Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu cuộc gọi nhóm để làm việc về một chủ đề đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Thêm chia sẻ để biến nó thành cuộc họp ngẫu hứng cung cấp tất cả các tính năng của cuộc họp đã lên lịch, bao gồm các trang chiếu PowerPoint được chia sẻ, cộng tác qua bảng trắng và chia sẻ màn hình máy tính.

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo

Phải đảm bảo rằng các liên hệ của bạn đã sẵn sàng bằng cách kiểm tra trước trạng thái hiện diện của họ. Sau đó làm theo các bước dưới đây để mời họ đến cuộc gọi hội thảo.

  1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business, trong danh sách Liên hệ của bạn, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào tên liên hệ để chọn liên hệ cho cuộc họp của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào vùng chọn và bấm Bắt đầu Cuộc gọi Hội thảo.

  3. Bấm Cuộc gọi Skype.

Các liên hệ của bạn khi đó nhận được thông báo và có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu về cuộc gọi hội thảo của bạn.

Thêm nhiều người hơn vào cuộc gọi hội thảo

Nếu bạn cần thêm nhiều người vào cuộc gọi hội thảo, bạn có thể kéo tên của họ vào cuộc họp từ Danh sách liên hệ của bạn. Hoặc thêm họ bằng cách sử dụng menu người:

  1. Trong cửa sổ hội thoại, trong ngăn Người dự, bấm Mời Thêm Người.

  2. Chọn người nào đó từ danh sách rồi bấm OK. Skype for Business gọi đến người đó cho bạn và thêm họ vào cuộc họp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bắt đầu dùng Skype for Business cho IM và cuộc họp trực tuyến

Bắt đầu cuộc họp Skype for Business không dự tính trước

Thiết lập và kiểm tra âm thanh Skype for Business

Khám phá Skype for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×