Bật hoặc tắt xác thực hiện đại trong Exchange Online

Xác thực hiện đại trong Office 365 cho phép các tính năng xác thực như xác thực đa yếu tố (MFA) bằng thẻ thông minh, xác thực dựa trên chứng chỉ (CBA) và nhà cung cấp định danh SAML bên thứ ba. Xác thực hiện đại được dựa trên Thư viện Xác thực Active Directory (ADAL) và OAuth 2.0.

Khi bạn bật xác thực hiện đại trong Exchange Online, Outlook 2016 và Outlook 2013 (phiên bản 15.0.4753 trở lên, có cài đặt sổ đăng ký bắt buộc), hãy sử dụng xác thực hiện đại để đăng nhập vào hộp thư Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cách thức hoạt động của xác thực hiện đại đối với Office 2013 và Office 2016.

Khi bạn tắt xác thực hiện đại trong Exchange Online, Outlook 2016 và Outlook 2013, hãy sử dụng xác thực cơ bản để đăng nhập vào hộp thư Office 365. Các ứng dụng này không sử dụng xác thực hiện đại.

Ghi chú   

 • Xác thực hiện đại được bật theo mặc định trong Exchange Online, Skype for Business Online và SharePoint Online.

 • Các máy khách Outlook khác sẵn dùng trong Office 365 (ví dụ: Outlook Mobile và Outlook cho Mac 2016) luôn sử dụng xác thực hiện đại để đăng nhập vào hộp thư Office 365.

 • Bạn nên đồng bộ hóa trạng thái xác thực hiện đại trong Exchange Online với Skype for Business Online để ngăn nhiều lời nhắc đăng nhập trong máy khách Skype for Business. Để biết hướng dẫn, xem mục https://aka.ms/SkypeModernAuth.

Bật hoặc tắt xác thực hiện đại trong Exchange Online

 1. Kết nối với Exchange Online PowerShell như minh họa ở đây.

 2. Thực hiện một trong những bước sau:

  • Chạy lệnh này để bật xác thực hiện đại trong Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $true
  • Chạy lệnh này để tắt xác thực hiện đại trong Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $false
 3. Để xác minh thay đổi thành công, hãy chạy lệnh này:

  Get-OrganizationConfig | Format-Table -Auto Name,OAuth*

Xem Thêm

Sử dụng xác thực hiện đại Office 365 với máy khách Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×