Bắt đầu nhanh: mở sổ làm việc trong Excel Starter

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã lưu tệp và đóng nó, bạn có thể mở nó lại để tiếp tục làm việc của bạn. Bạn không cần phải mở Microsoft Excel Starter đầu tiên. Bấm đúp vào tệp sẽ mở Excel Starter.

Cách thực hiện?

Ảnh biểu tượng

Bấm vào nút bắt đầu, nút bắt đầu sau đó bấm tài liệu.

Tài liệu

Ảnh biểu tượng

Tìm tệp trong thư mục tài liệu, và bấm đúp vào nó.

Thư mục Tài liệu

Ảnh biểu tượng

Màn hình khởi động Excel Starter xuất hiện, và tài liệu được hiển thị.

Bước tiếp theo

Bây giờ mà Excel Starter đang chạy, bạn có thể mở sổ làm việc thêm từ trong chương trình. Dưới đây là hai cách:

  • Để duyệt cho các tệp trong thư mục tài liệu hoặc thư mục khác, hãy bấm tab tệp , sau đó bấm mở.

    Mở

  • Để mở một tệp mà bạn làm việc gần đây, bấm tab tệp , sau đó bấm gần đây.

    gần đây

Mẹo   Office.com liên tục được Cập Nhật với nội dung mới, bao gồm các bài viết, video và các khóa đào tạo. Nếu phía dưới cùng của trình xem trợ giúp cho biết ngoại tuyến và bạn được kết nối với Internet, bấm ngoại tuyến, sau đó bấm Hiển thị nội dung từ Office.com

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×