Bắt đầu một cuộc trò chuyện trong nhóm

Bắt đầu một cuộc trò chuyện trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để gửi một tin nhắn cá nhân, trước tiên hãy bấm trò chuyện mới Nút Cuộc trò chuyện mới ở phía trên cùng của ứng dụng để bắt đầu một hội thoại mới. Nhập tên người hoặc những người mà bạn muốn trò chuyện với. Sau đó, soạn thư của bạn và bấm gửi Nút Gửi .

Bạn có thể đưa tối đa 50 người trong một cuộc trò chuyện nhóm.

Lưu ý: Nếu bạn muốn bắt đầu một hội thoại với toàn bộ nhóm, hãy thử một kênh hội thoại.

Thêm người vào một cuộc trò chuyện riêng tư (bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm)

Để phát lặp lại thêm người vào một hội thoại riêng tư, chỉ cần bấm Thêm người Nút Thêm người vào nhóm trong góc trên bên phải của màn hình của bạn. Sau đó, hãy nhập tên của những người bạn muốn thêm, chọn số lượng của lịch sử trò chuyện để bao gồm, và bấm Thêm.

Lưu ý: Hiện tại, bạn chỉ có thể đưa lịch sử trò chuyện vào chỉ khi bạn thêm ai đó vào cuộc hội thoại nhóm (không phải trong cuộc trò chuyện một-một).

Thêm người vào một cuộc trò chuyện nhóm

Gõ nhẹ trò chuyện Nút Mở cuộc trò chuyện > trò chuyện mới Nút Cuộc trò chuyện mới và nhập tên của người hoặc những người bạn muốn trò chuyện với. Sau đó soạn thư của bạn và gõ nhẹ vào gửi Nút Gửi .

Thêm người vào một cuộc trò chuyện riêng tư (bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm)

Trong đầu mục nhóm trò chuyện, gõ nhẹ vào những người dự để xem chi tiết trò chuyện nhóm. Sau đó gõ nhẹ vào tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới và nhập tên của những người bạn muốn thêm. Bạn có thể đưa tối đa 50 người trong một cuộc trò chuyện nhóm.

Bây giờ, hãy vào ứng dụng màn hình nền hoặc web để bao gồm tất cả hoặc một phần của lịch sử trò chuyện cho người dự mới.

Gõ nhẹ trò chuyện Nút Mở cuộc trò chuyện > trò chuyện mới Nút Cuộc trò chuyện mới và nhập tên của người hoặc những người bạn muốn trò chuyện với. Sau đó soạn thư của bạn và gõ nhẹ vào gửi Nút Gửi .

Thêm người vào một cuộc trò chuyện riêng tư (bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm)

Trong đầu mục nhóm trò chuyện, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > chi tiết trò chuyện > Thêm người Nút Thêm người và nhập tên của những người bạn muốn thêm. Bạn có thể đưa tối đa 50 người trong một cuộc trò chuyện nhóm.

Bây giờ, hãy vào ứng dụng màn hình nền hoặc web để bao gồm tất cả hoặc một phần của lịch sử trò chuyện cho người dự mới.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×