Bắt đầu một hội thoại Office Communicator

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Nếu bạn đang đăng nhập vào Office Communicator, bạn có thể bắt đầu một hội thoại mới bằng cách bấm đúp vào bất kỳ liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn trong thanh khởi động, hoặc bất kỳ thành viên trong danh sách thành viên workspace.

Nếu bạn không đăng nhập vào Office Communicator, bấm đúp vào liên hệ hoặc thành viên sẽ mở cửa sổ gửi thư.

Lưu ý: Nếu bạn cố bắt đầu một hội thoại Office Communicator với người nào đó không phải đang chạy Office Communicator, một thông báo hiển thị cho bạn biết Communicator đã không thể gửi thư. Nếu bạn không thể bắt đầu một hội thoại Office Communicator, thử gửi thư thay vào đó.

Bạn cũng có thể trỏ ở bất kỳ liên hệ để hiển thị một thẻ liên hệ mà sẽ hiển thị thông tin về liên hệ và cho phép bạn bắt đầu các hoạt động nhắn tin khác, chẳng hạn như gửi một email hoặc lên lịch cuộc họp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×