Bắt đầu

Giấy phép giáo dục của Office 365

Bạn có thể tạo tối đa 200 các biểu mẫu đơn.

Nếu bạn thuộc nhóm, bạn và những người trong nhóm của bạn có thể tạo lên đến các biểu mẫu 200, vốn sẽ hiển thị trong tab biểu mẫu nhóm trong trang cổng thông tin Forms.Office.com của bạn.

Lưu ý: 200 biểu mẫu bạn và nhóm của bạn có thể tạo ra ngoài các biểu mẫu đơn lẻ của 200, bạn có thể tạo như một cá nhân.

Giấy phép thương mại của Office 365

Bạn có thể tạo tối đa 200 các biểu mẫu đơn.

Nếu bạn thuộc nhóm, bạn và những người trong nhóm của bạn có thể tạo lên đến các biểu mẫu 200, vốn sẽ hiển thị trong tab biểu mẫu nhóm trong trang cổng thông tin Forms.Office.com của bạn.

Lưu ý: 200 biểu mẫu bạn và nhóm của bạn có thể tạo ra ngoài các biểu mẫu đơn lẻ của 200, bạn có thể tạo như một cá nhân.

Tài khoản Microsoft Personal (Hotmail, Live hoặc Outlook.com)

Bạn có thể tạo tối đa 200 các biểu mẫu đơn.

Giấy phép giáo dục của Office 365

Bạn có thể thêm tối đa 100 câu hỏi cho mỗi biểu mẫu đơn.

Giấy phép thương mại của Office 365

Bạn có thể thêm tối đa 100 câu hỏi cho mỗi biểu mẫu đơn.

Tài khoản Microsoft Personal (Hotmail, Live hoặc Outlook.com)

Bạn có thể thêm tối đa 100 câu hỏi cho mỗi biểu mẫu đơn.

Lưu ý: Đối với loại Likert question, mỗi tùy chọn sẽ đếm dưới dạng một câu hỏi duy nhất.

Giấy phép giáo dục của Office 365

Một biểu mẫu đơn có thể nhận được tối đa 50.000 phản hồi.

Giấy phép thương mại của Office 365

Một biểu mẫu đơn có thể nhận được tối đa 50.000 phản hồi.

Tài khoản Microsoft Personal (Hotmail, Live hoặc Outlook.com)

Một biểu mẫu đơn có thể nhận được tối đa 1.000 phản hồi.

Lưu ý: 

  • Phản hồi được xác định là một phản hồi cho toàn bộ biểu mẫu, chính nó, chứ không phải câu hỏi riêng lẻ trong biểu mẫu. Khi một người đăng hoàn thành một biểu mẫu và trình tự tính tổng, điều này sẽ đếm như một phản hồi. Ví dụ: nếu một biểu mẫu chứa 10 câu hỏi và tất cả các câu hỏi đều được trả lời bởi 5 người trả lời, biểu mẫu sẽ đếm là có 5 phản hồi.

  • Nếu bạn cần thêm phản hồi, chúng tôi khuyên bạn nên xuất các phản hồi hiện có cho sổ làm việc Excel, sau đó giải phóng các câu hỏi này từ khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn thu thập thêm hồi đáp sau khi xóa.

Có, bạn có thể!

Tạo khảo sát hoặc bài kiểm tra với nhiều người

Bạn có thể tạo và chia sẻ liên kết để cho phép người khác cộng tác trên một cuộc khảo sát hoặc bài kiểm tra với bạn. Xem chia sẻ biểu mẫu để cộng tác để tìm hiểu thêm.

Tạo mẫu từ khảo sát hoặc bài kiểm tra hiện có để những người khác có thể sử dụng lại nó

Bạn có thể tạo và chia sẻ liên kết để cho phép người khác sử dụng lại các cuộc khảo sát hoặc bài kiểm tra bạn đã tạo. Xem chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra dưới dạng mẫu để tìm hiểu thêm.

Hãy xem tạo bài kiểm tra để tìm hiểu cách sử dụng tính năng toán học trong Microsoft Forms.

Hãy xem Thêm phần vào khảo sát hoặc bảng câu hỏi của tôi để tìm hiểu cách sắp xếp các câu hỏi của bạn thành nhiều trang — hoặc các phần mà bạn có thể dễ dàng sắp xếp lại và sắp xếp lại.

Nếu bạn có một biểu mẫu trong Microsoft Forms bạn không cần nữa, bạn có thể loại bỏ nó. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Mỗi hình thức người dùng có thể tạo tối đa 200 đơn lẻ, trong đó bao gồm các biểu mẫu trong thùng rác. (Ví dụ, các biểu mẫu 150 trong cổng thông tin Microsoft Forms + 50 biểu mẫu trong thùng rác = 200.

Trong Microsoft Forms trên tab phản hồi , bấm mở trong Excel. Phản hồi biểu mẫu của bạn sẽ mở ra trong sổ làm việc Excel. Từ Excel, bạn có thể xuất hoặc lưu các phản hồi biểu mẫu dưới dạng tệp PDF. Tìm hiểu thêm về cách lưu hoặc chuyển đổi tệp Excel sang PDF của bạn.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã tạo biểu mẫu của mình trong các biểu mẫu trên web (https://Forms.Office.com) và bấm vào mở trong Excel, một sổ làm việc Excel ngoại tuyến sẽ mở mà không có mối quan hệ hoặc kết nối với biểu mẫu của bạn.

  • Nếu bạn đã tạo biểu mẫu của mình trong Onedrive for Business và bấm vào mở trong Excel, sổ làm việc Excel của bạn sẽ tự động được lưu trữ trong OneDrive for Business và chứa kết nối dữ liệu trực tiếp vào biểu mẫu của bạn. Mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc của bạn.

  • Nếu bạn đã tạo biểu mẫu của mình trong Excel Online và bấm vào mở trong Excel, sổ làm việc Excel của bạn sẽ tự động được lưu trữ trong OneDrive for Business và chứa kết nối dữ liệu trực tiếp vào biểu mẫu của bạn. Mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc của bạn.

Khi bạn tạo biểu mẫu trong OneDrive for Business, SharePoint Online, Excel dành cho web, nhóm Microsoft hoặc sử dụng phần web Microsoft Forms, bạn có thể bấm mở trong Excel để tải sổ làm việc Excel (tự động được lưu trữ trên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online) có chứa trực tuyến kết nối dữ liệu với biểu mẫu của bạn. Mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc của bạn.

Nhân dịp, sổ làm việc có thể không chứa dữ liệu mới nhất cho một số lý do, chẳng hạn như việc xóa bỏ tình cờ của sổ làm việc hoặc tệp bị hỏng. Nếu đây là trường hợp, các biểu mẫu sẽ cung cấp cho bạn một cảnh báo và yêu cầu nếu bạn muốn tạo một sổ làm việc mới để đồng bộ hóa các phản hồi gần đây nhất của bạn vào một sổ làm việc mới. Sổ làm việc mới này sẽ được lưu trữ bên cạnh sổ làm việc gốc của bạn trên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Điều này sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn đã được Cập Nhật. Tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu bị thiếu.

Lưu ý: Các vấn đề về đồng bộ sổ làm việc sẽ xảy ra nếu bạn yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục trong SharePoint. Để tìm hiểu thêm, hãy đi tới yêu cầu phê duyệt các mục trong danh sách hoặc thư viện site, rồi bấm vào phần đó, xác định các mục trong thư viện yêu cầu phê duyệt. Xem lại #4 bước. Nếu bạn chọn đối với yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi không? tùy chọn, sổ làm việc của bạn sẽ không đồng bộ.

Nếu bạn đã tạo một khảo sát, bài kiểm tra hoặc cuộc bỏ phiếu, bạn có thể dễ dàng di chuyển nó đến một nhóm để mọi người trong nhóm của bạn trở thành chủ sở hữu các biểu mẫu đó. Tìm hiểu thêm.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Chúng tôi cũng muốn yêu thích phản hồi của bạn về câu hỏi thường gặp này. Vui lòng thực hiện khảo sát ngắnnày. Cảm ơn bạn!

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×