Bật hoặc tắt tiêu đề bảng Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo bảng Excel, một bảng Hàng Tiêu đề sẽ tự động được thêm vào làm hàng đầu tiên của bảng nhưng bạn có thể chọn bật hoặc tắt bảng này.

Ví dụ về dữ liệu được định dạng dưới dạng bảng Excel

Khi bạn tạo bảng lần đầu, bạn có thể chọn sử dụng hàng dữ liệu đầu tiên của mình làm hàng tiêu đề bằng cách chọn tùy chọn Bảng của tôi có tiêu đề:

Ví dụ về việc sử dụng tùy chọn Định dạng như Bảng trên tab Trang đầu để tự động chọn dải dữ liệu

Nếu bạn chọn không sử dụng tiêu đề riêng của mình, Excel sẽ thêm tên tiêu đề mặc định, như Cột1, Cột2, v.v. nhưng bạn có thể thay đổi những tên đó bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng nếu bạn có hàng tiêu đề trong dữ liệu nhưng lại chọn không sử dụng hàng tiêu đề đó, Excel sẽ xử lý hàng đó như dữ liệu. Trong ví dụ sau đây, bạn sẽ cần xóa hàng 2 và đổi tên tiêu đề mặc định, nếu không Excel sẽ nhận nhầm hàng này là một phần dữ liệu của bạn.

Bảng Excel có dữ liệu tiêu đề nhưng không chọn tùy chọn Bảng của tôi có tiêu đề nên Excel thêm các tên tiêu đề mặc định như Cột1, Cột2.

Hiển thị hoặc ẩn Hàng Tiêu đề

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Đi tới Công cụ Bảng > Thiết kế trên Dải băng.

  Trên máy Mac, hãy đi tới tab Bảng trên Dải băng.

 3. Trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, chọn hộp kiểm Hàng Tiêu đề để ẩn hoặc hiển thị tiêu đề bảng.

  Hình ảnh về tùy chọn Công cụ Bảng trên Dải băng khi một ô trong bảng được chọn

 4. Nếu bạn đổi tên hàng tiêu đề, rồi tắt hàng tiêu đề, giá trị gốc bạn nhập sẽ được giữ lại nếu bạn bật lại hàng tiêu đề.

Lưu ý: 

 • Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

 • Không nên nhầm lẫn hàng tiêu đề bảng với đầu đề cột trang tính hoặc tiêu đề của trang được in. Để biết thêm thông tin, xem mục In các hàng với tiêu đề cột trên đầu mỗi trang.

 • Khi bạn tắt hàng tiêu đề, Tự Lọc sẽ bị tắt và mọi bộ lọc đã áp dụng sẽ bị loại bỏ khỏi bảng.

 • Nếu bạn thêm cột mới khi không hiển thị tiêu đề bảng, bạn sẽ không thể xác định tên cho tiêu đề bảng mới bằng cách điền chuỗi dựa trên giá trị của tiêu đề bảng liền kề trực tiếp ở bên trái cột mới. Thao tác này chỉ có tác dụng khi tiêu đề bảng được hiển thị. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi tiêu đề bảng mặc định được thêm vào khi hiển thị các tiêu đề bảng.

 • Mặc dù có thể tham chiếu các tiêu đề bảng đã bị tắt trong công thức nhưng bạn không thể tham chiếu đến chúng qua việc chọn. Các tham chiếu trong bảng tới một tiêu đề bảng ẩn sẽ trả về giá trị không (0) nhưng chúng sẽ không thay đổi và trả về các giá trị tiêu đề bảng khi tiêu đề bảng hiển thị lại. Toàn bộ các tham chiếu trang tính khác (như tham chiếu kiểu A1 hoặc RC) đến tiêu đề bảng sẽ được điều chỉnh khi tiêu đề bảng bị tắt và có thể khiến công thức trả về kết quả không mong muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo bảng Excel

Tạo hoặc xóa bảng trong Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Dùng tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×