Bắt đầu nhanh: Nhập dữ liệu trong một trang tính trong Excel Starter

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để làm việc với dữ liệu trên một trang tính, trước tiên bạn phải nhập dữ liệu đó trong các ô trên trang tính. Sau đó, bạn có thể muốn điều chỉnh dữ liệu để người dùng có thể nhìn thấy dữ liệu và hiển thị nó theo cách bạn muốn.

Cách thực hiện?

Hình ảnh biểu tượng

Nhập dữ liệu

 1. Bấm vào một ô rồi nhập dữ liệu trong ô đó.

 2. Nhấn ENTER hoặc TAB để di chuyển đến ô kế tiếp.

  Mẹo     Để nhập dữ liệu trên một dòng mới trong một ô, hãy nhập dấu ngắt dòng bằng cách nhấn ALT + ENTER.

 3. Để nhập một loạt dữ liệu, chẳng hạn như ngày, tháng, hoặc các số tiến, hãy nhập giá trị bắt đầu trong một ô, sau đó trong ô kế tiếp, nhập một giá trị để thiết lập một mẫu.

  Ví dụ, nếu bạn muốn các chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong trình hai ô đầu tiên.

  Chọn các ô có chứa các giá trị bắt đầu, sau đó kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua phạm vi mà bạn muốn điền.

  Mẹo    Để điền vào thứ tự tăng dần, hãy kéo xuống hoặc sang phải. Để điền giảm thứ tự, kéo lên hoặc ở bên trái.

Ảnh biểu tượng

Điều chỉnh thiết đặt

 1. Để xuống dòng tự động, chọn các ô bạn muốn định dạng và sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Căn chỉnh, bấm Xuống dòng Tự động.

  Ngắt dòng

 2. Để điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng để tự động vừa với nội dung của một ô, hãy chọn các cột hoặc các hàng bạn muốn thay đổi, sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng.

  Nhóm Ô

  Dưới Kích cỡ Ô, bấm Tự khớp Độ rộng Cột hoặc Tự khớp Chiều cao Hàng.

  Mẹo    Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột hoặc hàng trong trang tính, hãy bấm vào Chọn tất cả nút, và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột hoặc hàng.

  Nút Chọn Tất cả

Hình ảnh biểu tượng

Định dạng dữ liệu

 1. Để áp dụng số định dạng, bấm vào ô có chứa các số mà bạn muốn định dạng, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm số , trỏ đến chung, sau đó bấm định dạng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Để thay đổi phông chữ, hãy chọn các ô có chứa dữ liệu bạn muốn định dạng, sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông chữ, bấm vào định dạng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

Bước tiếp theo

Quan trọng cần biết cách nhập dữ liệu bằng cách nhập trong trang tính, nhưng cũng là quan trọng cần biết làm thế nào để thêm hoặc sao chép dữ liệu từ một vị trí khác và làm thế nào để chèn hoặc loại bỏ hàng và cột, và làm thế nào để di chuyển dữ liệu xung quanh. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung của ôchèn hoặc xóa ô, hàng, và cột.

Mẹo   Office.com liên tục được Cập Nhật với nội dung mới, bao gồm các bài viết, video và các khóa đào tạo. Nếu phía dưới cùng của trình xem trợ giúp cho biết ngoại tuyến và bạn được kết nối với Internet, bấm ngoại tuyến, sau đó bấm Hiển thị nội dung từ Office.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×