Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel cung cấp cho bạn có thể bảo vệ công việc của bạn, cho dù đó là để ngăn không cho ai đó mở sổ làm việc mà không cần mật khẩu, cấp quyền truy nhập chỉ đọc một sổ làm việc, hoặc thậm chí chỉ bảo vệ trang tính để bạn không vô tình xóa bất kỳ công thức. Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ thảo luận về những cách khác nhau bạn có thể sử dụng các trang chính tùy chọn bảo vệ và phân phối tệp Excel của bạn.

Cảnh báo: 

 • Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu của bạn, Microsoft không thể truy xuất cho bạn.

 • Bạn không nên giả định rằng chỉ vì bạn bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính bằng mật khẩu được an toàn - bạn nên luôn nghĩ hai lần trước khi phân phối sổ làm việc Excel có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng, xã hội Bảo mật số, nhân viên định danh, để đặt tên cho một vài.

 • Cấp độ bảo vệ trang tính không nhằm mục đích là một tính năng bảo mật. Nó chỉ đơn giản để ngăn người dùng sửa đổi các ô đã khóa trong trang tính.

Sau đây là các tùy chọn khác sẵn dùng để bảo vệ dữ liệu Excel của bạn:

 • Tệp mức: này tham chiếu đến khả năng khóa xuống tệp Excel của bạn bằng cách chỉ định một mật khẩu người dùng không thể mở hoặc sửa đổi nó. Bạn có hai lựa chọn sau đây:

  • Mã hóa tệp: khi bạn chọn tùy chọn này, bạn chỉ định một mật khẩu và khóa các tệp trong Excel. Điều này ngăn không cho người dùng khác mở tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệ tệp Excel.

  • Thiết đặt mật khẩu để mở hoặc sửa đổi một tệp: bạn xác định một mật khẩu để mở hoặc sửa đổi một tệp. Dùng tùy chọn này khi bạn cần phải cung cấp cho chỉ đọc hoặc sửa quyền truy nhập vào người dùng khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệ tệp Excel.

  • Đánh dấu là cuối cùng: sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn đánh dấu tệp Excel của bạn dưới dạng phiên bản cuối cùng và muốn ngăn không cho bất kỳ thay đổi thêm người dùng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc, hoặc bản trình bày của bạn.

  • Hạn chế truy nhập: nếu tổ chức của bạn có quyền thiết lập bằng cách dùng quản lý quyền thông tin (IRM), bạn có thể áp dụng bất kỳ quyền IRM sẵn dùng cho tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc, hoặc bản trình bày của bạn.

  • Kỹ thuật số chữ ký: bạn có thể thêm chữ ký điện tử vào tệp Excel của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chữ ký điện tử trong các tệp Office.

   Lưu ý: Để thêm chữ ký điện tử, bạn cần một chứng chỉ hợp lệ từ một cơ quan cấp chứng chỉ (CA).

 • Mức sổ làm việc: bạn có thể khóa cấu trúc của sổ làm việc của bạn bằng cách chỉ định một mật khẩu. Khóa cấu trúc sổ làm việc ngăn không cho người dùng khác từ thêm, di chuyển, xóa, ẩn, và đổi tên trang tính. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem bảo vệ sổ làm việc.

 • Trang tính mức: với bảo vệ trang tính, bạn có thể kiểm soát cách thức người dùng có thể làm việc trong các trang tính. Bạn có thể xác định chính xác là một người dùng có thể làm gì trong một trang tính, theo đó đảm bảo rằng không có dữ liệu quan trọng trong trang tính của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, bạn có thể muốn người dùng để chỉ thêm các hàng và cột, hoặc chỉ sắp xếp và dùng tự lọc. Khi bảo vệ trang tính được bật, bạn có thể bảo vệ thành phần khác chẳng hạn như ô, phạm vi, công thức và điều khiển ActiveX hoặc biểu mẫu. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ trang tính, hãy xem bảo vệ trang tính.

Tôi nên sử dụng các cấp độ bảo vệ?

 • Để kiểm soát mức truy nhập người dùng sẽ có một tệp Excel, dùng bảo vệ tệp mức. Giả sử bạn có một báo cáo trạng thái tuần của các thành viên nhóm trong tệp Excel. Bạn không muốn bất kỳ ai bên ngoài nhóm của bạn để thậm chí có thể mở tệp. Không có hai tùy chọn sẵn dùng:

  • Nếu bạn không muốn người khác mở tệp của bạn: Bạn có thể mã hóa tệp Excel, đây là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng. Cơ bản này có nghĩa là bạn khóa nó bằng mật khẩu và không ai ngoại trừ bạn có thể mở nó.

  • Nếu bạn muốn cho phép truy nhập chỉ đọc hoặc chỉnh sửa để người dùng khác nhau: Có thể, bạn muốn người quản lý trong nhóm của bạn có thể sửa báo cáo trạng thái hàng tuần, nhưng các thành viên nhóm sẽ chỉ có quyền truy nhập chỉ đọc. Bạn có thể bảo vệ tệp Excel bằng cách xác định hai mật khẩu: một để mở và khác để sửa đổi. Sau này bạn có thể chia sẻ mật khẩu phù hợp với nhóm tùy thuộc vào truy nhập chúng sẽ được cung cấp.

 • Để kiểm soát cách người dùng sẽ hoạt động với các trang tính bên trong một cấu trúc của sổ làm việc của bạn, sử dụng sổ làm việc cấp độ bảo vệ. Giả sử sổ làm việc báo cáo trạng thái của bạn có nhiều trang tính và mỗi trang tính được đặt tên theo một thành viên nhóm. Bạn muốn đảm bảo mỗi thành viên nhóm có thể thêm dữ liệu vào trang tính riêng của họ, nhưng không thể sửa đổi bất kỳ trang tính trong sổ làm việc, cho dù đó là cách thêm một trang tính mới, hoặc di chuyển trang tính xung quanh trong sổ làm việc.

 • Để kiểm soát người dùng sẽ hoạt động như thế trong một trang tính riêng lẻ, dùng bảo vệ trang tính mức. Giả sử mỗi trang tính trong sổ làm việc báo cáo trạng thái của bạn chứa dữ liệu chung cho tất cả trang tính, chẳng hạn như tiêu đề hàng hoặc một bố trí cụ thể báo cáo, và bạn thực sự không muốn bất kỳ thay đổi nó. Theo bảo vệ trang tính của bạn, bạn có thể xác định rằng người dùng chỉ có thể thực hiện các hàm cụ thể trong một trang tính. Ví dụ, bạn có thể cung cấp cho người dùng có thể nhập dữ liệu, nhưng vẫn giữ chúng từ xóa hàng hoặc cột, hoặc chỉ chèn siêu kết nối hoặc sắp xếp dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều cấp độ bảo vệ cho dữ liệu Excel của bạn tùy theo nhu cầu của tổ chức của bạn/của bạn. Bạn có thể chọn để sử dụng tất cả các tùy chọn sẵn dùng hoặc kết hợp các tùy chọn — đó là hoàn toàn đến cấp độ bảo mật mà bạn muốn cho dữ liệu Excel của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn mã hóa một tệp Excel được chia sẻ, cũng như cho phép bảo vệ sổ làm việc và trang tính, trong khi chỉ sử dụng bảo vệ trang tính trên một sổ làm việc cá nhân chỉ để bạn không vô tình xóa bất kỳ công thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Bảo vệ tệp Excel

Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×