Bật trong một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Bật trong một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để bật hoặc tắt một nhiệm vụ, hãy chọn thẻ nhiệm vụ của nó. Tùy thuộc vào trạng thái nhiệm vụ của bạn, bạn có thể bật công việc của mình thời gian chậm, hoặc gửi đi đã hiệu đính công việc.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ.
 2. Nhiệm vụ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ được sắp xếp theo ngày tháng họ đang đến hạn. Chọn bất kỳ thẻ nhiệm vụ để mở và xem chi tiết của nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ được sắp xếp theo ngày tháng họ đang đến hạn. Chọn một bài tập thẻ để mở nhiệm vụ đó.
 3. Nếu giáo viên của bạn xác định một tài liệu cho bạn để bật hoặc tắt hoặc bạn có các tệp đính kèm vào nhiệm vụ này, chọn + Thêm và tải tệp của bạn.

  Để mở một nhiệm vụ và xem thêm chi tiết, hãy chọn thẻ nhiệm vụ.
 4. Chọn bật nút để bật hoặc tắt một nhiệm vụ trước khi ngày hết hạn của nó. Nút sẽ thay đổi tùy thuộc vào trạng thái:

  • Bật một lần nữa--nếu bạn đang sửa một nhiệm vụ bạn đã chưa bật và cần phải trình làm việc lại.

  • Bật chậm--nếu bạn đang chuyển của bạn phân sau ngày đến hạn, nhưng giáo viên của bạn có phép chậm bật bổ trợ.

  • Không bật trong--nếu nhiệm vụ quá hạn và giáo viên của bạn không còn chấp nhận bật bổ trợ. Bạn không thể bật trong làm việc.

Tìm hiểu thêm

Dạng xem nhiệm vụ qua các lớp học

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×