Bắt đầu nhanh chóng: kích hoạt và sử dụng một add-in vào năm 2016 Excel cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

Các chương trình bổ trợ cung cấp các tính năng và lệnh bổ sung dành cho Microsoft Excel. Để dùng chúng, bạn phải cài đặt và kích hoạt các chương trình này. Bài viết này cho bạn biết cách thức thực hiện qua hai ví dụ, TookPak Phân tích và Solver, những chương trình giúp bạn thực hiện những phân tích what-if.

Cách thức?

Các bước này áp dụng cho bất kỳ bổ trợ.

Ảnh biểu tượng

Cài đặt và kích hoạt ToolPak Phân tích và Solver   

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , chọn hộp kiểm Tookpak phân tíchbổ trợ bộ giải , sau đó bấm OK.

 4. Nếu Excel hiển thị thông báo cho biết nó không thể chạy bổ trợ này và nhắc bạn cài đặt bổ trợ đó, hãy bấm để cài đặt bổ trợ. Excel nhắc bạn cài đặt một bổ trợ hai lần; một lần với ToolPak Phân tích và một lần với Solver.

Các lệnh để sử dụng các bổ trợ Phân tích Dữ liệuSolver xuất hiện trên tab Dữ liệu, trong nhóm Phân tích.

Nút Phân tích Dữ liệu trong nhóm Phân tích Dữ liệu

Ảnh biểu tượng

Bắt đầu sử dụng ToolPak Phân tích   

 1. Bấm vào ô bất kỳ trong trang tính.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Phân tích, bấm Phân tích Dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Phân tích dữ liệu , bấm công cụ mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

  Hộp thoại Phân tích Dữ liệu

 4. Trong hộp thoại hiện ra cho công cụ mà bạn đã chọn, nhập các tham số và chọn tùy chọn bất kỳ nếu cần.

Ảnh biểu tượng

Bắt đầu sử dụng Solver   

 1. Trên một trang tính, nhập công thức rồi sau đó đảm bảo ô có chứa công thức đó được chọn.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Phân tích, hãy bấm Bộ giải.

 3. Trong hộp thoại Tham số Solver, chọn giữa Tối đa, Tối thiểuGiá trị bằng. Nếu bạn chọn Giá trị bằng, hãy nhập một giá trị vào trong hộp.

 4. Trong hộp Bằng cách thay đổi các ô biến số, nhập một ô hoặc một khoảng ô mà bạn muốn xử lý.

 5. Bấm Thêm để thêm một giới hạn cho một ô, sau đó nhập điều kiện cho ô đó.

 6. Bấm Thêm một lần nữa để thêm nhiều ô ràng buộc (bạn có thể có nhiều ràng buộc cho một ô đơn), bấm OK, và sau đó bấm giải quyết.

  Hộp thoại Kết quả Solver hiện ra với thông báo thành công hay thất bại.

Bước tiếp theo

Đầu Trang

Cài đặt và kích hoạt ToolPak Phân tích và Solver   

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ xuất hiện.

 3. Chọn các hộp kiểm Tookpak phân tíchbổ trợ bộ giải , sau đó bấm OK.

 4. Nếu Excel hiển thị thông báo cho biết nó không thể chạy bổ trợ này và nhắc bạn cài đặt bổ trợ đó, hãy bấm để cài đặt bổ trợ. Excel nhắc bạn cài đặt một bổ trợ hai lần; một lần với ToolPak Phân tích và một lần với Solver.

Các lệnh để sử dụng các bổ trợ Phân tích Dữ liệuSolver xuất hiện trên tab Dữ liệu, trong nhóm Phân tích.

Nút Phân tích Dữ liệu trong nhóm Phân tích Dữ liệu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×