Bắt đầu nhanh: Tạo một hóa đơn

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trong Microsoft Office Accounting 2008, có ba cách chính để tạo hóa đơn: mở một biểu mẫu hóa đơn mới, chuyển đổi một báo giá thành hóa đơn và chuyển đổi thứ tự bán hàng thành hóa đơn.

Lưu ý: Bạn có thể tạo hóa đơn cho khách hàng hiện hoạt và không hiện hoạt.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên tạo hóa đơn có cùng một trường hoặc thông tin mục dòng, bạn có thể lưu hóa đơn dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tạo tài liệu định kỳ.

Tạo hóa đơn mới

Nếu việc bán hàng này không có kết quả từ báo giá hoặc thứ tự bán hàng, bạn có thể tạo hóa đơn mới bằng cách làm theo các bước sau đây:

 1. Trên menu khách hàng , trỏ tới mới, rồi bấm hóa đơn mới.

 2. Nhập thông tin về hóa đơn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đóng hóa đơn, hãy bấm lưu và đóng.

  • Để tạo hóa đơn khác, hãy bấm lưu và mới.

  • Để lưu hóa đơn dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng lại, hãy bấm định kỳ.

Tạo hóa đơn từ một báo giá

Nếu bán hàng này có nguồn gốc bằng báo giá, bạn có thể tạo hóa đơn bằng thông tin từ báo giá bằng cách thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Trên menu khách hàng , trỏ tới danh sách khách hàng, rồi bấm vào dấu ngoặc kép.

 2. Bấm chuột phải vào một báo giá mở, rồi bấm vào chuyển đổi sang hóa đơn.

 3. Nhập thông tin về hóa đơn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đóng hóa đơn, hãy bấm lưu và đóng.

  • Để tạo hóa đơn khác, hãy bấm lưu và mới.

  • Để lưu hóa đơn dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng lại, hãy bấm định kỳ.

Tạo hóa đơn từ đơn hàng bán hàng

Nếu một đơn hàng bán hàng được tạo ra cho giao dịch này, bạn có thể tạo hóa đơn sử dụng thông tin từ đơn hàng bán hàng này bằng cách thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Trên menu khách hàng , trỏ tới danh sách khách hàng, rồi bấm vào đơn hàng bán hàng.

 2. Bấm đúp vào thứ tự bán hàng. Trạng thái của nó phải không được lập hóa đơn hoặc lập một phần.

 3. Trên thanh công cụ, hãy bấm tạo, rồi bấm tạo hóa đơn.

  Một hóa đơn mới xuất hiện có chứa tất cả thông tin từ thứ tự bán hàng. Trạng thái của nó không được thanh toán.

  Lưu ý: Nếu bất kỳ chi tiết đường nào trên thứ tự bán hàng có chứa số lượng âm, nó không được chuyển sang hóa đơn và bạn phải thêm mục vào hóa đơn.

 4. Nhập thông tin về hóa đơn.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đóng hóa đơn, hãy bấm lưu và đóng.

  • Để tạo hóa đơn khác, hãy bấm lưu và mới.

  • Để lưu hóa đơn dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng lại, hãy bấm định kỳ.

Ghi nhớ

Dưới đây là một số thông tin bổ sung về việc tạo hóa đơn:

 • Để xem tất cả hóa đơn, trên menu khách hàng , hãy trỏ tới danh sách khách hàng, rồi bấm hóa đơn.

 • Khi bạn lưu hóa đơn có trạng thái mở, hóa đơn sẽ được đăng lên số dư thu nhập tài khoản của khách hàng. Bạn cũng có thể lưu hóa đơn một phần khi chỉ một phần của đơn hàng bán hàng có thể hoàn thành. Ngoài ra, thuế bán hàng được đăng lên cùng một tài khoản khách hàng.

 • Vì một hóa đơn ảnh hưởng đến kế toán, bạn không thể xóa bỏ nó. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi đối với hóa đơn, bạn có thể chỉnh sửa hoặc bỏ trống.

 • Giảm giá tiền được đăng như là một phần của các khoản thanh toán hóa đơn, chứ không phải là một phần của hóa đơn.

 • Bài viết này bao gồm ba cách tạo hóa đơn chính. Bạn có thể tạo hóa đơn theo một số cách thức bổ sung:

  • Tạo hóa đơn mới từ danh sách công việc.

  • Tạo hóa đơn một phần.

  • Tạo hóa đơn từ mục nhập thời gian của nhân viên.

  • Tạo hóa đơn mới từ danh sách mục.

  • Tạo hóa đơn bằng cách sao chép và chỉnh sửa.

  • Tạo hóa đơn tiến trình cho một công việc.

   Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách tạo hóa đơn bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy xem mục trợ giúp Office Accounting 2008.

Để biết thêm thông tin

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×