Bật thông báo xác nhận truy vấn hành động hoặc tắt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, Access sẽ nhắc bạn xác nhận rằng bạn muốn chạy truy vấn hành động. Bạn có thể tắt các thông báo xác nhận nếu bạn không muốn được nhắc. Nếu thư không xuất hiện và bạn muốn được nhắc, bạn có thể bật chúng lại.

Trong bài viết này

Tổng quan

Điều khiển thông báo xác nhận truy vấn hành động cho máy tính

Tắt thông báo xác nhận hành động truy vấn cho cơ sở dữ liệu

Tắt thông báo xác nhận truy vấn hành động cho một tập hợp nhiệm vụ cụ thể

Dùng macro để tắt các thư và trở lại trên

Tổng quan

Truy vấn hành động là một cách để thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn. Một truy vấn hành động có thể chắp thêm, xóa bỏ, hoặc cập nhật dữ liệu, hoặc thực hiện một bảng mới bằng cách dùng dữ liệu hiện có. Truy vấn hành động rất mạnh mẽ, nhưng rằng power gồm một số rủi ro nào về các thay đổi dữ liệu không mong đợi. Vì khả năng mất dữ liệu, theo mặc định truy nhập yêu cầu xác nhận của bạn khi bạn chạy truy vấn hành động. Điều này giúp giảm thiểu việc khả năng thay đổi dữ liệu không mong đợi.

Mẹo: Để xem dữ liệu nào một truy vấn hành động sẽ có hiệu lực, trước khi bạn chạy truy vấn, trên trang đầu tab, trong nhóm dạng xem , bấm dạng xem, sau đó bấm Dạng xem biểu dữ liệu.

Nếu bạn thích Access không yêu cầu bạn xác nhận truy vấn hành động, hoặc nếu Access không yêu cầu xác nhận, nhưng bạn muốn, bạn có thể bật thư hoặc tắt.

 • Điều khiển thông báo xác nhận truy vấn hành động cho máy tính   
  bạn có thể dùng thiết đặt trong hộp thoại Tùy chọn Access để đặt hành vi mặc định cho cơ sở dữ liệu Access mở trên máy tính cụ thể. Nếu bạn sử dụng thiết đặt này để bật thư tắt, Access sẽ không hiển thị thông báo trong bất kỳ trường hợp. Nếu bạn sử dụng thiết đặt này để bật các thư, Access sẽ hiển thị thư, trừ khi chúng được tắt theo macro hoặc VBA.

 • Tắt thông báo xác nhận hành động truy vấn cho cơ sở dữ liệu   
  chọn phương pháp này để tắt cảnh báo cho một cơ sở dữ liệu cụ thể khi nó sẽ mở ra. Bạn sử dụng hành động SetWarnings bên trong một macro AutoExec để tắt các thư. Tệp cơ sở dữ liệu phải được tin cậy cho hành động macro này để làm việc; để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu tin cậy, hãy xem bài viết quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

 • Tắt thông báo xác nhận truy vấn hành động cho một tập hợp cụ thể của nhiệm vụ   
  chọn phương pháp này để tắt cảnh báo cho thời lượng của một tập hợp các nhiệm vụ và sau đó bật lại; Ví dụ, bạn có thể tắt các thư trong khi tạo bảng truy vấn sẽ chạy, rồi bật lại. Bạn có thể sử dụng hành động macro SetWarnings, và bạn cũng có thể dùng phương pháp DoCmd.SetWarnings VBA. Tệp cơ sở dữ liệu phải được tin cậy cho hành động macro này để làm việc; để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu tin cậy, hãy xem bài viết quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

Đầu trang

Điều khiển thông báo xác nhận truy vấn hành động cho máy tính

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng thiết đặt này để bật thông báo xác nhận truy vấn hành động tắt, Access sẽ không hiển thị các thư trên máy tính đó thậm chí cho một cơ sở dữ liệu có chứa macro hoặc mô-đun bật thư.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Ở bên trái của hộp thoại Tùy chọn Access , bấm Thiết đặt máy khách.

 3. Ở bên phải của hộp thoại Tùy chọn Access , trong phần chỉnh sửa , trong phần xác nhận, hãy xóa hộp kiểm của truy vấn hành động , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Tắt thông báo xác nhận hành động truy vấn cho cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sử dụng hành động SetWarnings trong một macro AutoExec để tắt thông báo xác nhận hành động truy vấn cho cơ sở dữ liệu.

Quan trọng: Nếu cơ sở dữ liệu có chứa macro không được tin cậy, hành động SetWarnings sẽ không chạy. Để biết thêm thông tin về tin cậy và cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua nếu đã có một macro có tên là AutoExec, mở macro đó trong dạng xem thiết kế, và sau đó thực hiện các bước từ 2 đến 4 của quy trình sau đây.

 1. Trên tab tạo , trong nhóm macro & mã , bấm Macro.

  Hình ảnh dải băng của nhóm Macro & Mã Access

 2. Trong danh sách thả xuống ở phía trên cùng của bộ dựng Macro, hãy chọn hành động SetWarnings .

  • Nếu bạn không nhìn thấy hành động SetWarnings được liệt kê, trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy đảm bảo đã chọn Hiện tất cả hành động .

 3. Bên dưới hành động SetWarnings , bấm vào mũi tên bên cạnh Cảnh báo trên và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 4. Bấm Lưu.

 5. Trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập AutoExec.

 6. Bấm OK, rồi đóng Bộ dựng macro. Macro mới sẽ chạy trong lần tiếp theo khi bạn mở cơ sở dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, xem bài viết Tạo macro giao diện người dùng (UI).

Đầu trang

Tắt thông báo xác nhận truy vấn hành động cho một tập hợp nhiệm vụ cụ thể

Có hai cách cơ bản để tắt thông báo xác nhận truy vấn hành động cho một tập hợp các nhiệm vụ: bằng cách dùng macro và bằng cách sử dụng một mô-đun VBA. Một trong hai cách bạn sử dụng mã để tắt các cảnh báo, thực hiện các tập hợp nhiệm vụ, và sau đó bật các cảnh báo lại. Bạn đính kèm mã vào một sự kiện, chẳng hạn như sự Kiện khi bấm một nút lệnh hoặc sự Kiện mở biểu mẫu.

Bạn đính kèm một mô-đun vào sự kiện, và khi sự kiện xảy ra, mô-đun chạy. Ví dụ, bạn có thể đính kèm một mô-đun vào sự kiện Trên mở cho một biểu mẫu. Khi biểu mẫu mở ra, mô-đun chạy. Thủ tục sau đây giải thích cách sử dụng phương pháp DoCmd.SetWarnings trong sự kiện trên mở biểu mẫu.

 1. Mở biểu mẫu trong dạng xem thiết kế.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy bảng thuộc tính, bấm F4 để hiển thị nó.

 3. Bấm vào hình vuông ở phía trên cùng bên trái của biểu mẫu, ngay bên dưới tab đối tượng của biểu mẫu.

 4. Trong trang thuộc tính, trên tab khác , hãy đảm bảo Mô-đun có được đặt là .

 5. Trên tab sự kiện , bấm sự kiện Trên mở , sau đó bấm vào nút xây dựng (dấu chấm lửng bên cạnh vào mũi tên).

 6. Trong hộp thoại Chọn bộ dựng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một mô-đun VBA, bấm đúp vào Mã dựng và làm theo các bước còn lại trong thủ tục này.

  • Để dùng macro, bấm đúp vào Bộ dựng Macrovà sau đó làm theo các bước trong quy trình dùng macro để bật thư và trở lại.

 7. Nhập DoCmd.SetWarnings (WarningsOff), sau đó nhấn ENTER.

 8. Nhập mã cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ mà bạn muốn thực hiện xong với thông báo xác nhận đã tắt.

 9. Trên dòng mới, hãy nhập DoCmd.SetWarnings (WarningsOn).

 10. Đóng trình soạn thảo VBA, và lưu biểu mẫu.

Dùng macro để tắt các thư và trở lại trên

 1. Trong danh sách thả xuống ở phía trên cùng của bộ dựng Macro, hãy chọn các SetWarnings hành động.

  • Nếu bạn không nhìn thấy các SetWarnings hành động được liệt kê, trên các tab thiết kế , trong các Hiện/ẩn nhóm, hãy đảm bảo Hiển thị tất cả hành động được chọn.

 2. Bên dưới các SetWarnings hành động, bấm vào mũi tên bên cạnh Cảnh báo trên và chọn không.

 3. Nhập các hành động macro cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ mà bạn muốn thực hiện với thông báo xác nhận đã tắt.

 4. Bên dưới hành động tác vụ cuối cùng, chọn hành động SetWarnings , sau đó bấm vào mũi tên bên cạnh Cảnh báo trên và chọn .

 5. Đóng bộ dựng Macro, lưu macro và sau đó lưu biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×