Bất kỳ điều gì ở trên đánh dấu bằng một X màu đỏ sẽ không xuất hiện trong đồ họa SmartArt và sẽ không được lưu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bố trí mà bạn dùng cho đồ họa SmartArt của bạn có thể chứa chỉ là một số giới hạn của hình dạng, và bạn vượt quá số tối đa của hình dạng, thông báo "bất kỳ điều gì ở trên đánh dấu bằng một X màu đỏ sẽ không xuất hiện trong đồ họa SmartArt và sẽ không được lưu" sẽ xuất hiện ở botto m trong ngăn văn bản trong đồ họa SmartArt của bạn.

Nếu bạn chuyển sang một bố trí khác mà không phải là giới hạn tối đa số của hình dạng, thông tin bên dưới dấu X màu đỏ sẽ xuất hiện trong đồ họa SmartArt của bạn.

Nếu bạn lưu đồ họa SmartArt của bạn mà không cần chuyển sang một bố trí và sau đó đóng tệp của bạn, thông tin (bao gồm cả ảnh tô) được đánh dấu với một dấu X màu đỏ không được lưu, để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn chuyển sang một bố trí khác nhau để bạn có thể thấy tất cả các thông tin của bạn, hãy đảm bảo rằng bố trí mới là không giới hạn tối đa số của hình dạng — nếu không, dấu X màu đỏ sẽ không biến mất. Sau khi bạn chuyển bố trí và trước khi bạn lưu tài liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn xuất hiện và một dấu X màu đỏ sẽ không xuất hiện.

Bạn có thể nhận được thông báo cho những lý do sau đây:

  • Bạn chuyển từ một bố trí với một số không giới hạn của hình dạng sang một bố trí có một số cố định các hình dạng.

    Lưu ý: Một số bố trí, chẳng hạn như Hình vòng cơ sở, có chỉ có một hình mức cao nhất.

  • Bạn vượt quá số tối đa của hình dạng cho bố trí mà bạn đã chọn.

  • Bạn chuyển đổi thành đồ họa SmartArt, đích sơ đồ hoặc biểu đồ Venn, được tạo ra bằng cách sử dụng phiên bản trước của Microsoft Office. Mục tiêu hoặc biểu đồ Venn được tạo bằng phiên bản trước của Microsoft Office không có một số tối đa của hình dạng. Tuy nhiên, các bố trí tương ứng cho đồ họa SmartArt có giới hạn của năm hình mức cao nhất cho sơ đồ mục tiêu và bảy hình mức cao nhất cho biểu đồ Venn.

  • Trong PowerPoint, bạn chuyển đổi một danh sách dấu đầu dòng thành đồ họa SmartArt và chọn một bố trí cho đồ họa SmartArt của bạn không thể hiển thị tất cả các dấu đầu dòng trong danh sách đã chuyển đổi.

Để bảo đảm bảo rằng bạn có thể hiển thị và lưu thông tin của bạn, chuyển sang một bố trí khác nhau Hiển thị tất cả thông tin của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×