Bắt đầu theo cách thủ công một dòng công việc trên tài liệu hoặc mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo cách thủ công, bạn có thể bắt đầu một dòng công việc trên tài liệu hoặc mục trực tiếp từ danh sách hoặc thư viện nơi nó được lưu. Các tùy chọn sẵn dùng cho bạn khi bạn bắt đầu dòng công việc có thể khác nhau, tùy thuộc vào dòng công việc được thiết kế để thực hiện và làm thế nào nó đã được tùy chỉnh khi nó đã được thêm vào danh sách, thư viện hoặc kiểu nội dung của mục. Bạn phải có ít quyền sửa mục để bắt đầu một dòng công việc. Một số dòng công việc có thể yêu cầu bạn cũng có quyền quản lý danh sách hoặc khác quyền cụ thể để bắt đầu một dòng công việc trên tài liệu hoặc mục.

Để biết thêm thông tin về cách để bắt đầu một dòng công việc đã xác định trước được bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, hãy xem các nối kết trong phần Xem thêm . Dòng công việc thu thập chữ ký trong Office SharePoint Server 2007 phải bắt đầu trong chương trình máy khách có liên quan Hệ thống Microsoft Office 2007 .

Lưu ý: Nếu bạn muốn đảm bảo rằng người tham gia dòng công việc nhận được email cảnh báo và lời nhắc về nhiệm vụ dòng công việc của mình sau khi bạn bắt đầu một dòng công việc, hãy yêu cầu người quản trị máy chủ của bạn để xác nhận rằng email được kích hoạt cho site của bạn.

  1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

    Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  2. Trỏ tới tên của tài liệu hoặc mục mà bạn muốn bắt đầu một dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

    Lưu ý: Lệnh Dòng công việc chỉ sẵn sàng khi mục trong một danh sách hoặc thư viện có ít nhất một dòng công việc liên kết với nó.

  3. Bên dưới bắt đầu một dòng công việc mới, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn bắt đầu.

    Một số dòng công việc có thể bắt đầu ngay lập tức, và bạn sẽ không được nhắc cung cấp thông tin bổ sung.

  4. Nếu bạn được nhắc cung cấp thông tin chẳng hạn như một danh sách của người dự, hướng dẫn nhiệm vụ, hoặc ngày đến hạn, nhập thông tin trong các trường được cung cấp.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×