Bắt đầu - có gì mới trong Publisher 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Publisher 2010 thêm chức năng mới hướng để giúp bạn tạo, in và phân phối Ấn phẩm chất lượng chuyên nghiệp và tài liệu bán hàng và tiếp thị. Với giao diện người dùng Cập Nhật, một trải nghiệm in được cải tiến để trợ giúp với hiệu quả hơn in, vị trí ảnh mới và công cụ thao tác, khối dựng của nội dung, và tùy chọn tốt sắp kiểu chữ chẳng hạn như true nhỏ chữ hoa, gạch nối và các kiểu thay thế, Publisher 2010 giúp cải thiện trải nghiệm phát hành trên máy tính và làm cho các kết quả dự đoán hơn để bạn nhận được ấn phẩm mà bạn muốn.

Trong bài viết này

Cải tiến giao diện

Giới thiệu về ruy-băng

Chào mừng bạn đến dạng xem Backstage

In một cách hiệu quả

In bản xem trước in và thiết đặt

Không sao sắp kiểu chữ

Khối dựng

Bộ sưu tập khối dựng

Công cụ hình ảnh được cải tiến

Xén

Chuyển chậm

Bộ sưu tập kiểu ảnh

Cải tiến giao diện

Publisher 2010 giới thiệu một số tính năng để cải tiến đáng kể cách bạn xem và làm việc với các ấn phẩm. Giao diện người dùng Cập Nhật bao gồm Ribbon, dạng xem Backstage và một không gian làm việc sạch hơn, dễ trực quan để khám phá thêm lệnh để bạn có thể hoàn tất nhanh hơn mọi thứ.

Giới thiệu về ruy-băng

Khi bạn khởi động lần đầu Publisher 2010, bạn có thể được ngạc nhiên bằng những gì bạn nhìn thấy. Các menu và thanh công cụ đã được thay thế bằng ruy-băng, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các lệnh của bạn cần phải hoàn tất một nhiệm vụ. Lệnh được sắp xếp trong các nhóm logic được thu thập cùng nhau dưới tab.

Ribbon trong Publisher 2010

Cho Publisher 2010, tất cả các tab và nhóm trên ruy-băng hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Nếu tổ chức của bạn có các tính năng duy nhất để kinh doanh của mình, bạn có thể nhóm chúng trên tab ruy-băng riêng của họ.

Chào mừng bạn đến dạng xem Backstage

Bấm tab tệp Nút Tệp và bạn đang trong Backstage, một điểm dừng một đồ họa đích cho việc quản lý tệp của bạn. Dạng xem Backstage chứa các lệnh cơ bản cùng sẵn dùng trên menu tệp trong các phiên bản trước của Microsoft Publisher để mở, lưu và in các tệp dự án. Để biết thêm thông tin về các tab tệp và dạng xem Backstage trong Office 2010, hãy xem gì đã xảy ra với menu Tệp?

Dạng xem Backstage trong Publisher 2010

Đầu trang

In một cách hiệu quả

Lệnh in bây giờ trong dạng xem Backstage. Để đến dạng xem Backstage, hãy bấm nút tệp ở phía trên bên trái của Publisher Nút Tệp . kết hợp Publisher 2010 bản in và xem trước kinh nghiệm để dễ dàng hơn nhiều để in tài liệu đơn giản và phức tạp. Đồng thời xem cả hai mặt của một trang, nhiều trang, trang ranh giới và các thông in thông tin để có kết quả dự kiến in lần đầu tiên.

In bản xem trước in và thiết đặt

Mới dạng xem Backstage để in trông như sau:

Tổng quan về thiết đặt in trong Publisher

Ở bên trái là những thiết đặt in và ở bên phải ngăn xem trước. Thay đổi đối với thiết đặt trong ngăn bên trái (của bản in dạng xem Backstage) sẽ ảnh hưởng đến bản xem trước và in kết quả. Thay đổi đối với thiết đặt trong ngăn bản xem trước (của bản in dạng xem Backstage) sẽ ảnh hưởng đến bản xem trước và sẽ không ảnh hưởng đến kết quả in.

Lưu ý: Một số điều khiển các phụ thuộc vào thiết đặt khác, ví dụ điều khiển màu sẽ chỉ có sẵn có nếu máy in của bạn có thể in trong màu và con trượt độ trong suốt trước/sau sẽ chỉ sẵn dùng nếu bạn chọn in trên cả hai mặt của tờ giấy.

Để biết thêm thông tin về in trongPublisher 2010, hãy xem in.

Không sao sắp kiểu chữ

Publisher 2010 mang đến công cụ mới giúp bạn chuyển đổi văn bản bình thường vào sắp kiểu chữ không sao. Sử dụng các tập biến thể kiểu phông, kiểu thay thế, true chữ hoa nhỏ, dấu gạch nối, số kiểu và nhiều hơn nữa sẵn dùng trong Phông OpenType chẳng hạn như phông Calibri và Gabriola. Bạn cũng có thể sử dụng phông OpenType bổ sung sẵn dùng thông qua các công ty khác. Xem phông hỗ trợ các tính năng typographic nâng cao, cũng như mà tính năng, được xác định bởi trình thiết kế phông. Hầu hết các phông tại thời điểm này không hỗ trợ tính năng OpenType nâng cao.

hen bạn tạo một hộp văn bản vào tab Công cụ hộp văn bản xuất hiện trên ruy-băng. Nếu phông chữ mà bạn đã chọn hỗ trợ OpenType, nhóm sắp kiểu chữ sẽ được kích hoạt và cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào định dạng công cụ bao gồm các tính năng sắp kiểu chữ mới và tính năng.

Nhóm Sắp kiểu chữ trong Publisher 2010

Để biết thêm thông tin về các sắp kiểu chữ Publisher 2010 tính năng, hãy xem sử dụng kiểu typographic để tăng ảnh hưởng của Ấn phẩm của bạn.

Đầu trang

Khối Dựng

Khối dựng là các đoạn nội dung có thể sử dụng lại, như thông tin doanh nghiệp, đầu đề, lịch, viền và quảng cáo được lưu giữ trong bộ sưu tập. Bạn có thể truy nhập và sử dụng lại các khối dựng bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể tạo và lưu các khối dựng của riêng mình, phân loại, viết mô tả và gắn thẻ cho chúng bằng những từ khóa để dễ tìm. Những khối dựng tùy chỉnh này có thể là sự kết hợp của đồ họa, văn bản và thậm chí cả các khối dựng khác.

Bộ sưu tập khối dựng

Bốn trong năm khối dựng bộ sưu tập được tìm thấy trên các tab chèn , trong nhóm khối dựng và thứ năm, Thông tin doanh nghiệp, được tìm thấy trong nhóm văn bản.

Nhóm Khối Dựng trong Publisher 2010

Năm bộ sưu tập bao gồm:

  • Phần trang: bộ sưu tập này dành cho các thành phần cấu trúc được định dạng trước cho Ấn phẩm của bạn chẳng hạn như đầu đề, thanh bên và khối nội dung.

  • Lịch: bộ sưu tập này dành cho lịch tháng được định dạng trước. Bạn có thể chọn hiện tại hoặc tháng tiếp theo từ bộ sưu tập, hoặc chọn tháng và năm từ bộ sưu tập từ Thư viện khối dựng.

  • Viền & điểm nhấn: Bộ sưu tập này dành cho thành phần đồ họa như thêm viền, nhấn mạnh và khung.

  • Quảng cáo: Bộ sưu tập này dành cho thành phần quảng cáo được định dạng trước, bao gồm phiếu giảm giá.

  • Thông tin doanh nghiệp: Bộ sưu tập này chứa bộ thông tin doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin về thông tin doanh nghiệp, hãy xemthông tin doanh nghiệp, kiểm tra thiết kế và thiết đặt in thương mại.

Để biết thêm thông tin về khối dựng, hãy xem chủ đề: khối dựng.

Công cụ hình ảnh được cải tiến

Thêm hoặc thay đổi ảnh vào Ấn phẩm của bạn liên tục trong khi giữ nguyên diện mạo của tài liệu của bạn. Sử dụng xén, trực quan quét và bộ sưu tập kiểu ảnh để có được các kết quả bạn muốn.

Tab Công cụ ảnh trong Publisher 2010

Xén

Khi bạn chọn ảnh trong Publisher 2010 tab ruy-băng Công cụ ảnh mới trở nên sẵn dùng. Công cụ xén nằm trong nhóm xén ngoài cùng bên phải của tab. mới này xén thường được dùng để ẩn hoặc cắt xén một phần của ảnh, một trong hai cách để làm nổi bật, hoặc để loại bỏ các phần không mong muốn. Để biết thêm thông tin về xén, hãy xem xén ảnh.

Ribbon, Công cụ Ảnh, Tab Định dạng, lệnh xén trong Publisher

Miết

Khi dùng công cụ xén, bạn có thể di chuyển ảnh trong vùng đã xén ảnh để đảm bảo rằng ảnh được căn giữa theo cách bạn muốn.

Bộ sưu tập kiểu ảnh

Nhóm Kiểu ảnh cung cấp cho bạn tùy chọn hình dạng, viền và chú thích ảnh của bạn. Bạn có thể áp dụng kiểu ảnh được xác định trước từ bộ sưu tập kiểu ảnh, hoặc bạn có thể định dạng hình dạng của ảnh và viền theo cách thủ công.

Nhóm Kiểu Ảnh của tab Công cụ Ảnh trong Publisher 2010

Bộ sưu tập kiểu chứa bốn hình dạng khác nhau mỗi với sáu tùy chọn viền khác mà bạn có thể áp dụng cho ảnh của bạn. Khi bạn di chuột trên một trong các tùy chọn bộ sưu tập ảnh đã chọn sẽ xem trước kiểu.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×