Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365 cũng sẵn có dành cho Cộng đồng Chính phủ Hoa Kỳ của Office 365.

Các bước bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Để bắt đầu với phân tích mức sử dụng Microsoft 365, trước tiên bạn cần làm cho dữ liệu sẵn dùng trong Trung tâm quản trị Office 365, sau đó khởi tạo gói nội dung trong Power BI.

Tải Power BI

Nếu bạn chưa có Power BI, bạn có thể đăng ký dịch vụ Power BI miễn phí. Chọn Bắt đầu miễn phí để tải phiên bản miễn phí.

Chọn Bắt đầu miễn phí để tải Power Bi

Bạn cũng có thể bung rộng Sản phẩm để mua một phiên bản Power BI.

Bật gói nội dụng

Để bật gói nội dung, bạn phải là người quản trị toàn cầu, người đọc báo cáo, người quản trị Exchange, người quản trị Skype for Business hoặc người quản trị SharePoint.

Xem mục Vai trò người quản trị Office 365 để biết thêm thông tin.

 1. Đăng nhập bằng thông tin xác thực người quản trị của bạn và đi đến Trung tâm quản trị.

 2. Trong trung tâm quản trị, bung rộng dẫn hướng bên trái, rồi đi đến Báo cáo > Mức sử dụng.

 3. Trên trang Mức sử dụng, tìm thẻ Phân tích mức sử dụng Microsoft 365, rồi chọn Bắt đầu.

 4. Trên bảng điều khiển Báo cáo mở ra, đặt tùy chọn Cung cấp dữ liệu cho phân tích mức sử dụng Microsoft 365 dành cho Power BI thành Bật > Lưu.

  Việc này sẽ khởi tạo quy trình thu thập dữ liệu và sẽ hoàn tất trong 2 đến 48 giờ, tùy thuộc vào kích cỡ đối tượng thuê của bạn. Nút Đi đến Power BI sẽ được bật (không còn xám) khi hoàn tất việc thu thập dữ liệu.

Khởi tạo gói nội dung

Để khởi tạo gói nội dung, bạn phải là người quản trị toàn cầu, người đọc báo cáo, người quản trị Exchange, người quản trị Skype for Business hoặc người quản trị SharePoint.

 1. Sao chép Id đối tượng thuê, rồi chọn Đi đến Power BI.

 2. Khi bạn vào được Power BI, hãy tiến hành đăng nhập. Chọn Tải dữ liệu, sau đó bên dưới mục Xem các cách khác để tạo nội dung của riêng bạn, chọn Gói nội dung dịch vụ.

  Bên dưới Thư viện Gói Nội dung, trong Dịch vụ, chọn Tải.
 3. Trong tab Ứng dụng, nhập Microsoft 365 vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Phân tích mức sử dụng Microsoft 365> Tải ngay.

 4. Trên màn hình Kết nối với phân tích mức sử dụng Microsoft 365, nhập Id đối tượng thuê bạn đã sao chép ở bước (1) > Tiếp theo.

 5. Trên màn hình tiếp theo, chọn oAuth2 làm Phương pháp xác thực > Đăng nhập. Nếu bạn chọn bất kỳ phương pháp xác thực nào khác, bước kết nối với gói nội dung sẽ không thành công.

  Chọn oAuth2 làm phương pháp xác thực
 6. Sau khi gói nội dung được khởi tạo, bảng điều khiển phân tích mức sử dụng Microsoft 365 sẽ sẵn dùng trong Power BI trên web. Quá trình tải bảng điều khiển ban đầu sẽ mất từ 2 đến 30 phút.

  Tổng mức đối tượng thuê sẽ sẵn dùng trong tất cả báo cáo. Chi tiết mức người dùng sẽ chỉ trở nên khả dụng sau ngày 1 hoặc 15 của tháng trên lịch sau khi chọn tham gia. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các báo cáo sau đây - những báo cáo sẽ hiển thị ô mà không có dữ liệu - cho đến thời điểm đó:

  Hãy xem Dẫn hướng và sử dụng báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365 để biết các mẹo về cách xem và sử dụng những báo cáo này.

  • Exchange – Hoạt động của người dùng

  • Skype for Business - Hoạt động của người dùng

  • Teams - Hoạt động của người dùng

  • Yammer - Hoạt động của người dùng

  • OneDrive – Hoạt động của người dùng

  • SharePoint - Hoạt động của người dùng

  • Tiếp nhận theo phòng ban

  • Tiếp nhận theo sản phẩm

  • Tiếp nhận theo khu vực

  • Mức sử dụng Yammer

Đặt dữ liệu đã thu thập thành ẩn danh

Để đặt dữ liệu đã thu thập cho tất cả báo cáo thành ẩn danh, bạn phải là người quản trị toàn cầu. Thao tác này sẽ ẩn các thông tin định danh như tên người dùng, nhóm và site trong báo cáo và trong gói nội dung .

 1. Trong trung tâm quản trị, bung rộng dẫn hướng bên trái, rồi đi đến Cài đặt > Dịch vụ & phần bổ trợ.

 2. Trên trang Dịch vụ & phần bổ trợ, chọn Báo cáo, rồi bật nút bật tắt bên cạnh Hiển thị mã định danh ẩn danh thay cho tên trong tất cả báo cáo. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho cả báo cáo sử dụng cũng như gói nội dung.

  Đặt nút bật tắt sang trạng thái bật để tạo báo cáo ẩn danh
 3. Chọn Save.

Chủ đề liên quan

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Người dùng hiện hoạt trong báo cáo mức sử dụng Office 365
Dẫn hướng và sử dụng báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Khắc phục sự cố về phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Mô hình dữ liệu phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×