Bật Microsoft đặt chỗ hoặc tắt cho tổ chức của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office 365 quản trị Trung tâm bây giờ cho phép bạn kiểm soát xem Microsoft Bookings cho tổ chức của bạn để sử dụng. Bạn cũng có thể chọn để cho phép hoặc từ chối các người dùng riêng lẻ trong tổ chức của chúng tôi access để đặt chỗ.

Cảnh báo: 

  • Đặt chỗ được bật theo mặc định đối với khách hàng có thuê bao Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5 . Đặt chỗ cũng là dành cho khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy xem truy nhập vào các ứng dụng Office 365 Business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

  • Các điều khiển quản trị được mô tả trong bài viết này không sẵn dùng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet (Trung Quốc) khách hàng.

Tắt đặt cho toàn bộ tổ chức của bạn

Đối với Office 365 Business Premium, đặt chỗ đã được bật. Tất cả bạn phải thực hiện là tạo và phát hành lịch của bạn đăng ký đầu tiên. Để tắt tính năng, hãy đến Trung tâm quản trị Office 365 > thiết đặt > bổ trợ & Dịch vụ > đặt chỗ.

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị điều khiển quản trị đặt từ trang dịch vụ & bổ trợ

Tắt đặt cho toàn bộ tổ chức của bạn bằng cách dùng Exchange Online PowerShell

Nếu bạn không có quyền truy nhập để đặt thiết đặt trong Office 365 Trung tâm quản trị, bạn có thể tắt đặt bằng cách chạy lệnh sau đây trong PowerShell.

Trước khi bạn có thể thực hiện thủ tục này, bạn cần kết nối với Exchange Online PowerShell.

Set-OrganizationConfig -BookingsEnabled $false

Tắt đặt chỗ cho người dùng cá nhân

Đối với tổ chức Office 365 Business Premium, đặt chỗ đã được bật cho tất cả người dùng. Điều này có nghĩa là rằng mọi người trong tổ chức của bạn có thể tạo, phát hành và quản lý lịch đăng ký.

Để tắt tính năng cho người dùng, hãy đến Trung tâm quản trị Office 365 > người dùng > chọn người dùng > sản phẩm giấy phép > giấy phép Office 365 Business Premium bung rộng > sau đó chuyển bật hoặc tắt .

Ảnh chụp màn hình hiển thị thiết đặt Microsoft Bookings để bị tắt trong giấy phép sản phẩm của người dùng.

Các câu hỏi thường gặp

Đây là danh sách của một số câu hỏi thường gặp. Không thấy câu hỏi của bạn được trả lời ở đây? Rời khỏi chúng tôi câu hỏi của bạn ở cuối trang này: là thông tin này hữu ích?

Tôi không doanh nghiệp nhỏ và tôi không bán dịch vụ theo cách này. Tại sao tôi muốn sử dụng nó?

Bạn có đáp ứng với khách hàng? Bộ phận hỗ trợ của bạn có liên hệ với khách hàng? Điều này hãy khách hàng của bạn có khả năng linh hoạt trong việc tạo thời gian cuộc họp với bạn để bạn không phải phát điện thoại thẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×