Bắt đầu với bảng điều khiển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng điều khiển là một nhóm liên quan của phiếu ghi điểm tương tác và dạng xem báo cáo được sắp xếp lại với nhau trong SharePoint hoặc trang Web lưu trữ. Bảng điều khiển có thể giống như hình ảnh sau đây:

Bảng điều khiển Mẫu của Contoso

Máy chủ SharePoint cho phép bạn tạo và sử dụng bảng điều khiển cung cấp thông tin Cập Nhật trong một tập trung được quản lý, dễ dàng truy nhập vị trí. Bạn có thể dùng công cụ SharePoint Server để tạo và sử dụng bảng điều khiển được phù hợp cho cá nhân, đội, nhóm hoặc toàn bộ tổ chức.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách dùng bảng điều khiển

Tạo một bảng điều khiển

Tìm hiểu cách dùng bảng điều khiển

Bảng điều khiển khác nhau trong thiết kế và độ phức tạp, nhưng hầu hết các bảng điều khiển khác thường thể tương tác cao và cho phép bạn khám phá dữ liệu trong phiếu ghi điểm và báo cáo riêng lẻ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xem thông tin được hiển thị trong bảng điều khiển của bạn, sau đó bấm vào các mục khác nhau trong bảng điều khiển để áp dụng bộ lọc hoặc xem cấp độ cao hơn hoặc thấp hơn của thông tin.

Sử dụng tài nguyên sau đây để tìm hiểu cách dùng bảng điều khiển:

Đầu Trang

Tạo một bảng điều khiển

Dùng Microsoft SharePoint Server 2010, bạn có một vài công cụ sẵn dùng để tạo bảng điều khiển. Ví dụ, bạn có thể tạo bảng điều khiển bằng cách dùng PerformancePoint Dashboard Designer, hoặc bằng cách dùng SharePoint Server để tạo một trang phần Web.

Công cụ mà bạn chọn tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như người dùng nhu cầu. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một bảng điều khiển đơn giản cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ, bạn có thể muốn tạo một trang phần Web và thêm một phần Web biểu đồ và chỉ báo trạng thái cho nó. Hoặc, nếu bạn muốn tạo một bảng điều khiển mạnh mẽ chứa nhiều phiếu ghi điểm, báo cáo và bộ lọc, bạn có thể muốn tạo một bảng điều khiển PerformancePoint.

Sử dụng bảng dưới đây để chọn công cụ tạo bảng điều khiển đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của bạn:

Mục

Công cụ/ứng dụng

Tài nguyên trợ giúp và tài liệu

Bảng điều khiển có chứa một hoặc nhiều trang hiển thị nhiều báo cáo có thể dùng lại và thông tin được sử dụng trong các nhóm lớn hoặc toàn bộ tổ chức. Bảng điều khiển có thể chứa mạnh mẽ phiếu ghi điểm và báo cáo, cũng như hiển thị báo cáo được lưu giữ trên máy chủ khác.

Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint

Bước đầu làm quen: PerformancePoint Dashboard Designer

Sổ làm việc Excel có chứa một hoặc nhiều báo cáo

Excel Services

Hiển thị một sổ làm việc trong phần Web Excel Web Access

Một trang SharePoint có chứa một hoặc nhiều báo cáo để sử dụng bởi một nhóm hoặc một nhóm nhỏ

Trang Phần Web

Tạo trang của trang web SharePoint

Biểu đồ tương tác sử dụng dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài được hiển thị trên một trang SharePoint duy nhất

Phần Web Biểu đồ

Tạo biểu đồ bằng cách sử dụng phần Web biểu đồ

Phiếu ghi điểm đơn giản hoặc báo cáo hiển thị thông tin về hiệu năng cho một hoặc nhiều số đo được hiển thị trên một trang SharePoint duy nhất

Chỉ báo trạng thái

Bắt đầu với chỉ báo trạng thái SharePoint

Sơ đồ Visio đã được kết nối với dữ liệu và mà sẽ thay đổi bằng hình ảnh dưới dạng các thay đổi cơ sở dữ liệu.

Truy cập Web Visio

Thêm bản vẽ Web điều chỉnh theo dữ liệu vào bảng điều khiển của bạn có quyền truy nhập Web Visio

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×