Bật hiệu ứng âm thanh hoặc tắt trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hiệu ứng âm thanh cảnh báo cho bạn thông điệp email mới hoặc cung cấp một lời nhắc về một sự kiện sắp tới lịch.

Bật thông báo âm thanh khi có thư mới đến hoặc tắt

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Tại mục Thư Đến, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Phát âm thanh.

Bật âm thanh lời nhắc hoặc tắt

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Tại mục Lời nhắc, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Phát âm thanh lời nhắc.

  Nếu bạn chọn phát âm thanh lời nhắc, bạn có thể dùng tệp âm thanh mặc định hoặc bấm Duyệt để chọn tệp âm thanh bạn muốn phát.

Xem thêm

Thay đổi âm thanh phát ra khi thư đến

Thay đổi âm thanh phát ra cho lời nhắc

Bắt đầu với Office âm thanh (Office 2016)

Bật thông báo âm thanh khi có thư mới đến hoặc tắt

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Tùy chọn, bấm vào Tùy chọn Email, rồi bấm vào Tùy chọn Email Nâng cao.

 3. Dưới khi mục mới đến trong hộp thư đến của tôi, chọn hoặc xóa hộp kiểm phát âm thanh .

Để biết thông tin về cách thay đổi âm thanh phát ra khi một thư mới, hãy xem phần Xem thêm .

Bật âm thanh lời nhắc hoặc tắt

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trên tab khác , hãy bấm Tùy chọn nâng cao.

 3. Bấm tùy chọn lời nhắc.

 4. Chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiển thị lời nhắc .

  Nếu bạn hiển thị lời nhắc, chọn hoặc xóa hộp kiểm phát âm thanh lời nhắc . Nếu bạn chọn phát âm thanh lời nhắc, bạn có thể dùng tệp âm thanh mặc định hoặc nhập đường dẫn đến tệp âm thanh mà bạn muốn phát.

Xem thêm

Thay đổi âm thanh phát ra cho lời nhắc

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×