Bắt đầu với Ghi chú dính

Chào mừng bạn đến với ghi chú dính! Chúng tôi vẫn là cách tốt nhất để viết ghi chú nhanh trên máy tính chạy Windows của bạn, nhưng bây giờ bạn cũng có thể thực hiện ghi chú dính với bạn, cho phép bạn chụp, tìm và sử dụng các ghi chú của bạn trên các ứng dụng và thiết bị yêu thích của bạn.

Lưu ý: Các tính năng mới và được Cập Nhật trong ghi chú dính có thể được phát hành trên cơ sở cuộn ra dần, điều này có nghĩa là họ không thể thực hiện theo cách của họ với máy tính hoặc thiết bị của bạn ngay sau khi được công bố.

Chào mừng bạn đến với ghi chú dính cho Windows 10!

Mở ứng dụng ghi chú dính

 1. Trên Windows 10, bấm hoặc gõ nhẹ vào nút bắt đầu , rồi nhập "ghi chú dính". Ghi chú dính sẽ mở ra nơi bạn đã rời khỏi chúng.

 2. Trong danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ hoặc bấm đúp vào một ghi chú để mở.

 3. Để đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ hoặc bấm đúp vào biểu tượng đóng ( X ).

  Nếu bạn không thấy ghi chú dính trong danh sách ứng dụng của mình, hãy mở ứng dụng Microsoft Store và cài đặt "ghi chú dính Microsoft" của bạn.

Lưu ý: Bạn hiện không thể có ghi chú dính ở trên đầu các ứng dụng khác. Tuy nhiên, bạn có thể ghim các ghi chú dính vào thanh tác vụ Windows để xem danh sách ghi chú của bạn ngay lập tức hoặc tạo nhanh một ghi chú mới. Bấm chuột phải vào biểu tượng ghi chú dính trong thanh tác vụ, rồi bấm ghim vào thanh tác vụ.

Đăng nhập và đồng bộ các ghi chú dính

Trong Sticky Notes Phiên bản 3,0 trở lên, sử dụng cùng một tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng nhập để đồng bộ các ghi chú của mình trên các ứng dụng và các thiết bị yêu thích của bạn.

 1. Mở ứng dụng Sticky Notes và xem danh sách ghi chú của bạn. Nếu chỉ một ghi chú duy nhất được hiển thị, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng (... ) ở phía trên bên phải của ghi chú, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào danh sách ghi chú.

 2. Bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng thiết đặt ở phía trên bên phải của danh sách ghi chú.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm đăng nhập và nhập thông tin xác thực tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn không có tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản để đăng nhập.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tiếp tục.

Tìm hiểu thêm về vị trí khác mà bạn có thể xem các ghi chú của mình.

Tạo ghi chú mới

 1. Mở ghi chú dính. Ghi chú dính sẽ mở ra nơi bạn đã rời khỏi chúng.

 2. Từ danh sách ghi chú hoặc từ một ghi chú hiện có, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu cộng ( + ) ở phía trên bên trái.

  Mẹo: 

  • Bạn có thể ghim các ghi chú dính vào thanh tác vụ Windows để tạo một ghi chú mới một cách nhanh chóng. Bấm chuột phải vào biểu tượng ghi chú dính trong thanh tác vụ, rồi bấm ghim vào thanh tác vụ.

  • Tiếp theo, nếu bạn bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ trên biểu tượng ghi chú dính trong thanh tác vụ Windows, bạn có thể chọn ghi chú mới.

 3. Thêm nội dung vào ghi chú của bạn bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng bàn phím, viết bằng ngón tay hoặc Stylus của bạn trên thiết bị hỗ trợ, hoặc thêm ảnh.

  Lưu ý: Hiện tại bạn không thể thay đổi phông chữ hoặc kích cỡ văn bản ghi chú.

  Mẹo: Hãy thử sử dụng Cortana. Nếu bạn nhập ghi chú có chứa một ngày, thời gian, số điện thoại hoặc địa chỉ, đại diện tìm kiếm Cortana kỹ thuật số sẽ cung cấp các cách tương tác với ghi chú, chẳng hạn như bằng cách thêm lời nhắc vào lịch Outlook của bạn nếu bạn nhập thời gian.

Tìm hiểu thêm các cách Thêm nội dung vào ghi chú dính của bạn..

Tìm kiếm trong ghi chú của bạn

 1. Ở đầu danh sách ghi chú của bạn, nhập một thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

  Danh sách ghi chú sẽ trở nên được lọc chỉ trong những ghi chú có chứa thuật ngữ tìm kiếm.

 2. Để xóa tìm kiếm, hãy bấm vào gõ nhẹ ( X ) hoặc xóa thuật ngữ tìm kiếm.

Thay đổi diện mạo của ghi chú của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh ghi chú của mình.

 • Lấy đầu ghi chú và kéo ghi chú quanh màn hình nền của bạn. Chúng tôi sẽ nhớ nơi bạn đặt!

 • Lấy các cạnh của ghi chú và tăng chiều rộng và chiều cao của nó.

 • Thay đổi màu nền ghi chú. Từ bất kỳ ghi chú nào, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ...) nằm ở góc trên bên phải, rồi chọn một màu cho ghi chú.

  Thay đổi chế độ màu sáng hoặc tối để đọc dễ dàng hơn. Chế độ màu sẽ thay đổi nền và màu phông của ghi chú và danh sách ghi chú đến ánh sáng hoặc tối tăm nhưng không phải đầu đề ghi chú. Từ danh sách ghi chú, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào thiết đặt, rồi bên dưới màu, thay đổi chế độ màu để làm sáng, tối tăm hoặc đặt để khớp với chế độ Windows hiện tại của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft, thay đổi màu sẽ đồng bộ trên các thiết bị của bạn và trên web.

Tìm hiểu thêm cách định dạng ghi chú.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

Cho chúng tôi biết bạn thích gì về trải nghiệm ghi chú dính mới — và gợi ý những gì bạn có để làm cho việc này trở nên tốt hơn. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi về sản phẩm của bạn trực tiếp vào nhóm ghi chú dính!

 • Từ danh sách ghi chú, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào thiết đặt, sau đó dưới Trợ giúp & phản hồi, bấm hoặc gõ nhẹ vào chia sẻ phản hồi.

 • Cung cấp cho chúng tôi gợi ý nội dung hoặc báo cáo sự cố trên cổng thông tin đề xuất ghi chú dính.

Chào mừng bạn đến với ghi chú dính cho iPhone!

Xem các ghi chú dính trong OneNote

 1. Ghi chú dính của bạn xuất hiện cùng với OneNote for iPhone. Mở OneNote for iPhone, sau đó ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

  Bạn có thể cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft để xem các ghi chú của mình trên các thiết bị của mình.

 2. Trong danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó.

 3. Để đóng một ghi chú mà bạn đã sửa đổi, hãy gõ nhẹ vào hoàn tất và sau đó là mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

  Để đóng ghi chú mà bạn chưa sửa đổi, chỉ cần gõ nhẹ vào mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

Tìm hiểu thêm về vị trí khác mà bạn có thể xem các ghi chú của mình.

Tạo ghi chú mới

 1. Mở OneNote for iPhone, sau đó ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

  Bạn có thể cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft để xem các ghi chú của mình trên các thiết bị của mình.

 2. Từ danh sách ghi chú, gõ nhẹ vào biểu tượng dấu cộng ( + ) để bắt đầu ghi chú mới.

 3. Thêm nội dung vào ghi chú của bạn bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng bàn phím, viết bằng ngón tay hoặc Stylus của bạn trên thiết bị hỗ trợ, hoặc thêm ảnh.

 4. Để đóng một ghi chú mà bạn đã sửa đổi, hãy gõ nhẹ vào hoàn tất và sau đó là mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

  Để đóng ghi chú mà bạn chưa sửa đổi, chỉ cần gõ nhẹ vào mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

Tìm hiểu thêm cách Thêm nội dung vào ghi chú dính của bạn.

Thay đổi màu của ghi chú của bạn

 • Từ danh sách ghi chú, Trượt ghi chú từ bên phải để hiển thị các tùy chọn ghi chú, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng định dạng giữa.

 • Từ ghi chú, hãy gõ nhẹ biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) nằm ở phía trên bên phải, rồi chọn một màu cho ghi chú.

  Mẹo: Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, thay đổi màu sẽ đồng bộ trên các thiết bị của bạn và trên web.

Chia sẻ ghi chú của bạn

Bạn có thể chia sẻ ghi chú dính với bất kỳ ai, ngay cả những người không có tài khoản Microsoft. Có thể chia sẻ ghi chú dính bằng các ứng dụng hoặc dịch vụ phổ biến nhất sẵn dùng trên điện thoại iPhone của bạn, bao gồm nhắn tin văn bản, email, hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

 • Từ danh sách ghi chú, Trượt ghi chú từ bên phải để hiển thị các tùy chọn ghi chú, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ bên trái.

 • Bạn cũng có thể chia sẻ ghi chú bằng cách mở nó trước tiên, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) nằm ở phía trên bên phải. Gõ nhẹ vào chia sẻ ghi chú.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

Cho chúng tôi biết bạn thích gì về trải nghiệm ghi chú dính mới — và gợi ý những gì bạn có để làm cho việc này trở nên tốt hơn. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi về sản phẩm của bạn trực tiếp vào nhóm ghi chú dính!

 • Từ danh sách ghi chú, gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ tài khoản của bạn, rồi bên dưới phản hồi, gõ nhẹ gửi phản hồi.

 • Cung cấp cho chúng tôi gợi ý nội dung hoặc báo cáo sự cố trên cổng thông tin đề xuất ghi chú dính.

Chào mừng bạn đến với ghi chú dính cho điện thoại Android!

Xem các ghi chú dính của bạn

Có hai cách để lấy ghi chú dính trên Android:

 • Trong OneNote Mở OneNote, rồi ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

  Trong danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó. Để đóng ghi chú và quay lại danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ mũi tên trái hướng sang trái ở phía trên bên trái.

 • Trên công cụ khởi động Microsoft Bạn cũng có thể truy nhập nhanh các ghi chú dính mà không cần OneNote nếu bạn đang sử dụng Microsoft Launcher như màn hình chính tùy chỉnh cho điện thoại Android của mình. Từ màn hình Trang chủ công cụ khởi động, trượt từ cạnh trái để xem nguồn cấp của bạn, sau đó chạm xuống và gõ nhẹ tùy chỉnh nguồn cấp để thêm thẻ. Kéo một lần nữa và bật ghi chú dính để thêm vào nguồn cấp của bạn.

Tìm hiểu thêm về vị trí khác mà bạn có thể xem các ghi chú của mình.

Tạo ghi chú mới

 1. Mở OneNote cho điện thoại Android, sau đó ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

 2. Từ danh sách ghi chú gõ nhẹ vào biểu tượng dấu cộng ( + ) để bắt đầu một ghi chú mới.

 3. Thêm nội dung vào ghi chú của bạn bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng bàn phím, viết bằng ngón tay hoặc Stylus của bạn trên thiết bị hỗ trợ, hoặc thêm ảnh.

 4. Để lưu và đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ mũi tên trái hướng sang trái ở góc trên bên trái.

  Lưu ý: Hiện tại bạn không thể thay đổi phông chữ hoặc kích cỡ văn bản ghi chú.

Tìm hiểu thêm cách Thêm nội dung vào ghi chú dính của bạn.

Thay đổi màu của ghi chú của bạn

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó. Gõ nhẹ vào biểu tượng tùy chọn khác nằm ở phía trên bên phải.

 2. Chọn một màu cho ghi chú.

Mẹo: Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, thay đổi màu sẽ đồng bộ trên các thiết bị của bạn và trên web.

Chia sẻ ghi chú của bạn

Bạn có thể chia sẻ ghi chú dính với bất kỳ ai, ngay cả những người không có tài khoản Microsoft. Có thể chia sẻ ghi chú dính bằng các ứng dụng hoặc dịch vụ phổ biến nhất sẵn dùng trên điện thoại Android của bạn, bao gồm tin nhắn văn bản, email, hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ. Gõ nhẹ biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) nằm ở phía trên bên phải.

 2. Gõ nhẹ Chia sẻ.

 3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ ghi chú.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

Cho chúng tôi biết bạn thích gì về trải nghiệm ghi chú dính mới — và gợi ý những gì bạn có để làm cho việc này trở nên tốt hơn. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi về sản phẩm của bạn trực tiếp vào nhóm ghi chú dính!

 • Từ danh sách ghi chú, gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ tài khoản của bạn, rồi bên dưới phản hồi, gõ nhẹ gửi phản hồi.

 • Cung cấp cho chúng tôi gợi ý nội dung hoặc báo cáo sự cố trên cổng thông tin đề xuất ghi chú dính.

Không còn săn bắn nào xung quanh đối với một mảnh giấy và bút chì để bắt giữ một ý tưởng nhanh chóng nhưng quan trọng bạn không muốn mất theo dõi.

Xem thêm

Tạo ghi chú dính

Xem các ghi chú dính ở mọi nơi

Chia sẻ ghi chú dính

Xóa ghi chú dính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×