Bật thông báo chia sẻ bên ngoài cho OneDrive for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp OneDrive for Business người dùng màn hình và điều khiển người dùng bên ngoài nào có quyền truy nhập các tệp của bạn, hãy đảm bảo thông báo chia sẻ bên ngoài được bật. Người sở hữu OneDrive for Business tệp và thư mục sẽ được gửi qua email khi:

  • Người dùng khác mời người dùng bên ngoài để chia sẻ tệp

  • Người dùng bên ngoài chấp nhận lời mời để truy nhập các tệp của họ

Nếu chia sẻ bên ngoài được hỗ trợ trong môi trường Office 365 của bạn, những thông báo được bật theo mặc định.

Lưu ý: người quản trị Office 365 có thể sử dụng kiểm tra để giám sát nội dung được chia sẻ ra bên ngoài.

Bật thông báo chia sẻ bên ngoài

  1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive và bấm tab thông báo .

    Tab thông báo của Trung tâm quản trị OneDrive
  2. Bên dưới Email người sở hữu OneDrive khi, đảm bảo chọn hộp kiểm sau đây:

    • Người dùng khác mời thêm người dùng được chia sẻ tệp

    • Người dùng bên ngoài chấp nhận thư mời để truy nhập tệp

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trung tâm quản trị OneDrive

OneDrive cho doanh nghiệp - trợ giúp quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×