Bật chế độ liên lạc hoặc tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chạm vào chế độ khoảng trống các nút ra xa nhau một chút xa hơn trên màn hình, để dễ hơn để gõ nhẹ vào. Bạn có thể bật chế độ cảm ứng bằng cách gõ nhẹ vào nút Chế độ cảm ứng trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

Nút Chế độ cảm ứng

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Cảm ứng.

Biểu tượng bàn tay của chế độ cảm ứng

Nếu bạn không thấy nút hoặc biểu tượng trên thanh công cụ truy nhập nhanh, bạn có thể thêm nó.

  1. Nhấn, Giữ, rồi nhả bất trên thanh công cụ truy nhập nhanh, rồi gõ nhẹ Tùy chỉnh công cụ truy nhập nhanh.

  2. Bên dưới lệnh thông dụng, gõ nhẹ vào Chế độ cảm ứng hoặc Chế độ cảm ứng/chuột, và gõ nhẹ vào Thêm.

Để tắt chế độ cảm ứng, gõ nhẹ vào nút Chế độ cảm ứng lần nữa. Hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng bàn tay Chế độ cảm ứng/chuột và gõ nhẹ chuột.

Thêm các mẹo cảm ứng

Để làm cho văn bản và đối tượng lớn hơn, hãy vuốt từ mép phải màn hình, gõ nhẹ vào bắt đầu, hãy trượt nhanh lên, gõ nhẹ vào Tất cả ứng dụng, gõ nhẹ vào Pa-nen điều khiển (dưới hệ thống Windows), gõ nhẹ hình thức & cá nhân hóa, gõ nhẹ Hiển thị, và gõ vừa – 125%.

Để xem cảm ứng trong Office, kiểm tra xem Hướng dẫn cảm ứng của Office.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×