Bật thư viện hoặc danh sách dưới dạng danh mục trong SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn các mục danh mục trên site phát hành của bạn để có URL thân thiện, ví dụ http://www.contoso.com/cameras/camera-accessories, bạn có kết nối site phát hành của bạn với danh mục của bạn. Trước khi bạn có thể kết nối với một danh mục, hãy đảm bảo rằng bạn bật thư viện hoặc danh sách dưới dạng danh mục.

Lưu ý: Để bật thư viện hoặc danh sách dưới dạng danh mục, bạn phải kích hoạt tính năng Tuyển tập chéo Site phát hành trên tuyển tập trang chứa thư viện hoặc danh sách. Hãy xem làm thế nào để kích hoạt tính năng phát hành tuyển tập chéo Site.

 1. Hãy chắc chắn rằng bạn là thành viên của nhóm Người sở hữu trên site có chứa thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn bật dưới dạng danh mục.

 2. Duyệt đến thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn bật dưới dạng danh mục, và sau đó:

 3. Hãy chọn tab THƯ VIỆN , rồi trên ribbon, trong nhóm Thiết đặt, hãy chọn Thiết đặt Thư viện.

 4. Hãy chọn tab DANH SÁCH, rồi trên ribbon, trong nhóm Thiết đặt, hãy chọn Thiết đặt Danh sách.

 5. Trên trang Thiết đặt, trong phần Thiết đặt Tổng quát, chọn Thiết đặt Danh mục.

 6. Trên trang Thiết đặt Danh mục, trong phần Chia sẻ Danh mục, chọn hộp kiểm Bật thư viện này làm danh mục.

 7. Nếu bạn không muốn người dùng ẩn danh xem và tìm kiếm nội dung này, trong phần Truy nhập Vô danh, hãy chọn Tắt truy nhập vô danh.

 8. Trong phần Trường URL Mục Danh mục, trong danh sách Các trường sẵn dùng, hãy chọn tối đa năm trường xác định duy nhất cho một mục trong thư viện hoặc danh sách, sau đó chọn Thêm.

  Lưu ý: Lựa chọn mà bạn thực hiện ở đây sẽ xuất hiện ở Định dạng URL mục danh mục phần khi bạn lên kết nối một site phát hành với danh mục này.

 9. Trong phần Cấu trúc phân cấp Dẫn hướng, chọn cột site đã liên kết với bộ thuật ngữ gắn thẻ của bạn.

  Lưu ý: Bạn chỉ phải thực hiện một lựa chọn trong phần này nếu bạn muốn sử dụng được quản lý dẫn hướng để hiển thị nội dung danh mục trên một site phát hành. Lựa chọn mà bạn thực hiện sẽ xuất hiện trong Cấu trúc phân cấp dẫn hướng phần khi bạn kết nối một site phát hành với danh mục này.

 10. Chọn OK.

Quan trọng: Sau khi bạn đã bật một thư viện hoặc danh sách dưới dạng danh mục, điều quan trọng là bạn thu thập dữ liệu nguồn nội dung có chứa danh mục. Điều này xảy ra tự động với tìm kéo liên tục, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kéo danh mục theo cách thủ công. Hãy xem theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và lập lại chỉ mục của một trang web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×