Bật bổ trợ Inquire

Quan trọng:  Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Inquire chỉ có sẵn trong các phiên bản Office Professional Plus và Office 365 ProPlus. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot không hoạt động trong một số phiên bản của excel 2013. Bạn muốn biết mình đang dùng phiên bản Office nào?

Bạn muốn dùng các công cụ trong bổ trợ Bảng tính Inquire cho Excel nhưng bạn không thấy tab Inquire trong ruy-băng Excel. Trước tiên, bạn cần bật bổ trợ Inquire.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

  2. Đảm bảo Bổ trợ COM được chọn trong hộp Quản lý và bấm Thực hiện.
    Quản lý các Bổ trợ COM

  3. Trong hộp thoại Bổ trợ COM, đảm bảo hộp kế bên Bổ trợ Inquire được chọn.

Lưu ý    Nếu bạn không nhìn thấy một mục nhập cho Bổ trợ Inquire trong hộp thoại Bổ trợ COM, đó là bởi vì phiên bản Office hoặc Excel của bạn không có nó hoặc người quản trị hệ thống của tổ chức của bạn đã làm cho nó không khả dụng. Microsoft Office Professional Plus 2013 bao gồm bổ trợ Inquire cho Excel.

Sau khi bổ trợ được bật, tab Inquire sẽ xuất hiện trong Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×