Bật hoặc tắt tự động tăng tốc cho thuê SharePoint Online của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint Online hiện đã hỗ trợ nhà lĩnh vực khám phá khi người dùng đăng nhập bằng cách sử dụng nhà cung cấp căn cước của bên thứ ba, chẳng hạn như Active Directory liên kết dịch vụ (ADFS). Tính năng này làm giảm đăng nhập lời nhắc cho người dùng bằng "đẩy nhanh" người dùng thông qua Azure Active Directory nhà lĩnh vực khám phá đăng nhập trang. Tính năng này được gọi là khả năng tăng tốc tự động và được áp dụng bằng cách chạy một lệnh ghép ngắn Windows PowerShell trong SharePoint Online Management Shell.

Không tự động tăng tốc, khi người dùng truy cập site và cần phải được xác thực, chúng được gửi đến Azure Active Directory. Nếu công ty của họ dùng Azure Active Directory cho quản lý căn cước, người dùng có thể ngay lập tức đăng nhập. Nếu công ty sử dụng một nhà cung cấp căn cước của bên thứ ba, chẳng hạn như AD FS, người dùng phải trước tiên nhập tài khoản email của họ trước khi được chuyển tiếp đến nhà cung cấp căn cước phù hợp (IdP). Trang Azure Active Directory là quan trọng khi các công ty có nhiều hơn một IdP hoặc tận dụng các tình huống dành cho khách (mà yêu cầu người dùng xác thực với IdPs hoặc Azure Active Directory chính khác).

Phương pháp này có thể phức tạp với nhiều người dùng. Tính năng tự động tăng tốc smooths trải nghiệm này.

Theo mặc định, chỉ tuyển tập site mà không chia sẻ ra bên ngoài (ví dụ: chia sẻ bên ngoài bị tắt) có thể được tăng tốc. Khi một trang web được chia sẻ ra bên ngoài, trang đăng nhập AAD là thường là bắt buộc cho người dùng trực tiếp đến điểm cuối nơi họ có thể xác thực. Nếu công ty đã cấu hình của họ IdP xác thực người dùng dành cho khách (ví dụ như là một bổ trợ mạng bên ngoài), sau đó bạn có thể thể đẩy nhanh tất cả các tuyển tập trang.

Lưu ý: Tham số whr cũng có thể dùng để tùy chỉnh trang đăng nhập của Azure Active Directory như là một phần của Azure Active Directory Premium gói.

Trước khi bạn có thể bật tự động tăng tốc

Đối tượng thuê SharePoint Online của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây trước khi có thể bật tự động tăng tốc.

Yêu cầu

Lý do

Có phải là một nhà cung cấp định danh duy nhất.

SharePoint Online phải có một trang cụ thể để đích khi đẩy nhanh. Tổ chức có thể có nhiều tên miền như không có một điểm cuối đơn AD FS .

Bật tự động tăng tốc

Để cho phép AD FS tự động tăng tốc cho các tuyển tập trang nội bộ, bạn sử dụng tham số SignInAccelerationDomain với lệnh ghép ngắn Windows PowerShellSet-SPOTenant.

Ví dụ, để thiết lập tự động tăng tốc cho tên miền Contoso.com, bạn sẽ chạy:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “contoso.com”

Nếu bạn đã cấu hình của bạn IdP để hỗ trợ người dùng dành cho khách, bạn có thể đẩy nhanh trang với hỗ trợ bằng cách chạy dịch vụ chia sẻ bên ngoài:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $true

Lưu ý: Bạn phải đặt SignInAccelerationDomain trước khi thực hiện lệnh này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-SPOTenant.

Vô hiệu hóa tự động tăng tốc

Nếu bạn đã có bật tự động tăng tốc và muốn vô hiệu hóa nó, bạn có thể thay đổi $true thành $false cho EnableGuestSignInAcceleration, như trong ví dụ này:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $false

Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng khả năng tăng tốc tự động cho tên miền bằng cách dùng SignInAccelerationDomain với một giá trị null, như trong ví dụ này:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “”

Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-SPOTenant.

Câu hỏi thường gặp về khả năng tăng tốc tự động

Hỏi: điều gì tôi có thể thực hiện để làm trơn càng trải nghiệm cho người dùng của tôi?

A: bạn có thể làm hai việc sau. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn và bên ngoài rõ ràng được phân tách. Thứ nhì, khuyến khích người dùng truy nhập vào nội bộ trang đầu tiên là một phần của dòng công việc hàng ngày của họ. Có lẽ cân nhắc việc tạo một trang nội bộ chỉ đóng vai trò như một trang Chào mừng. Bạn cũng có thể thay đổi chính sách nhóm của bạn để người dùng sẽ được hướng đến một trang chủ nội bộ bất cứ khi nào họ mở trình duyệt của họ. Sau khi người dùng đã đăng nhập vào một trang web (bằng cách dùng một trong hai phương pháp), họ sẽ không được nhắc để đăng nhập vào các trang khác.

Hỏi: điều gì tôi cần làm để tận dụng các khả năng tăng tốc tự động trên các site được chia sẻ ra bên ngoài?

A: bên ngoài người dùng có thể xác thực tiềm ẩn trong một trong ba vị trí: Azure Active Directory (nếu tổ chức của họ là một đối tượng thuê "điện toán đám mây" hoặc họ sử dụng tài khoản Microsoft), nhà cung cấp căn cước của người dùng của công ty hoặc nhà cung cấp căn cước của công ty của bạn (nếu sử dụng một tại cơ sở giải pháp mạng bên ngoài). Nếu bạn muốn bật tự động tăng tốc cho site được chia sẻ ra bên ngoài, nhu cầu của bạn IdP có khả năng hỗ trợ những trường hợp sử dụng (hoặc tối thiểu những người mà bạn muốn khách hàng của bạn để dùng). Để hỗ trợ khách trong AAD, MSA hoặc IdP khác, IdP của bạn sẽ cần phải có khả năng trả về người dùng vào màn hình đăng nhập AAD để xác thực.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×