khi nào bạn kết nối với dữ liệu, biến đổi dữ liệu, hoặc kết hợp với các nguồn dữ liệu, một tính năng lấy & biến đổi giờ được gọi là Trình soạn thảo truy vấn ghi lại từng bước, và cho phép bạn sửa đổi nó, Tuy nhiên bạn muốn. Trình soạn thảo truy vấn cũng cho phép bạn hoàn tác, làm lại, thay đổi thứ tự hoặc chỉnh sửa bất kỳ bước... tất cả để bạn có thể định hình dạng xem của bạn được kết nối dữ liệu theo cách mà bạn muốn nó.

Lấy & biến đổi, bạn có thể tạo truy vấn được đơn giản hoặc phức tạp như khi bạn cần. Khi bạn thêm bước truy vấn, Trình soạn thảo truy vấn hoạt động ở phía để tạo một bộ rời rạc hướng dẫn thực hiện thời của các lệnh sau. Những hướng dẫn được tạo bằng các ngôn ngữ M. Người dùng sử dụng những power và khả năng linh hoạt tính năng tạo script dữ liệu theo cách thủ công có thể tạo hoặc thay đổi ngôn ngữ M truy vấn bằng cách dùng Trình soạn thảo nâng cao. Trình soạn thảo truy vấnTrình soạn thảo nâng cao được mô tả chi tiết ở phần sau của bài viết này.

Bạn có thể bắt đầu một truy vấn mới từ tab dữ liệu > Lấy dữ liệu > chọn nguồn dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi chọn nút Truy vấn mới từ tab dữ liệu . Đây là ví dụ về cách chọn từ một cơ sở dữ liệu nguồn.

Tùy chọn lấy & biến đổi từ cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Power Query cũng là sẵn dùng cho các phiên bản trước của Excel dưới dạng một bổ trợ, cũng như trong Power BI. Để xem Power Query hoạt động trong phiên bản trước của Excel, hãy xem Bắt đầu với Power Query.

Kết nối

Bạn có thể dùng truy vấn để kết nối với một nguồn dữ liệu đơn lẻ, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Access , hoặc bạn có thể kết nối với nhiều tệp cơ sở dữ liệu, nguồn cấp OData, hoặc trang Web. Sau đó bạn có thể đưa tất cả các nguồn cùng nhau bằng cách dùng kết hợp duy nhất của riêng bạn, và khám phá thông tin bạn có thể không nếu không có nhìn thấy.

Khi bạn chọn Lấy dữ liệu từ phần lấy & biến đổi trên tab dữ liệu (hoặc Truy vấn mới nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu ), bạn sẽ nhìn thấy nhiều nguồn dữ liệu để chọn, bao gồm tệp như Excel sổ làm việc hoặc tệp CSV, cơ sở dữ liệu chẳng hạn như quyền truy nhập, SQL Server, Oracle, và MySQL, Azure dịch vụ chẳng hạn như HDInsight hoặc Lưu trữ Blob, và sắp xếp tất cả các nguồn khác chẳng hạn như trang WebDanh sách SharePoint, Tệp Hadoop, Facebook, Salesforce, và những người khác.

Lưu ý: Bạn có thể tìm hiểu về những dữ liệu nguồn sẵn dùng trong phiên bản Excel nào sau đây: nơi là lấy & biến đổi (Power Query).

Khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu, lấy & biến đổi Hiển thị một cửa sổ bộ dẫn hướng , cho phép bạn sửa dữ liệu từ nguồn. Khi bạn chọn sửa từ cửa sổ bộ dẫn hướng , lấy & biến đổi khởi động Trình soạn thảo truy vấn, một cửa sổ riêng biệt hỗ trợ tính năng và hiển thị kết nối dữ liệu của bạn và chuyển đổi mà bạn áp dụng. Phần tiếp theo, biến đổi, cung cấp thêm thông tin về Trình soạn thảo truy vấn.

Chuyển đổi

Lấy & biến đổi cho phép bạn chuyển đổi các nguồn dữ liệu từ dữ liệu của bạn theo cách giúp bạn phân tích nó. Transforming dữ liệu có nghĩa là sửa đổi trong một số cách để đáp ứng nhu cầu của bạn – ví dụ, bạn có thể loại bỏ một cột, thay đổi kiểu dữ liệu, hoặc kết hợp bảng – mỗi đều là chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn chuyển đổi dữ liệu, nó sẽ đưa chung trên hình bạn cần phải thêm phân tích của bạn. Quy trình áp dụng chuyển đổi cho một hoặc nhiều bộ dữ liệu thường được gọi là để định hình dữ liệu.

Excel dùng một chuyên dụng Soạn thảo truy vấn để giúp dễ dàng và hiển thị phương pháp chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn chọn dữ liệu > Lấy dữ liệu, sau đó chọn nguồn dữ liệu, chẳng hạn như một sổ làm việc, hoặc cơ sở dữ liệu, bộ dẫn hướng sổ xuất hiện vì vậy bạn có thể chọn bảng (hoặc bảng) bạn muốn sử dụng truy vấn của bạn. Khi bạn chọn một bảng, dạng xem trước của dữ liệu của nó được hiển thị trong ngăn bên phải của cửa sổ bộ dẫn hướng .

Lấy & biến đổi > ngăn dẫn hướng Power Query

Nếu bạn chọn tải, nguồn dữ liệu được hiển thị trực tiếp vào Excel như là. Nếu bạn chọn sửa, mà sẽ khởi động Trình soạn thảo truy vấn.

Ngăn trình soạn thảo truy vấn Power

Trình soạn thảo truy vấn theo dõi của mọi thứ bạn làm với dữ liệu. Trình soạn thảo truy vấn bản ghi và nhãn mỗi phép biến đổi, hoặc các bước, bạn áp dụng cho dữ liệu. Xem chuyển đổi là kết nối với một nguồn dữ liệu, loại bỏ một cột, một phối hoặc dữ liệu thay đổi kiểu, Trình soạn thảo truy vấn theo dõi mỗi thao tác trong phần Áp dụng các bước của ngăn Thiết đặt truy vấn .

Toàn bộ các thao tác chuyển đổi mà bạn áp dụng cho kết nối dữ liệu của mình sẽ tạo thành truy vấn của bạn.

Đó là quan trọng cần biết rằng hành động mà bạn xác định trong Trình soạn thảo truy vấn không thay đổi dữ liệu nguồn ban đầu. Thay vào đó, Excel ghi từng bước bạn thực hiện khi kết nối hoặc chuyển đổi dữ liệu, và khi bạn đã hoàn tất để định hình dữ liệu, nó sẽ đưa ảnh tức thời của tập dữ liệu tinh lọc và mang lại nó vào sổ làm việc.

Không có nhiều, nhiều phương pháp chuyển đổi bạn có thể áp dụng cho dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi phương pháp chuyển đổi của riêng bạn bằng cách dùng ngôn ngữ M, bằng cách dùng trình soạn thảo truy vấn của Trình soạn thảo nâng cao. Bạn có thể mở Trình soạn thảo nâng cao từ soạn thảo truy vấn Home hoặc dạng xem tab, nơi bạn có thể sửa đổi bước M ngôn ngữ liên kết với truy vấn hiện có hoặc tạo cho riêng bạn.

Ngăn trình soạn thảo truy vấn nâng cao Power với M ngôn ngữ soạn thảo

Khi bạn hoàn tất việc tạo truy vấn của bạn bạn có thể chọn đóng & tải từ tab trang đầu và kết quả truy vấn đang được tải vào Excel và sẵn dùng trong một tab sổ làm việc mới.

Tìm hiểu thêm về Chuyển đổi:

Chia sẻ

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel chứa truy vấn, truy vấn là tự động lưu cũng. Bạn có thể xem tất cả các truy vấn trong sổ làm việc Excel bằng cách chọn truy vấn & kết nối trên tab dữ liệu .

Ngăn truy vấn Power Query và kết nối

Nhưng tại sao dừng ở đó? Với danh Mục dữ liệu Power BI, bạn có thể chia sẻ truy vấn của bạn với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn. Hoặc tạo một truy vấn, bạn sẽ sử dụng thường xuyên, sau đó dùng nó trong nhiều sổ làm việc và lưu chính bạn làm việc. Thay vì lưu và gửi email sổ làm việc Excel, tìm hiểu về điều gì đã thay đổi, hoặc có dữ liệu của nó là cũ, lưu một truy vấn vào danh Mục dữ liệu. Chỉ cần bấm chuột phải vào một truy vấn trong ngăn truy vấn & kết nối và cung cấp menu sắp xếp tất cả các tùy chọn, bao gồm Gửi đến danh mục dữ liệu.

Power Query > xuất sang tùy chọn

Lưu ý các tùy chọn khác trong menu chuột phải, quá. Bạn có thể sao đôi một truy vấn, cho phép bạn thay đổi một số hoặc tất cả các thành phần của một truy vấn mà không thay đổi truy vấn gốc; giống như tạo một mẫu truy vấn mà bạn có thể thay đổi đó để tạo bộ dữ liệu tùy chỉnh – chẳng hạn như một tập dữ liệu cho cửa hàng bán lẻ, khác để bán buôn và khác cho hàng tồn kho, tất cả chúng dựa trên cùng một dữ liệu kết nối.

Bạn cũng có thể Sáp nhập hoặc Chắp thêm truy vấn, vốn cho phép bạn chuyển truy vấn thành các khối dựng có thể dùng lại.

Bạn cũng có thể phát hành sổ làm việc của bạn vào Power BI, và tạo báo cáo trực tuyến có thể được chia sẻ với nhóm của bạn, làm mới tự động và tinh chỉnh. Để phát hành sổ làm việc Power bi, hãy chọn tệp > phát hành > phát hành lên Power BI.

Lưu ý: Sổ làm việc của bạn phải được lưu vào OneDrive for Business để phát hành lên Power BI.

Với truy vấn của bạn hoàn tất, bạn có thể dùng nó để tạo báo cáo trong Excel, hoặc trong Power BI. Hãy xem phần sau đây để tìm hiểu thêm về báo cáo tài nguyên cho phép bạn tận dụng lợi thế của tất cả hoạt động tốt hành động của bạn khi sử dụng chức năng lấy & biến đổi để định hình dữ liệu theo cách mà bạn muốn nó.

Tìm hiểu thêm về chia sẻ:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×