Bật các giáo viên để xóa hội thoại trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giáo viên có quyền sở hữu cho các lớp học mà họ đã tạo hoặc được thêm vào dưới dạng bản đồng giáo viên. Chỉ người quản trị CNTT có thể sửa nhắn tin quyền đối với Microsoft Teams và cấp cho giáo viên có thể xóa bỏ thư trong nhóm kênh. Để thực hiện các thay đổi là người quản trị CNTT, trước tiên bạn cần đăng nhập vào cổng thông tin quản trị Office 365.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tài khoản trường học của bạn.

 2. Chọn lát xếp quản trị .

 3. Dẫn hướng đến thiết đặt > dịch vụ & bổ trợ.

 4. Trên trang dịch vụ & bổ trợ , hãy chọn Microsoft nhóm.

  Dịch vụ và bổ trợ
 5. Khi các thiết đặt mở, hãy chọn giấy phép giáo dục giảng viên và nhân viên .

  Giấy phép configration

  Lưu ý: Chọn sinh viên sẽ cho phép bạn thực hiện thay đổi để học viên thiết đặt cụ thể (chẳng hạn như quản quyền của họ để sửa và xóa bỏ thư, hoặc dùng GIF).

Từ đây, bạn có thể truy nhập thiết đặt thư dành cho giáo viên.

 1. Chọn danh sách thả xuống nhắn tin .

  Bật giấy phép
 2. Chọn chuyển sang bên cạnh cho phép chủ sở hữu muốn xóa bỏ tất cả các thư. Điều này sẽ cấp cho người sở hữu nhóm quyền để xóa bỏ bất kỳ thư nào trong nhóm kênh...

  Nhắn tin

  Lưu ý: Là người quản trị đối tượng thuê, bạn cũng có thể bật hoặc tắt tính năng nội dung đa phương tiện chẳng hạn như GIF, memes và dán trong phần nhắn tin màn hình thiết đặt Microsoft Teams.

 3. Chọn Lưu.

Tìm hiểu thêm

Microsoft nhóm bắt đầu hướng dẫn dành cho người quản trị

Microsoft nhóm bắt đầu hướng dẫn dành cho trường học đường chỉ dẫn

Microsoft nhóm bắt đầu hướng dẫn dành cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×