Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu

Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu

Đôi khi bạn có thể không muốn số trang hiển thị ở đầu trang hoặc chân trang trông giống như số trang thực tế của tài liệu. Dưới đây là ba ví dụ cho kịch bản này:

Loại bỏ số trang ở trang đầu tiên

Trong các phiên bản Word trên máy tính

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Đầu trang > Chỉnh sửa Đầu trang (hoặc Chân trang > Chỉnh sửa Chân trang).

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ Đầu trang & Chân trang, trong nhóm Tùy chọn, chọn mục Trang Đầu Khác nhau.

  Bên dưới công cụ Đầu trang & Chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn.

  Lưu ý: Trang đầu khác nhau có thể áp dụng cho trang đầu tiên của bất cứ mục nào trong tài liệu của bạn, không chỉ trang đầu tiên của tài liệu.

 3. Ở vùng đầu trang hoặc chân trang, bạn sẽ thấy nhãn ở trang đầu cho biết Đầu trang của Trang Đầu tiên. Chọn số trang để tô sáng, rồi nhấn Delete hoặc bấm chuột phải và bấm vào Cắt.

 4. Bấm vào Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Trong Word Online

 1. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang để mở vùng đầu trang hoặc chân trang.

 2. Bấm vào Tùy chọn ở bên phải, rồi bấm vào Trang Đầu Khác nhau.

  Chọn Trang Đầu Khác nhau

 3. Bấm lại vào Tùy chọn, rồi bấm vào Loại bỏ Số Trang.

 4. Để xem số trang và xác nhận xóa số trang khỏi trang đầu tiên, bấm vào Xem > Dạng xem Đọc.

 5. Nếu tất cả số trang đều bị xóa, bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang, chọn Trang Khác ở bên trái, bấm vào Chèn > Số Trang, rồi chọn vị trí đặt số.

  Đánh số lại tất cả, trừ trang đầu tiên

Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu

Lưu ý: Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt web bằng Word Online thì bạn không thể bắt đầu đánh số ở phần sau trong tài liệu. Nếu bạn có phiên bản Word trên máy tính, bạn có thể thực hiện thay đổi cho tài liệu của mình trong ứng dụng trên máy tính bằng cách bấm vào Mở bằng Word. Nếu không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay ứng dụng này trong phiên bản mới nhất của Office.

Để bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu, bạn hãy chia tài liệu thành các mục, hủy liên kết giữa các mục đó, rồi chèn số trang. Sau đó, bạn chọn kiểu đánh số trang, rồi chọn giá trị bắt đầu cho từng mục.

Mẹo: Bạn có thể thấy hữu ích khi không chỉ xem nội dung của vùng đầu trang hoặc chân trang mà còn cả các dấu định dạng trong các vùng đó. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, chọn Hiển thị/Ẩn (¶) để hiển thị dấu định dạng. Chọn lại nút để tắt hiển thị.

 1. Bấm vào trang trong tài liệu nơi bạn muốn đánh số trang để bắt đầu. Đây là nơi bạn sẽ chèn ngắt phần.

 2. Bấm Bố trí > Ngắt > Trang Tiếp theo.

  Tùy chọn ngắt được hiển thị trên tab Bố trí.

 3. Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang ở trang đầu tiên nơi bạn muốn hiển thị số trang. Thao tác này sẽ mở tab Thiết kế bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 4. Bấm Nối kết với Phần trước để tắt và bỏ nối kết đầu trang hoặc chân trang khỏi phần trước.

  Tùy chọn Nối kết với Phần trước được tô sáng trong Công cụ Đầu trang & Chân trang.

  Lưu ý: Đầu trang và chân trang được nối kết riêng biệt, do đó nếu đánh số trang của bạn nằm trong đầu trang, hãy đảm bảo bạn đã tắt nối kết cho đầu trang. Nếu số trang của bạn nằm trong chân trang, hãy đảm bảo bạn đã tắt nối kết cho chân trang.

 5. Bấm Số Trang rồi chọn vị trí và kiểu. Ví dụ, bấm Đầu Trang rồi chọn thiết kế bạn thích.

  Các tùy chọn Số Trang được hiển thị trong danh sách.

 6. Bấm Số Trang > Định dạng Số Trang để mở hộp thoại Định dạng Số Trang.

 7. Để bắt đầu đánh số trang từ 1, hãy bấm Bắt đầu từ rồi nhập 1 (nếu không, Word sẽ tự động áp dụng số trang thực tế).

  Các tùy chọn trong hộp thoại Định dạng Số Trang được hiển thị.

 8. Bấm OK.

 9. Để loại bỏ số trang khỏi mục trước đó, chọn số trang bất kỳ trong mục đó để tô sáng, rồi nhấn Delete hoặc bấm chuột phải và chọn Cắt. Tất cả số trang trong mục đó đều sẽ được xóa.

 10. Khi thực hiện xong, hãy bấm vào Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm đúp vào bất kỳ đâu bên ngoài khu vực đầu trang hoặc chân trang.

  Tùy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang được tô sáng trên tab Công cụ Đầu trang và Chân trang.

Bắt đầu đánh số trang với một số khác 1

Lưu ý: Nếu bạn đang chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt web bằng Word Online, bạn không thể bắt đầu đánh số trang với một số khác. Nếu bạn có phiên bản Word trên máy tính, bạn có thể thực hiện thay đổi cho tài liệu của mình trong ứng dụng trên máy tính bằng cách bấm vào Mở bằng Word. Nếu không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay ứng dụng này trong phiên bản mới nhất của Office.

Sử dụng hộp thoại Định dạng Số Trang để chọn một giá trị số bắt đầu khác cho tài liệu của bạn.

 1. Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang để mở tab Thiết kế bên dưới Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 2. Nếu đây là lần đầu bạn thêm số trang, hãy chọn mục Số Trang, chọn vị trí, rồi chọn kiểu trong bộ sưu tập.

  Để thêm số trang, chọn tab Chèn, rồi chọn Số Trang.
 3. Bấm Số Trang > Định dạng Số Trang để mở hộp thoại Định dạng Số Trang.

 4. Bên dưới mục Đánh số trang, chọn Bắt đầu tại, nhập số bạn muốn bắt đầu, rồi chọn OK.

  Các tùy chọn trong hộp thoại Định dạng Số Trang được hiển thị.
 5. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm đúp vào bất cứ đâu bên ngoài vùng đầu trang hoặc chân trang.

  Tùy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang được tô sáng trên tab Công cụ Đầu trang và Chân trang.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×