Bắt đầu với Access 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có một vài cách mà bạn có thể bắt đầu với Microsoft Office Access 2007, tùy thuộc vào việc bạn đang dùng truy nhập lần đầu tiên, di chuyển dữ liệu từ chương trình cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính khác vào trong Access hoặc nâng cấp từ phiên bản trước của Access. Bài viết này trình bày các câu hỏi có thể sẽ phát sinh trong mỗi tình huống sau.

Bạn muốn làm gì?

Bắt đầu sử dụng truy nhập lần đầu tiên

Nhập dữ liệu từ bảng tính hoặc chương trình khác

Sử dụng cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ trong một số phiên bản Access

Bắt đầu sử dụng truy nhập lần đầu tiên

Các tính năng Office Access 2007 một số cải tiến mà thực hiện quy trình tạo cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng đã tạo cơ sở dữ liệu trong Access trước sẽ rất trân trọng làm thế nào những tính năng mới và cải thiện tốc quá trình tạo.

Khi bạn bắt đầu Office Access 2007, màn hình đầu tiên sẽ xuất hiện là trang Bắt đầu với Microsoft Office Access (trừ khi bạn bắt đầu truy nhập bằng cách bấm đúp vào tệp cơ sở dữ liệu Access cụ thể, trong trường hợp cơ sở dữ liệu sẽ mở ra thay vào đó). Trang Bắt đầu với Microsoft Office Access là điểm khởi đầu mà bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới, mở cơ sở dữ liệu hiện có, hoặc xem nổi bật nội dung từ Microsoft Office Online.

Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mẫu

Tải xuống mẫu từ Microsoft Office Online

Tạo cơ sở dữ liệu từ đầu

Tạo cơ sở dữ liệu trống

Thêm một bảng

Dán dữ liệu từ nguồn khác vào bảng Access

Nhập dữ liệu từ nguồn khác

Mở cơ sở dữ liệu Access hiện có

Access 2010 có công cụ mạnh mẽ dễ dàng hơn để theo dõi, báo cáo, và chia sẻ dữ liệu của bạn.

Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mẫu

Access cung cấp cho bạn có nhiều mẫu mà bạn có thể dùng để tăng tốc độ lập quá trình tạo cơ sở dữ liệu của bạn. Mẫu là một cơ sở dữ liệu sẵn sàng để dùng chứa tất cả các bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo cần thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, không có mẫu có thể được dùng để theo dõi vấn đề, quản lý liên hệ, hoặc lưu bản ghi chi phí. Một số mẫu chứa một vài mẫu bản ghi để giúp sử dụng của họ. Mẫu cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng là, hoặc bạn có thể tùy chỉnh chúng để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

 1. Khởi động Access, nếu nó đã không chạy.

  Nếu cơ sở dữ liệu đang mở, hãy thực hiện như sau để hiển thị trang Bắt đầu với Microsoft Office Access :

  • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Đóng cơ sở dữ liệu. Ảnh nút

   Bắt đầu với trang Microsoft Office Access

 2. Một vài mẫu được hiển thị bên dưới Tính năng mẫu trực tuyến trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access , và nhiều hơn nữa trở nên sẵn dùng nếu bạn bấm vào một trong các thể loại bên dưới Thể loại mẫu ở bên trái của bản Cửa sổ Access. Thêm vẫn có thể được tải xuống từ trang Microsoft Office Web (hãy xem phần tiếp theo, tải xuống mẫu từ Microsoft Office Online, để biết chi tiết).

 3. Bấm vào mẫu mà bạn muốn dùng.

 4. Trong ngăn ở bên phải của cửa sổ Access, Access gợi ý tên tệp cho cơ sở dữ liệu của bạn trong hộp Tên tệp . Bạn có thể sửa tên tệp và xác định một thư mục khác. Hoặc bạn có thể, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu của bạn và nối kết nó đến một trang Windows SharePoint Services 3.0 .

 5. Bấm tạo (hoặc bấm tải xuống, cho một mẫu trực tuyến Office).

  Access tạo và sau đó mở cơ sở dữ liệu. Biểu mẫu được hiển thị, trong đó bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu.

  Nếu mẫu của bạn chứa dữ liệu mẫu, bạn có thể xóa từng bản ghi như sau:

  • Bấm tiêu đề hàng cho bản ghi mà bạn muốn xóa. (Tiêu đề hàng là hộp hoặc thanh chỉ sang bên trái của bản ghi.)

  • Trên trang đầu tab, trong nhóm bản ghi , hãy bấm xóa. Ảnh nút

 6. Để bắt đầu nhập dữ liệu, bấm vào ô trống đầu tiên trong biểu mẫu, và sau đó bắt đầu nhập. Sau khi nhập một vài bản ghi, bạn có thể dùng ngăn dẫn hướng để xem liệu có sự biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn có thể sử dụng khác.

Tải xuống mẫu từ Microsoft Office Online

Nếu bạn không thể tìm thấy mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access , bạn có thể khám phá các trang Web trực tuyến Office cho một vùng chọn lớn hơn.

 1. Khởi động Access, nếu nó đã không chạy.

  Nếu cơ sở dữ liệu đang mở, hãy thực hiện như sau để hiển thị trang Bắt đầu với Microsoft Office Access :

  • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Đóng cơ sở dữ liệu. Ảnh nút

 2. Gần phía dưới cùng của Bắt đầu với Microsoft Office Access trang, dưới hơn trên Office Online, hãy bấm mẫu.

  Trang Web trực tuyến Office sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.

 3. Dùng các công cụ tìm kiếm trên trang Office trực tuyến để tìm và tải xuống mẫu bạn muốn.

 4. Sau khi bạn tải xuống mẫu, cơ sở dữ liệu mới được lưu trữ trong một trong các thư mục sau đây:

  • Windows Vista    c:\Users\user name\Documents

  • Microsoft Windows Server 2003 hoặc Microsoft Windows XP    c:\Documents và Settings\user name\My tài liệu

   Lần sau bạn muốn làm việc với cơ sở dữ liệu, sử dụng Access hoặc Windows Explorer để mở nó từ vị trí đó.

Phía trên của phần

Tạo một cơ sở dữ liệu từ đầu

Nếu không có mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn, hoặc nếu bạn có dữ liệu trong một chương trình khác mà bạn muốn nhập vào trong Access, bạn có thể quyết định rằng đó là tốt hơn để tạo cơ sở dữ liệu từ đầu. Đối với hầu hết các ứng dụng, điều này thường bao gồm một hoặc cả hai thao tác sau:

 • Tạo bảng mới, và sau đó nhập, dán, hoặc nhập dữ liệu vào các bảng đó.

 • Nhập dữ liệu từ nguồn khác, mà tạo bảng mới trong quy trình.

Để tìm hiểu thêm về việc hoạch định và thiết kế cơ sở dữ liệu, hoặc thông tin về cách tạo mối quan hệ, biểu mẫu, báo cáo hoặc truy vấn, hãy làm theo các nối kết trong phần Xem thêm của bài viết này.

Tạo cơ sở dữ liệu trống

 1. Khởi động Access.

 2. Trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access , bấm Cơ sở dữ liệu trống.

  Nút Cơ sở dữ liệu Trống

 3. Trong ngăn công cụ Cơ sở dữ liệu trống , hãy nhập tên tệp trong hộp Tên tệp . Nếu bạn không cung cấp một phần mở rộng tên tệp, truy nhập thêm nó cho bạn. Vị trí tệp mặc định là một trong các thao tác sau:

  • Windows Vista    c:\Users\user name\Documents

  • Microsoft Windows Server 2003 hoặc Microsoft Windows XP    c:\Documents và Settings\user name\My tài liệu

   Để thay đổi vị trí của tệp, bấm duyệt Ảnh nút bên cạnh hộp Tên tệp , duyệt đến và chọn vị trí mới, và sau đó bấm OK.

 4. Bấm Tạo.

  Access tạo cơ sở dữ liệu, và sau đó mở ra một bảng trắng (có tên là Table1) trong Dạng xem biểu dữ liệu.

 5. Truy nhập vị trí con trỏ vào ô trống đầu tiên trong cột Thêm trường mới .

  Bảng mới, trống trong cơ sở dữ liệu mới

  Để thêm dữ liệu, bắt đầu nhập — hoặc bạn có thể dán dữ liệu từ nguồn khác, như được mô tả trong phần dán dữ liệu từ nguồn khác vào bảng Access, ở phần sau của bài viết này.

  Lưu ý: 

  • Nhập dữ liệu trong dạng xem biểu dữ liệu được thiết kế có rất giống với việc nhập dữ liệu trong trang tính Excel. Hạn chế chính là dữ liệu phải được nhập trong nhiều hàng và cột, bắt đầu ở góc trên bên trái của biểu dữ liệu. Bạn không nên thử định dạng dữ liệu của bạn bằng cách bao gồm trống hàng hoặc cột khi bạn có thể làm trong một trang tính Excel, vì làm vậy sẽ lãng phí khoảng trống trong bảng của bạn. Bảng chỉ chứa dữ liệu của bạn. Tất cả các bản trình bày trực quan của dữ liệu đó sẽ được thực hiện trong biểu mẫu và báo cáo mà bạn thiết kế sau này.

  • Cấu trúc bảng được tạo trong khi bạn nhập dữ liệu. Bất kỳ lúc nào bạn thêm một cột mới vào bảng, trường mới được xác định. Access sẽ đặt kiểu dữ liệu của trường dựa trên kiểu dữ liệu mà bạn nhập. Ví dụ, nếu bạn có một cột mà bạn đã nhập chỉ các giá trị ngày, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu của trường đó sang ngày/giờ. Nếu sau này bạn tìm cách nhập một giá trị ngày (chẳng hạn như tên hoặc số điện thoại) trong trường đó, Access Hiển thị một thông báo cho bạn biết rằng giá trị không khớp với kiểu dữ liệu của cột. Khi có thể xảy ra, bạn nên lập kế hoạch bảng sao cho mỗi cột có cùng loại dữ liệu, dù là văn bản, ngày tháng, số hoặc một số loại khác. Điều này giúp dễ dàng hơn để xây dựng truy vấn, biểu mẫu và báo cáo chọn chỉ có dữ liệu mà bạn muốn.

  • Để biết thêm thông tin về cách làm việc với biểu dữ liệu, hãy xem bài viết mở một biểu dữ liệu trống.

Nếu bạn quan tâm trong nhập dữ liệu tại thời điểm này, hãy bấm đóng Ảnh nút .

Thêm bảng

Bạn có thể thêm một bảng mới vào cơ sở dữ liệu hiện có bằng cách dùng công cụ trong nhóm bảng trên tab tạo .

Ảnh Ribbon Access

Bấm vào bảng để tạo một bảng trống trong dạng xem biểu dữ liệu. Bạn có thể sử dụng dạng xem biểu dữ liệu để bắt đầu nhập dữ liệu ngay lập tức và có quyền truy nhập tạo cấu trúc bảng cho bạn khi bạn đi, hoặc bạn có thể dùng Cửa sổ thiết kế để tạo cấu trúc bảng đầu tiên, và sau đó chuyển trở lại dạng xem biểu dữ liệu để nhập dữ liệu của bạn. Bất kể dạng xem mà bạn bắt đầu nhập, bạn luôn có thể chuyển sang dạng xem khác bằng cách dùng các nút dạng xem trên thanh trạng thái của cửa sổ truy nhập.

Chèn bảng, bắt đầu từ dạng xem biểu dữ liệu    Trong dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể nhập dữ liệu ngay lập tức, và cho phép truy nhập xây dựng cấu trúc bảng ở phía sau. Tên trường được gán số (Field1, Field2, v.v.) và truy nhập tập hợp trường cho kiểu dữ liệu, dựa trên kiểu dữ liệu mà bạn nhập.

 1. Trên tab tạo , trong nhóm bảng , hãy bấm bảng. Ảnh nút

 2. Access tạo bảng, và sau đó đặt con trỏ vào ô trống đầu tiên trong cột Thêm trường mới .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy một cột có tên là Thêm trường mới, bạn có thể trong dạng xem thiết kế thay vì dạng xem biểu dữ liệu. Để chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu, bấm đúp vào bảng trong ngăn dẫn hướng. Access sẽ nhắc bạn cho một tên cho bảng mới, và sau đó sẽ chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu.

 3. Trên tab biểu dữ liệu , trong nhóm trường & cột , hãy bấm Trường mới. Ảnh nút

  Access Hiển thị ngăn Mẫu trường chứa danh sách kiểu thường được sử dụng trường. Nếu bạn kéo một trong các trường này vào biểu dữ liệu của bạn, Access sẽ thêm một trường theo tên đó và đặt thuộc tính của một giá trị phù hợp cho loại trường đó. Bạn có thể thay đổi các thuộc tính sau này. Bạn phải kéo trường vào vùng biểu dữ liệu có chứa dữ liệu. Một thanh dọc chèn xuất hiện, Hiển thị cho bạn nơi trường sẽ được đặt.

 4. Để thêm dữ liệu, bắt đầu nhập vào ô trống đầu tiên — hoặc bạn có thể dán dữ liệu từ nguồn khác, như được mô tả ở phần sau của bài viết này.

  • Để đổi tên cột (trường), bấm đúp vào đầu đề cột, sau đó nhập tên mới. Nó là nên đặt tên có ý nghĩa cho mỗi trường, để bạn có thể biết điều gì đó khi bạn nhìn thấy nó trong ngăn danh Sách trường .

  • Để di chuyển một cột, chọn nó bằng cách bấm vào đầu đề cột của nó, rồi kéo nó đến vị trí mà bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn nhiều cột liền kề nhau và kéo chúng tất cả tới vị trí mới với nhau.

Chèn bảng, bắt đầu từ dạng xem thiết kế    Trong dạng xem thiết kế, trước tiên bạn tạo cấu trúc bảng mới. Sau đó bạn hoặc chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để nhập dữ liệu, hoặc bạn nhập dữ liệu của bạn bằng cách dùng phương pháp khác, chẳng hạn như dán hoặc chắp.

 1. Trên tab tạo , trong nhóm bảng , hãy bấm Thiết kế bảng. Ảnh nút

 2. Đối với mỗi trường trong bảng của bạn, nhập tên trong cột Tên trường , sau đó chọn một kiểu dữ liệu từ danh sách Kiểu dữ liệu .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các Trường tênKiểu dữ liệu cột, bạn có thể ở dạng xem biểu dữ liệu thay vì dạng xem thiết kế. Để chuyển sang dạng xem thiết kế, hãy bấm vào nút dạng xem thiết kế trên thanh trạng thái của cửa sổ truy nhập. Access sẽ nhắc bạn cho một tên cho bảng mới, và sau đó sẽ chuyển sang dạng xem thiết kế.

 3. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập mô tả cho mỗi trường trong cột mô tả . Mô tả bạn nhập được hiển thị trong thanh trạng thái khi điểm chèn trong trường đó và được dùng làm văn bản thanh trạng thái cho bất kỳ điều khiển mà bạn tạo bằng cách kéo trường từ ngăn danh Sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo , và cho bất kỳ điều khiển được tạo ra cho trường đó bằng trình hướng dẫn biểu mẫu hoặc báo cáo.

 4. Sau khi bạn đã thêm tất cả các trường của bạn, hãy lưu bảng:

  • Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút rồi bấm vào Lưu, hoặc nhấn CTRL+S.

 5. Bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu vào bảng tại bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đổi sang dạng xem biểu dữ liệu, bấm vào ô trống đầu tiên và nhập. Bạn cũng có thể dán dữ liệu từ nguồn khác, như được mô tả trong phần tiếp theo.

Nếu sau khi nhập một số dữ liệu, bạn muốn thêm một hoặc nhiều trường vào bảng của bạn, bạn cũng có thể bắt đầu nhập vào cột Thêm trường mới trong dạng xem biểu dữ liệu, hoặc bạn có thể thêm trường mới bằng cách sử dụng các lệnh trong nhóm trường & cột trên Biểu dữ liệu tab.

Để biết thêm thông tin về cách tạo bảng, bao gồm sử dụng các mẫu bảng, hãy xem bài viết tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

Phía trên của phần

Dán dữ liệu từ nguồn khác vào bảng Access

Nếu dữ liệu của bạn hiện đang được lưu trữ trong chương trình khác, chẳng hạn như Office Excel 2007, bạn có thể sao chép và dán nó vào trong bảng Access. Nói chung, điều này hoạt động tốt nhất khi dữ liệu của bạn đã được phân tách thành các cột, như trong trang tính Excel. Nếu dữ liệu của bạn trong word là xử lý chương trình, đó là tốt nhất để phân tách cột dữ liệu bằng cách sử dụng tab, hoặc chuyển đổi dữ liệu vào bảng trong chương trình word xử lý trước khi bạn sao chép dữ liệu. Nếu dữ liệu của bạn cần sửa bất kỳ hoặc thao tác (ví dụ, tách họ tên thành họ và tên), bạn có thể muốn thực hiện điều này trước khi sao chép dữ liệu, đặc biệt là nếu bạn không quen thuộc với quyền truy nhập.

Khi bạn dán dữ liệu vào một bảng trắng, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu của mỗi trường theo loại dữ liệu, nó tìm thấy ở đó. Ví dụ, nếu một trường được dán chứa gì, nhưng giá trị ngày, truy nhập phù hợp dữ liệu ngày/thời gian kiểu vào trường đó. Nếu trường được dán chứa chỉ các từ "có" và "không", truy nhập phù hợp có/không có dữ liệu nhập vào trường.

Truy nhập tên trường tùy thuộc vào những gì nó tìm thấy trong hàng đầu tiên của dữ liệu được dán. Nếu hàng đầu tiên của dữ liệu được dán kiểu tương tự như các hàng tiếp theo, Access sẽ quyết định rằng hàng đầu tiên là một phần của dữ liệu và gán các trường tên chung (F1, F2, v.v.). Nếu hàng đầu tiên của dữ liệu được dán không phải là tương tự như các hàng tiếp theo, Access sẽ quyết định rằng hàng đầu tiên bao gồm các tên trường. Truy nhập tên cho phù hợp các trường và không bao gồm hàng đầu tiên trong dữ liệu.

Nếu Access gán tên trường chung, bạn phải đổi tên trường càng sớm càng tốt để tránh nhầm lẫn. Sử dụng thủ tục sau đây:

 1. Lưu bảng.

  • Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút rồi bấm vào Lưu, hoặc nhấn CTRL+S.

 2. Trong dạng xem biểu dữ liệu, bấm đúp vào từng đầu đề cột, sau đó nhập tên trường hợp lệ cho mỗi cột. Sẽ trông như thể bạn đang nhập trên dữ liệu, nhưng hàng đầu đề cột chứa tên trường, không có dữ liệu.

 3. Lưu bảng một lần nữa.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đổi tên các trường bằng cách chuyển đổi sang dạng xem thiết kế và chỉnh sửa tên trường có. Để chuyển sang dạng xem thiết kế, bấm chuột phải vào bảng trong ngăn dẫn hướng rồi bấm Dạng xem thiết kế. Để chuyển trở lại dạng xem biểu dữ liệu, bấm đúp vào bảng trong ngăn dẫn hướng.

Phía trên của phần

Nhập dữ liệu từ nguồn khác

Bạn có thể có dữ liệu mà bạn đã chọn thu thập trong chương trình khác và muốn nhập vào trong Access. Hoặc bạn có thể làm việc với những người lưu trữ dữ liệu của họ trong chương trình khác, và bạn có thể làm việc với dữ liệu của họ trong Access. Một trong hai cách truy nhập giúp dễ dàng để nhập dữ liệu từ các chương trình khác. Bạn có thể nhập dữ liệu từ một trang tính Excel, từ bảng trong một cơ sở dữ liệu Access, từ danh sách SharePoint, hoặc từ bất kỳ nhiều nguồn khác. Quy trình khác nhau đôi chút tùy thuộc vào nguồn của bạn, nhưng hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu:

 1. Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập , hãy bấm lệnh cho kiểu tệp mà bạn đang nhập từ.

  Ảnh Ribbon Access

  Ví dụ, nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một trang tính Excel, bấm vào Excel. Nếu bạn không nhìn thấy kiểu đúng chương trình, bấm Thêm.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy chính xác định dạng kiểu trong nhóm nhập , bạn có thể cần phải khởi động chương trình mà bạn đã tạo dữ liệu, và sau đó sử dụng chương trình đó để lưu dữ liệu trong một tệp phổ biến định dạng (chẳng hạn như một tệp văn bản được tách) trước khi bạn có thể nhập dữ liệu trong để truy nhập.

 2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm duyệt để duyệt đến tệp dữ liệu nguồn, hoặc nhập đường dẫn đầy đủ của tệp nguồn dữ liệu trong hộp tên tệp .

 3. Bấm vào tùy chọn mà bạn muốn bên dưới xác định cách và nơi bạn muốn lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Bạn có thể tạo một bảng mới bằng cách sử dụng dữ liệu đã nhập, chắp thêm dữ liệu vào bảng hiện có hoặc tạo một bảng đã nối kết duy trì nối kết đến nguồn dữ liệu.

 4. Bấm vào OK.

  Access khởi động trình hướng dẫn nhập.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập. Thủ tục chính xác, bạn hãy làm theo tùy thuộc vào tùy chọn nhập hoặc nối kết mà bạn đã chọn.

 6. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, bấm vào Kết thúc.

  Access sẽ hỏi xem liệu bạn muốn lưu các chi tiết của quá trình nhập mà bạn chỉ cần hoàn thành.

  • Nếu bạn nghĩ bạn sẽ thực hiện thao tác nhập cùng này một lần nữa, bấm lưu bước nhập, sau đó nhập các chi tiết.

   Bạn có thể rồi dễ dàng tái tạo quá trình nhập bằng cách bấm Vào Excel trong nhóm nhập trên tab Dữ liệu ngoài , bấm vào đặc tả nhập, rồi bấm chạy.

  • Nếu bạn không muốn lưu các chi tiết của thao tác, hãy bấm đóng.

Truy nhập nhập dữ liệu vào một bảng mới, và sau đó hiển thị bảng bên dưới bảng trong ngăn dẫn hướng.

Để tìm hiểu thêm về cách nhập dữ liệu vào trong Access, hãy làm theo các nối kết trong phần Xem thêm của bài viết này.

Phía trên của phần

Mở cơ sở dữ liệu Access hiện có

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Bấm một lối tắt trong hộp thoại mở — hoặc, trong hộp Tìm , bấm vào ổ đĩa hoặc thư mục chứa cơ sở dữ liệu mà bạn muốn.

 3. Trong danh sách thư mục, bấm đúp vào thư mục cho đến khi bạn mở thư mục chứa cơ sở dữ liệu.

 4. Khi bạn tìm thấy cơ sở dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở cơ sở dữ liệu trong chế độ mở mặc định, bấm đúp vào nó.

  • Để mở cơ sở dữ liệu cho truy nhập được chia sẻ trong một môi trường đa người dùng, để bạn và người dùng khác có thể cả đọc và viết cơ sở dữ liệu cùng lúc, hãy bấm mở.

  • Để mở cơ sở dữ liệu cho truy nhập chỉ đọc, để bạn có thể xem nó nhưng không thể chỉnh sửa nó, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , sau đó bấm mở chỉ đọc.

  • Để mở cơ sở dữ liệu cho truy cập riêng, để không ai khác có thể mở nó trong khi bạn có mở, bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , và sau đó bấm Mở riêng.

  • Để mở cơ sở dữ liệu cho truy nhập chỉ đọc, bấm vào mũi tên bên cạnh nút mở , sau đó bấm Mở riêng Federated người dùng khác vẫn có thể mở cơ sở dữ liệu, nhưng họ chỉ có quyền truy nhập chỉ đọc.

Nếu bạn không thể tìm thấy cơ sở dữ liệu mà bạn muốn mở   

 1. Trong hộp thoại mở , hãy bấm lối tắt Máy tính của tôi — hoặc, trong hộp Tìm , bấm vào Máy tính của tôi.

 2. Trong danh sách ổ đĩa, bấm chuột phải vào ổ đĩa mà bạn nghĩ có thể chứa cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Tìm kiếm.

 3. Nhập tiêu chí tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn ENTER để tìm kiếm cơ sở dữ liệu.

 4. Nếu cơ sở dữ liệu được tìm thấy, mở nó bằng cách bấm đúp vào nó trong hộp thoại Kết quả tìm kiếm .

 5. Vì tìm kiếm được khởi tạo từ hộp thoại mở , bạn phải bấm hủy trong hộp thoại đó trước khi cơ sở dữ liệu sẽ mở ra.

Lưu ý: Bạn có thể trực tiếp mở tệp dữ liệu trong một định dạng tệp bên ngoài (chẳng hạn như dBASE, nghịch lý, Microsoft Exchange hoặc Excel). Bạn cũng trực tiếp có thể mở bất kỳ Nguồn dữ liệu ODBC, chẳng hạn như Microsoft SQL Server hoặc Microsoft FoxPro. Access tự động tạo cơ sở dữ liệu Access mới trong cùng thư mục với tệp dữ liệu, rồi thêm nối kết tới mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Mẹo

 • Để mở một cơ sở dữ liệu một số cuối cùng bạn đã mở, bấm vào tên tệp trong danh sách Mở cơ sở dữ liệu gần đây trên trang Bắt đầu với Microsoft Office Access . Access mở cơ sở dữ liệu, áp dụng các thiết đặt tùy chọn cùng một cơ sở dữ liệu có lần cuối bạn đã mở nó. Nếu danh sách tệp dùng gần đây không được hiển thị, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn truy nhập. Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ xuất hiện. Bấm vào thể loại nâng cao và sau đó, dưới phần Hiển thị , chọn hộp kiểm sử dụng danh sách tệp gần đây . (Bạn cũng có thể xác định số lượng tệp dùng gần đây bạn có thể có hiển thị trong danh sách, lên tới tối đa chín.)

 • Nếu bạn đang mở cơ sở dữ liệu bằng cách bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút dùng lệnh mở , bạn có thể xem danh sách các lối tắt đến cơ sở dữ liệu mà bạn đã mở trước đó bằng cách bấm vào Tài liệu gần đây của tôi vào Mở hộp thoại.

Phía trên của phần

Đầu trang

Nhập dữ liệu từ bảng tính hoặc chương trình khác

Nếu bạn đã quen thuộc với các chương trình cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính, bạn có thể biết những điều cơ bản của các ứng dụng này hoạt động như thế và cơ sở dữ liệu nào được sử dụng cho. Truy nhập khác nhau từ nhiều ứng dụng khác của cơ sở dữ liệu bằng cách cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu quan hệ. Access cung cấp nhiều tùy chọn để làm việc với các chương trình cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server.

Trong phần này

Nhập một trang tính Excel vào Access

Nhập một trang tính Excel dưới dạng bảng trong cơ sở dữ liệu mới của Office Access 2007

Dùng trình hướng dẫn phân tích bảng để sắp xếp dữ liệu của bạn

Làm việc với dữ liệu từ các chương trình khác

Nhập một trang tính Excel vào Access

Nhiều người bắt đầu để khám phá truy nhập sau khi xây dựng danh sách trong Excel. Excel là nơi tuyệt vời để bắt đầu một danh sách, nhưng khi danh sách phát triển, nó sẽ trở thành khó để sắp xếp và tiếp tục Cập Nhật. Di chuyển danh sách để truy nhập thường là lô-gic bước tiếp theo.

Bảng cơ sở dữ liệu có cấu trúc tương tự như một trang tính, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong hàng và cột. Kết quả, thật dễ dàng thường để nhập một trang tính vào một bảng cơ sở dữ liệu. Sự khác biệt chính giữa lưu trữ dữ liệu của bạn trong một trang tính và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nằm trong cách dữ liệu đang được sắp xếp. Chỉ cần nhập toàn bộ trang tính của bạn dưới dạng một bảng mới trong cơ sở dữ liệu sẽ không giải quyết các vấn đề liên kết với tổ chức và cập nhật dữ liệu của bạn, đặc biệt là nếu trang tính chứa dữ liệu thừa. Để giải quyết các vấn đề, bạn phải tách dữ liệu bảng tính vào bảng riêng biệt, mỗi một có chứa dữ liệu liên quan. Để biết thêm thông tin về cách sắp xếp dữ liệu trong bảng của bạn, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Truy nhập các tính năng trình hướng dẫn phân tích các bảng, có thể giúp bạn hoàn thành quy trình này. Sau khi nhập dữ liệu của bạn vào bảng, trình hướng dẫn sẽ giúp bạn tách bảng thành bảng riêng biệt, mỗi tình chứa dữ liệu mà không bị trùng lặp trong bất kỳ các bảng khác. Trình hướng dẫn cũng sẽ tạo ra các mối quan hệ cần giữa các bảng.

Nhập một trang tính Excel dưới dạng bảng trong cơ sở dữ liệu Office Access 2007 mới

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mới.

 2. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu mới trong hộp Tên tệp , sau đó bấm tạo.

 3. Đóng Table1.

  Khi được yêu cầu nếu bạn muốn lưu các thay đổi thiết kế của Table1, hãy bấm không.

 4. Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập , hãy bấm vào Excel. Ảnh nút

 5. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm duyệt.

 6. Sử dụng hộp thoại Mở tệp để định vị tệp của bạn.

 7. Chọn tệp và bấm Mở.

 8. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy đảm bảo rằng tùy chọn nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại được chọn.

 9. Bấm vào OK.

  Trình hướng dẫn nhập bảng tính khởi động và yêu cầu bạn một số câu hỏi về dữ liệu của bạn.

 10. Hãy làm theo các hướng dẫn, bấm kế tiếp hoặc lùi để dẫn hướng qua các trang. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy bấm kết thúc.

  Lưu ý: Access sẽ hỏi xem liệu bạn muốn lưu các chi tiết của quá trình nhập mà bạn chỉ cần hoàn thành. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thực hiện điều này giống nhập phép toán một lần nữa, bấm , sau đó nhập các chi tiết. Bạn có thể rồi dễ dàng tái tạo thao tác trong tương lai bằng cách bấm Vào Excel trong nhóm nhập trên tab Dữ liệu ngoài . Nếu bạn không muốn lưu các chi tiết của thao tác, hãy bấm đóng.

Truy cập nhập dữ liệu vào một bảng mới, và sau đó hiển thị bên dưới Tất cả các bảng trong ngăn dẫn hướng.

Dùng trình hướng dẫn phân tích bảng để sắp xếp dữ liệu của bạn

Sau khi dữ liệu của bạn đã được nhập vào bảng Access, bạn có thể dùng trình hướng dẫn phân tích bảng để nhanh chóng nhận dạng dữ liệu lặp lại. Trình hướng dẫn rồi cung cấp một cách đơn giản để sắp xếp dữ liệu lặp vào bảng riêng biệt, sao cho nó lưu trữ theo cách hiệu quả nhất. Truy nhập giữ lại bảng gốc làm bản sao lưu, và sau đó tạo bảng mới mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access có chứa bảng bạn muốn phân tích.

 2. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm phân tích , bấm Phân tích bảng.

  Khởi động trình hướng dẫn phân tích bảng.

  Trong trường hợp bạn mới dùng khái niệm bình thường, hai trang giới thiệu trong trình hướng dẫn chứa một hướng dẫn ngắn — hoàn thành với các nút mà bạn có thể bấm để xem ví dụ. Nếu bạn không nhìn thấy trang giới thiệu, nhưng thay vào đó hãy xem một hộp kiểm có nhãn Hiển thị trang giới thiệu?, chọn hộp kiểm, sau đó bấm trở lại hai lần để xem phần giới thiệu. Nếu bạn không muốn xem các trang giới thiệu lại sau khi đọc phần giới thiệu, bạn có thể xóa hộp kiểm.

 3. Trên trang bắt đầu với câu, bảng nào chứa trường có giá trị được lặp lại trong nhiều bản ghi?, chọn bảng mà bạn muốn phân tích, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Bạn có thể để trình hướng dẫn quyết định trường nào vào bảng nào, hoặc bạn có thể làm quyết định rằng mình. Nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn gợi ý, bạn vẫn có thể thực hiện thay đổi sang bố trí bảng trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn.

  Lưu ý: Nếu bạn cho phép trình hướng dẫn quyết định trường nào để đặt trong bảng nào, các lựa chọn của nó có thể luôn không thích hợp cho dữ liệu của bạn, đặc biệt là nếu không có nhiều dữ liệu để làm việc với. Bạn nên kiểm tra kết quả của trình hướng dẫn cẩn thận. Mặt khác, trình hướng dẫn có thể gợi ý một tổ chức hiệu quả hơn hơn mà bạn đang nghĩ đến, vì vậy thật nên tối thiểu thử trình hướng dẫn quyết định một lần. Nếu bạn không thích các gợi ý, bạn có thể vẫn sắp xếp lại các trường theo cách thủ công, và bạn luôn có thể bấm quay lại và sắp xếp tất cả các trường chính bạn.

 5. Bấm tiếp theo. Trên Trang này, bạn chỉ định bảng nào chứa trường nào. Nếu bạn đã chọn để cho phép các quyết định hướng dẫn, bạn sẽ thấy nhiều bảng được kết nối bằng đường quan hệ. Nếu không, Access sẽ tạo ra chỉ có một bảng chứa tất cả các trường. Trong trường hợp, bạn có thể thực hiện thay đổi trên Trang này.

  • Bạn có thể kéo trường từ bảng vào vùng trống của trang để tạo một bảng mới có chứa các trường đó. Access sẽ nhắc bạn cho một tên bảng.

  • Bạn có thể kéo trường từ một bảng đến bảng khác nếu bạn nghĩ rằng họ sẽ được lưu trữ hiệu quả có.

  • Hầu hết các bảng sẽ được cung cấp ID hoặc một trường ID duy nhất tạo . Để tìm hiểu thêm về các trường ID, hãy bấm Mẹo ở góc trên bên phải của trình hướng dẫn.

  • Để hoàn tác một thay đổi, hãy bấm nút hoàn tác .

  • Để đổi tên bảng, bấm đúp vào thanh tiêu đề của nó, nhập tên mới, sau đó bấm OK.

 6. Sau khi bạn có các trường sắp xếp theo cách mà bạn muốn, hãy bấm tiếp theo.

 7. Nếu trình hướng dẫn tìm có giá trị cũng tương tự như các bản ghi, nó sẽ xác định các giá trị như có thể xảy ra lỗi in và trình bày màn hình, nơi bạn có thể xác nhận việc cần làm về chúng. Cuộn qua danh sách để tìm bất kỳ có giá trị trong cột sửa lỗi , sau đó bấm mục phù hợp trong danh sách thả xuống. Chọn (Hãy giữ nguyên là-là) để giữ cho trình hướng dẫn thực hiện bất kỳ thay đổi giá trị. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm tiếp theo.

 8. Trình hướng dẫn hỏi liệu bạn muốn tạo một truy vấn tương tự như bảng gốc của bạn. Nếu bạn đã tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên bảng gốc, tạo một truy vấn là một ý kiến hay. Nếu bạn chọn có, tạo truy vấn, trình hướng dẫn đổi tên bảng ban đầu bằng chắp "_OLD" tên bảng, và sau đó tên truy vấn mới bằng cách dùng tên của bảng ban đầu. Biểu mẫu và báo cáo được dựa trên bảng bây giờ sử dụng truy vấn cho dữ liệu của họ và họ tiếp tục làm việc như trước.

 9. Bấm Kết thúc.

  Trình hướng dẫn tạo bảng mới đã được xác định, và sau đó mở chúng. Đóng chúng khi bạn kết thúc việc kiểm tra kết quả.

Phía trên của phần

Làm việc với dữ liệu từ các chương trình khác

Office Access 2007 cung cấp các tính năng để làm việc với dữ liệu được lưu trữ trong các chương trình.

 • Tạo cơ sở dữ liệu Access mới đó nối kết tới dữ liệu trong định dạng tệp khác    Bạn có thể sử dụng Access để mở một tệp trong định dạng tệp khác chẳng hạn như văn bản, dBASE hoặc bảng tính. Access tự động tạo cơ sở dữ liệu Access và nối kết tệp cho bạn.

  1. Khởi động Access.

  2. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

  3. Trong hộp thoại mở , hãy bấm kiểu tệp mà bạn muốn mở trong danh sách. Nếu bạn không chắc chắn loại tệp, bấm tất cả các tệp (*. *).

  4. Nếu cần thiết, hãy duyệt đến thư mục có chứa tệp mà bạn muốn mở. Khi bạn tìm thấy tệp, bấm đúp vào nó để mở nó.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy bấm kết thúc.

 • Nhập hoặc nối kết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access hiện có    Bạn có thể hoặc nhập dữ liệu từ các chương trình và các nguồn khác vào truy nhập bảng dữ liệu được nằm trong tệp Access, hoặc bạn có thể nối kết với dữ liệu từ Access để dữ liệu vẫn nằm trong tệp gốc (bên ngoài truy nhập tệp).

  Nhập hoặc nối kết dữ liệu

  1. Trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập , hãy bấm định dạng dữ liệu được lưu trữ.

   Bạn có thể nhập hoặc nối kết dữ liệu từ các định dạng sau đây:

   • Microsoft Office Access

   • Microsoft Office Excel

   • Microsoft Windows SharePoint Services

   • Tệp văn bản

   • Tệp XML

   • Cơ sở dữ liệu ODBC

   • Tài liệu HTML

   • Microsoft Office Outlook

   • dBase

   • Nghịch lý

   • Lotus 1-2-3

    Hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài xuất hiện.

  2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong hộp thoại.

   Access sẽ nhập hoặc nối kết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của bạn. Đối với hầu hết các định dạng, bạn phải xác định vị trí của dữ liệu, sau đó chọn cách bạn muốn dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Phía trên của phần

Đầu trang

Sử dụng cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ trong một số phiên bản Access

Nếu cơ sở dữ liệu Access hoặc truy nhập dự án của bạn đã được tạo trong Access 2000 trở lên, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc dự án trong phiên bản Access trong mà nó đã được tạo ra hoặc trong bất kỳ phiên bản mới hơn — ngay cả khi tệp là bảo mật hỗ trợ. Ví dụ, Access 2000 tệp có thể được dùng trong Access 2000 qua Office Access 2007và tệp Access 2002-2003 có thể được dùng trong Access 2002-2003 qua Office Access 2007.

Bạn có thể có một tình huống nơi bạn muốn giữ lại dữ liệu của bạn trong phiên bản trước của Access, nhưng bạn có người dùng với phiên bản mới hơn của Access mà bạn muốn nối kết đến dữ liệu đó nhưng vẫn có thể tận dụng lợi thế của một số tính năng của phiên bản mới hơn. Giải pháp là để tạo cơ sở dữ liệu "ngoại vi" mới trong phiên bản mới hơn (có chứa biểu mẫu, báo cáo, truy vấn, macro, nhưng bảng không có) và nối kết đến các bảng trong tệp phiên bản cũ hơn. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào việc cơ sở dữ liệu của bạn trong một tệp, hoặc đã được phân tách thành một Ứng dụng đầu trước/đầu sau.

Sử dụng cơ sở dữ liệu Access một tệp trong một số phiên bản Access

Dùng một ứng dụng đầu trước/lùi-đầu trong một số phiên bản Access

Sử dụng cơ sở dữ liệu Access một tệp trong một số phiên bản Access

Nếu tất cả các bảng, biểu mẫu và các đối tượng cơ sở dữ liệu Access của bạn chứa trong một tệp .mdb, và bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu trong một số phiên bản Access, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu ngoại vi mới trong phiên bản mới hơn và nối kết đến tệp gốc. Người dùng có phiên bản trước của Access sẽ vẫn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu gốc. Người dùng có phiên bản mới hơn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu ngoại vi mới để nối kết đến cùng một dữ liệu.

 1. Dùng quy trình sau để chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành bất kỳ trong ba định dạng gần đây nhất: Access 2000, Access 2002-2003, hoặc Access 2007. Lệnh này giữ nguyên các cơ sở dữ liệu gốc trong định dạng gốc, và tạo một bản sao trong định dạng mà bạn xác định.

  • Đóng tệp Access. Nếu tệp cơ sở dữ liệu Access đa người dùng nằm trên một máy chủ hoặc trong một thư mục dùng chung, đảm bảo rằng không ai khác có thể mở nó.

  • Bắt đầu Access 2007.

  • Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

  • Duyệt đến vị trí của tệp sẽ được chuyển đổi và sau đó bấm đúp vào nó để mở nó.

   Nếu hộp thoại Cơ sở dữ liệu nâng cao , hỏi xem bạn muốn cải thiện cơ sở dữ liệu, bấm không.

  • Nếu biểu mẫu mở ra khi bạn khởi động cơ sở dữ liệu, hãy đóng biểu mẫu.

  • Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Lưu dưới dạng, và sau đó, bên dưới lưu cơ sở dữ liệu theo định dạng khác, bấm định dạng tệp mà bạn muốn chuyển đổi.

  • Trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu mới.

   Lưu ý: Trừ khi bạn định lưu cơ sở dữ liệu mới trong một vị trí khác, tên của nó phải khác với của cơ sở dữ liệu gốc. Trong trường hợp, thường là tốt nhất là sử dụng một cái tên khác, sao cho bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa cơ sở dữ liệu phía trước và cơ sở dữ liệu phía sau. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển đổi sang định dạng Access 2007 , mở rộng tên tệp thay đổi từ .mdb thành .accdb, để bạn có thể sử dụng cùng một tên tệp.

  • Bấm Lưu.

 2. Tách cơ sở dữ liệu đã chuyển đổi thành một ứng dụng đầu trước/lùi-đầu bằng cách sử dụng thủ tục sau đây:

  • Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Di chuyển dữ liệu , hãy bấm Cơ sở dữ liệu Access. Ảnh nút

  • Trong hộp thoại Đường phân tách cơ sở dữ liệu , hãy bấm tách cơ sở dữ liệu.

  • Nhập tên cho cơ sở dữ liệu phía sau, sau đó bấm chia tách.

 3. Xóa bỏ cơ sở dữ liệu phía sau mà công cụ đường phân tách cơ sở dữ liệu đã tạo — được cẩn thận không để xóa bỏ cơ sở dữ liệu gốc.

 4. Nối kết cơ sở dữ liệu ngoại vi mới với các bảng trong cơ sở dữ liệu ban đầu: trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , hãy bấm Quản lý bảng nối kết. Ảnh nút

 5. Bấm Chọn tất cả, sau đó chọn hộp kiểm luôn nhắc đối với vị trí mới .

 6. Bấm OK, duyệt đến cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ hơn, và sau đó bấm đúp vào nó.

  Nếu tất cả suôn, Access sẽ hiển thị một thông báo rằng tất cả các bảng được nối kết đã chọn được làm mới thành công.

  Bây giờ, bạn có thể cải thiện cơ sở dữ liệu ngoại vi mới để hỗ trợ tính năng mới cho người dùng đã nâng cấp lên Access 2000, Access 2002-2003, hoặc Access 2007. Người dùng có phiên bản trước đó có thể tiếp tục sử dụng cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ hơn.

  Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu ngoại vi mới vào phiên bản chưa khác. Ví dụ, nếu cơ sở dữ liệu ban đầu đã định dạng Access 2000, bạn có thể tạo một Access 2002-2003 phía trước cho người dùng với các phiên bản đó và một Access 2007 phía trước cho người dùng với phiên bản đó. Cả hai phiên bản ngoại vi nào nối kết đến dữ liệu trong Access 2000 tệp.

Phía trên của phần

Dùng một ứng dụng đầu trước/lùi-đầu trong một số phiên bản Access

Nếu cơ sở dữ liệu Access đã là một Ứng dụng đầu trước/đầu sau, bạn chỉ cần chuyển đổi phía trước theo định dạng tệp Access 2000, Access 2002-2003, hoặc Access 2007 . Không có thay đổi được cần thiết cho cơ sở dữ liệu phía sau.

Thủ tục sau đây cho bạn biết cách dùng lệnh Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng để chuyển đổi cơ sở dữ liệu phía trước thành bất kỳ trong ba định dạng gần đây nhất: Access 2000, Access 2002-2003, hoặc Access 2007. Lệnh này giữ nguyên các cơ sở dữ liệu gốc trong định dạng gốc và tạo một bản sao trong định dạng mà bạn xác định.

 1. Đóng cơ sở dữ liệu phía trước. Nếu tệp cơ sở dữ liệu Access đa người dùng nằm trên một máy chủ hoặc trong một thư mục dùng chung, đảm bảo rằng không ai khác có thể mở nó.

 2. Bắt đầu Access 2007.

 3. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 4. Duyệt đến vị trí của cơ sở dữ liệu phía trước và sau đó bấm đúp vào nó để mở nó.

  Nếu hộp thoại Cơ sở dữ liệu nâng cao , hỏi xem bạn muốn cải thiện cơ sở dữ liệu, bấm không.

 5. Nếu biểu mẫu xuất hiện khi bạn mở cơ sở dữ liệu, hãy đóng biểu mẫu.

 6. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Lưu dưới dạng, và sau đó, bên dưới lưu cơ sở dữ liệu theo định dạng khác, bấm định dạng tệp mà bạn muốn chuyển đổi.

 7. Trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu mới.

 8. Bấm Lưu.

Bây giờ, bạn có thể cải thiện cơ sở dữ liệu ngoại vi mới để hỗ trợ tính năng mới cho người dùng đã nâng cấp lên Access 2000, Access 2002-2003, hoặc Access 2007.

Phía trên của phần

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×