Bắt đầu: tạo cuộc họp lưu ý các hệ thống với InfoPath và SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách thực hiện những thay đổi phụ mẫu biểu mẫu mẫu từ Microsoft Office InfoPath 2007 và tạo một thư viện tài liệu trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 , bạn có thể thực hiện một hệ thống mà bạn có thể dùng để ghi chú cuộc họp trong một cách nhất quán, gửi các ghi chú cho mỗi người dự cuộc họp, và lưu trữ những ghi chú trong thư viện tài liệu SharePoint Services. Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo hệ thống này.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Tạo mới của bạn hệ thống ghi chú cuộc họp

Cập Nhật mẫu biểu mẫu

Tổng quan

Bao gồm trong InfoPath là một mẫu biểu mẫu mẫu đã được thiết kế chuyên để thu thập dữ liệu cuộc họp thông thường, chẳng hạn như chương trình, người dự, các mục thảo luận và mục hành động. Mẫu biểu mẫu mẫu được cấu hình để rằng bạn có thể gửi bản sao của một biểu mẫu dựa trên mẫu thông qua email để mọi người dự cuộc họp.

Mẫu biểu mẫu mẫu được cấu hình để giúp ghi chú taker thu thập dữ liệu thường được ghi lại trong một cuộc họp. Các điều khiển được sắp xếp trong lô-gic phần để giúp ghi chú taker thu thập dữ liệu bên phải và cũng có thể làm giảm ảnh con chó từ thu thập dữ liệu có thể được tạo tự động. Bố trí của các điều khiển cũng cung cấp một framework nhất quán, vì vậy thay vì taker ghi chú không phải nhớ loại dữ liệu để thu thập Anh chỉ sẽ điền vào khoảng trống khi tiến triển cuộc họp.

Mặc dù bạn có thể thay đổi mẫu biểu mẫu để thu thập dữ liệu bổ sung, chúng tôi khuyên bạn sử dụng mẫu biểu mẫu hiện có như là bằng một chỉnh sửa cho phép bạn lưu đã hoàn thành biểu mẫu vào thư viện tài liệu SharePoint. Bạn có thể kiểm tra hiệu quả của hệ thống của bạn, và dùng những điều bạn đã học trong quá trình kiểm tra để sửa đổi mẫu biểu mẫu cho phù hợp với các nhóm của bạn.

Bạn có thể sử dụng mẫu biểu mẫu mẫu này trong hệ thống của bạn bằng cách đầu tiên phát hành mẫu biểu mẫu mẫu đến thư viện tài liệu mới trên SharePoint site. Bạn sẽ tạo một thư viện tài liệu mới như là một phần của quá trình phát hành. Sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu và tạo thư viện tài liệu mới, bạn sẽ rồi thay đổi mẫu biểu mẫu để nó lưu một biểu mẫu đã hoàn thành thư viện tài liệu mới và gửi bản sao của biểu mẫu để người dự cuộc họp.

Để sử dụng hệ thống này, ghi chú taker đi đến thư viện tài liệu và tạo biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu này. Trong một cuộc họp, ghi chú taker hoàn tất dữ liệu trong các điều khiển thích hợp trên biểu mẫu. Khi kết thúc cuộc họp, ghi chú taker nộp biểu mẫu vào thư viện tài liệu và một bản sao của biểu mẫu được gửi đến từng người dự cuộc họp. Những người không tham dự cuộc họp có thể đọc các ghi chú bằng cách đi tới thư viện tài liệu và mở biểu mẫu trong InfoPath.

Mẫu biểu mẫu mẫu có chứa các phần sau đây:

Mẫu biểu mẫu chương tình họp có bốn phần

1. tiêu đề phần có chứa điều khiển cho tên, mục đích, vị trí, và cuộc họp ngày và thời gian. Điều khiển ngày tự động hiển thị ngày biểu mẫu được tạo. Theo mặc định, điều khiển hộp văn bản Thời gian kết thúc tự động hiển thị thời gian có nghĩa là một giờ trễ hơn thời gian đã nhập trong điều khiển hộp văn bản Thời gian bắt đầu .

2. lặp lại các phần có chứa điều khiển đối với tên và địa chỉ email của người dự cuộc họp mỗi người dự. Khi ghi chú taker nộp biểu mẫu đã hoàn thành, mỗi người dự được liệt kê trong phần này sẽ nhận được một bản sao của biểu mẫu đã hoàn thành.

3. thảo luận mục lặp lại các phần có chứa điều khiển cho mỗi diễn giả (người dự ai dẫn một thảo luận) và ghi chú về mỗi mục thảo luận. Điều khiển hộp danh sách thả xuống của diễn giả Hiển thị tên từ phần người dự .

4. hành động mục lặp lại các phần có chứa điều khiển cho tên, nhiệm vụ và hạn ngày cho mỗi mục hành động. Điều khiển hộp danh sách thả xuống của nhiệm vụ Hiển thị tên từ phần người dự .

Nếu bạn mới dùng InfoPath, các bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm quan trọng và tốt hơn xác định thuật ngữ mà bạn sẽ gặp phải khi bạn hoàn thành mỗi nhiệm vụ trong bài viết này. Bạn cũng sẽ tìm thấy các nối kết trong phần phù hợp trong bài viết này trong trường hợp bạn cần biết thêm thông tin khi bạn hoàn tất một nhiệm vụ.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần định vị tài nguyên đồng nhất (URL) và tối thiểu, quyền vào tuyển tập trang của trang SharePoint mà bạn sẽ dùng cho hệ thống này thiết kế. Nếu bạn có thể tạo thư viện tài liệu trên tuyển tập trang của bạn, bạn có quyền thích hợp. Những người cần xem ghi chú cuộc họp sẽ cần cấp phép đọc cho tuyển tập trang của bạn. Liên hệ với người quản trị tuyển tập trang của bạn nếu bạn cần có quyền để tạo thư viện tài liệu hoặc thiết lập quyền truy nhập đọc để tuyển tập trang của bạn cho người dùng mẫu của bạn.

Bạn cũng sẽ cần ít nhất một email địa chỉ mà bạn có thể gửi bản sao của biểu mẫu đã hoàn thành, và một máy khách email, chẳng hạn như Microsoft Office Outlook 2007, được cấu hình để nhận được thông báo để bạn có thể kiểm tra mẫu biểu mẫu.

Bài viết này giả định rằng bạn đang dùng một cấu hình mặc định của SharePoint Services.

Đầu trang

Tạo mới của bạn hệ thống ghi chú cuộc họp

Tạo một hệ thống này, bạn sẽ thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở và lưu mẫu biểu mẫu mẫu.

 2. Phát hành mẫu biểu mẫu mẫu để tạo một thư viện tài liệu mới cho các ghi chú cuộc họp.

 3. Sửa đổi mẫu biểu mẫu mẫu để lưu đã hoàn thành biểu mẫu thư viện tài liệu mới và sau đó gửi một bản sao cho mỗi người dự.

 4. Phát hành mẫu biểu mẫu sửa đổi.

 5. Kiểm tra lần mẫu biểu mẫu và thư viện tài liệu mới bằng cách tạo và gửi kiểm tra biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này.

Mở và lưu mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu, bấm tùy chỉnh mẫu.

 3. Bên dưới tùy chỉnh mẫu, bấm đúp vào Chương trình họp mẫu.

 4. Trên menu tệp , bấm lưu.

 5. Nếu InfoPath Hiển thị một thông báo về phát hành mẫu biểu mẫu, hãy bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Lưu như , xác định vị trí mà bạn muốn lưu mẫu biểu mẫu.

 7. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho mẫu biểu mẫu.

 8. Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Mẫu biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm lưu.

Phát hành mẫu biểu mẫu

Là một phần của quá trình phát hành, bạn sẽ tạo một thư viện tài liệu mới.

Để tìm hiểu thêm về phát hành mẫu biểu mẫu, hãy xem bài viết giới thiệu về phát hành mẫu biểu mẫu.

 1. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 2. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập URL của tuyển tập trang của bạn trên SharePoint site, sau đó bấm tiếp theo. Ví dụ, sử dụng một tuyển tập site với URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly, bạn nhập http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly trong hộp.

 4. Trên trang tiếp theo, bấm Thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo, hãy bấm tạo thư viện tài liệu mới, sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trên trang tiếp theo, nhập tên và mô tả cho thư viện tài liệu mới, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Chấp nhận các cột được đề xuất và bấm tiếp theo.

 8. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

 9. Bấm Đóng.

  Bạn sẽ nhận được một xác nhận trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn khi bạn thành công phát hành mẫu biểu mẫu.

Ghi lại URL của thư viện tài liệu mới; bạn sẽ cần thông tin này ở phần sau của bài viết này. URL của thư viện tài liệu mới sẽ là URL của tuyển tập trang, theo sau một dấu gạch chéo (/), theo sau là tên của thư viện tài liệu. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một thư viện tài liệu mới gọi là MeetingNotes trong tuyển tập site với URL http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly, URL của thư viện tài liệu mới sẽ là http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly/MeetingNotes.

Sửa đổi mẫu biểu mẫu

Phần này cho bạn biết cách làm như sau:

 • Thêm một mới nộp kết nối dữ liệu mà sẽ lưu biểu mẫu đã hoàn thành thư viện tài liệu mới.

  Để tìm hiểu thêm về trình kết nối dữ liệu, hãy xem giới thiệu về kết nối dữ liệu.

 • Thay đổi các tùy chọn cho kết nối dữ liệu sao cho nó sẽ lưu biểu mẫu đã hoàn thành thư viện tài liệu và sẽ gửi một bản sao của biểu mẫu đã hoàn thành cho mỗi người dự cuộc họp.

 • Cấu hình mẫu biểu mẫu sao cho nó sẽ đóng biểu mẫu sau khi gửi đi.

Để tìm hiểu thêm về gửi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu, hãy xem bài viết giới thiệu về gửi biểu mẫu dữ liệu.

Thêm một mới nộp kết nối dữ liệu

Trong phần này, bạn sẽ tạo một mới nộp kết nối dữ liệu vào thư viện tài liệu mới và cấu hình kết nối dữ liệu để lưu biểu mẫu với một tên duy nhất. Tên biểu mẫu sẽ là kết hợp của tiêu đề cuộc họp và ngày mà biểu mẫu được tạo.

Bắt đầu tạo kết nối dữ liệu
 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm vào một thư viện tài liệu trên SharePoint site, sau đó bấm tiếp theo. Chọn đích cho dữ liệu đã gửi trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp Thư viện tài liệu , hãy nhập URL của thư viện tài liệu mà bạn đã tạo trong phần trước. Ví dụ, sử dụng thư viện tài liệu với URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes, bạn nhập http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes trong hộp Thư viện tài liệu .

  Phần tiếp theo bạn bước qua quy trình xác định tên duy nhất biểu mẫu yêu cầu bạn giữ trên Trang này của trình hướng dẫn. Không bấm tiếp theo chưa.

Xác định tên duy nhất biểu mẫu

Mẫu biểu mẫu lưu biểu mẫu vào một thư viện tài liệu với tên mặc định. Nếu bạn sử dụng tên mặc định, thư viện tài liệu mới sẽ lưu trữ chỉ có một biểu mẫu hoàn chỉnh. Trong phần này, bạn sẽ cấu hình kết nối dữ liệu để lưu biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này với một tên được bao gồm các tên cuộc họp và cuộc họp ngày. Bạn thực hiện điều này bằng cách tạo công thức sử dụng một hàm XPath .

Để tìm hiểu thêm về công thức và hàm, hãy xem Thêm công thức vào điều khiển.

 1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

 2. Trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Chèn hàm.

 3. Trong danh sách thể loại vào hộp thoại Chèn hàm , hãy bấm văn bản.

 4. Trong danh sách hàm , bấm concat, sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp công thức , bấm đúp vào mẫu đầu tiên của Bấm đúp để chèn trường.

  Bấm đúp để chèn trường đầu tiên để sử dụng làm một phần của tên biểu mẫu

 6. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , mở cuộc họp, hãy bấm tiêu đề cuộc họp và sau đó bấm OK.

  Chọn trường Tiêu đề cuộc họp trong hộp thoại Chọn Trường hoặc Nhóm

 7. Trong hộp công thức , bấm bản thứ hai của Bấm đúp để chèn trường để chọn nó (không bấm đúp vào nó).

  Bấm đúp để chèn ký tự gạch ngang làm một phần của tên biểu mẫu

 8. Nhập dấu ngoặc kép ("), theo sau là dấu gạch ngang (-), theo sau là dấu ngoặc kép khác.

  Chèn ký tự dấu gạch ngang như một phần của tên của biểu mẫu

 9. Bấm đúp vào hiện thứ ba của Bấm đúp để chèn trường.

  Bấm đúp để chèn trường khác để sử dụng làm một phần của tên biểu mẫu

 10. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , mở cuộc họp, bấm ngày họp, sau đó bấm OK.

  Chọn trường Ngày họp trong hộp thoại Chọn Trường hoặc Nhóm

  Hộp thoại Chèn công thức sẽ trông như sau:

  Công thức hoàn chỉnh trong hộp thoại Chèn Công thức vốn xây dựng tên biểu mẫu

 11. Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

 12. Nếu công thức không chứa bất kỳ lỗi nào, hãy bấm OK để đóng hộp thoại.

Hoàn tất việc thiết lập kết nối dữ liệu
 1. Trong trình hướng dẫn, hãy bấm tiếp theo.

 2. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

 3. Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

 4. Bấm Đóng.

 5. Trên menu tệp , bấm lưu.

Thay đổi các tùy chọn gửi để dùng kết nối dữ liệu gửi cả hai

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

 3. Bấm thực hiện hành động tùy chỉnh bằng cách dùng quy tắc, sau đó bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc cho gửi biểu mẫu , bấm Thêm.

 5. Bấm Thêm hành động.

 6. Trong hộp hành động , bấm gửi bằng cách dùng kết nối dữ liệu.

 7. Trong danh sách kết nối dữ liệu , bấm kết nối dữ liệu vào thư viện tài liệu mà bạn đã tạo trong phần trước đó, sau đó bấm OK.

 8. Bấm Thêm hành động.

 9. Trong hộp hành động , bấm gửi bằng cách dùng kết nối dữ liệu.

 10. Trong danh sách kết nối dữ liệu , bấm chính gửi, sau đó bấm OK.

  Bạn sẽ dùng kết nối dữ liệu chính gửi để gửi một bản sao của biểu mẫu cho mỗi người dự.

 11. Trong hộp tên của hộp thoại quy tắc , hãy nhập gửi quy tắc để xác định quy tắc mà bạn vừa tạo.

 12. Bấm OK hai lần.

Cấu hình mẫu biểu mẫu để đóng biểu mẫu sau khi gửi đi.

 1. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , bấm nâng cao.

 2. Trong danh sách sau khi gửi , hãy bấm đóng biểu mẫu.

 3. Bấm vào OK.

 4. Trên menu tệp , bấm lưu.

Phát hành mẫu biểu mẫu

Sau khi sửa đổi mẫu biểu mẫu, bạn cần để phát hành lên thư viện tài liệu để triển khai sửa đổi.

 1. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 2. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của thư viện tài liệu của bạn trong tuyển tập trang của trang SharePoint của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo, bấm Thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo, hãy bấm Cập Nhật mẫu biểu mẫu trong thư viện tài liệu hiện có.

 6. Trong danh sách Thư viện tài liệu để Cập Nhật , bấm thư viện tài liệu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Trên trang tiếp theo, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

  Bạn sẽ nhận được một xác nhận trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn khi bạn thành công phát hành mẫu biểu mẫu.

Kiểm tra mẫu biểu mẫu và site

 1. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn phát hành, hãy bấm mở thư viện tài liệu này và sau đó bấm đóng.

 2. Trong thư viện tài liệu, hãy bấm mới.

 3. Điền vào biểu mẫu như khi bạn đã ghi chú trong cuộc họp. Sau khi bạn nhập một thời điểm vào điều khiển thời gian bắt đầu hộp văn bản, nhấn phím TAB để di chuyển đến điều khiển kế tiếp. InfoPath tự động hoàn tất trong điều khiển hộp văn bản thời gian kết thúc .

 4. Nhập địa chỉ email của người dự cuộc họp trong hộp email của phần người dự . Để thêm người dự bổ sung và địa chỉ email của họ, hãy bấm Thêm người dự.

 5. Trên thanh công cụ InfoPath, hãy bấm gửi.

 6. Trong hộp thoại, hãy xác nhận rằng các địa chỉ email chính xác xuất hiện.

 7. Bấm gửi, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại.

Ghi chú cuộc họp của bạn sẽ xuất hiện trong thư viện tài liệu và cũng nên đến trong hộp thư đến email như một thông điệp email mới.

Sau khi thử nghiệm hệ thống bằng cách tạo và gửi một vài biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, bạn có thể bắt đầu sử dụng hệ thống để lưu trữ và phân phát ghi chú cuộc họp của bạn.

Đầu trang

Cập Nhật mẫu biểu mẫu

Sau khi người khác đang cố tạo ra hệ mới của bạn bằng cách tạo và lưu ghi chú cuộc họp, bạn có thể muốn thay đổi thiết kế mẫu biểu mẫu phản hồi cho phản hồi của họ. Để thực hiện thay đổi cho mẫu biểu mẫu, bạn cần phải làm như sau:

 1. Mở mẫu biểu mẫu từ thư viện tài liệu, sửa đổi mẫu biểu mẫu nếu cần, và sau đó lưu thay đổi của bạn.

 2. Xác nhận thay đổi của bạn vào thư viện tài liệu bằng cách phát hành mẫu biểu mẫu.

Mở mẫu biểu mẫu từ thư viện tài liệu

 1. Mở thư viện tài liệu.

 2. Bấm thiết đặt, sau đó bấm Thiết đặt Thư viện biểu mẫu .

 3. Dưới Thiết đặt chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao .

 4. Bên dưới hộp Mẫu URL trong phần Mẫu tài liệu , hãy bấm Sửa mẫu.

 5. Nếu InfoPath Hiển thị một thông báo về phát hành mẫu biểu mẫu, bấm .

Sau khi sửa đổi mẫu biểu mẫu của bạn, hãy lưu mẫu biểu mẫu trước khi phát hành.

Phát hành mẫu biểu mẫu

Sau khi thực hiện bất kỳ sửa đổi, bạn cần để phát hành mẫu biểu mẫu sửa đổi vào thư viện tài liệu.

 1. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 2. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của thư viện tài liệu của bạn trong tuyển tập trang của trang SharePoint của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo, bấm Thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo, hãy bấm Cập Nhật mẫu biểu mẫu trong thư viện tài liệu hiện có.

 6. Trong danh sách Thư viện tài liệu để Cập Nhật , bấm thư viện tài liệu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Trên trang tiếp theo xác thực rằng thông tin hiển thị là đúng, sau đó bấm phát hành.

 9. Bấm Đóng.

  Bạn sẽ nhận được một xác nhận trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn khi bạn đã thành công phát hành mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×