Bảo vệ thư bằng cách sử dụng chữ ký điện tử

Bảo vệ thư bằng cách sử dụng chữ ký điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chữ ký điện tử được đính kèm vào thông điệp email sẽ cung cấp một lớp bảo mật bằng cách cung cấp bảo đảm để người nhận mà bạn — không thấy một — đăng nội dung của email. Chữ ký điện tử của bạn, bao gồm chứng chỉ và khóa công cộng của bạn, xuất phát từ ID kỹ thuật số của bạn. Và ID kỹ thuật số đó đóng vai trò là dấu kỹ thuật số duy nhất của bạn và tín hiệu người nhận nội dung chưa bị thay đổi trong quá cảnh. Để bổ sung về quyền riêng tư, bạn cũng có thể mã hóa thông điệp email.

Sự khác biệt giữa một chữ ký điện tử và chuẩn chữ ký là gì?

Chữ không giống như một chữ ký bạn theo định kỳ bao gồm thư đi. Bất kỳ ai cũng có thể sao chép chữ ký email, mà cơ bản là đóng có thể tùy chỉnh lời chào. Nhưng chữ ký điện tử thư có thể xuất phát từ duy nhất người sở hữu ID kỹ thuật số được dùng để đăng nhập nó. ID kỹ thuật số cung cấp xác nhận tính xác thực của người gửi, do đó có thể giúp ngăn không cho thông báo giả mạo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chữ ký điện tử và làm thế nào để lấy một ID kỹ thuật số.

Ký điện tử cho một thư duy nhất

 1. Trong thư, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Quyền, bấm Ký Thư.

  • Nếu bạn không thấy nút Ký thư , hãy làm như sau:

   • Trong thư đó, hãy bấm Tùy chọn.

   • Trong nhóm Tùy chọn khác , hãy bấm vào hộp thoại hộp công cụ khởi động Nút Công cụ khởi động Hộp thoại trên ribbon ở góc dưới bên phải.

   • Bấm Thiết đặt Bảo mật và sau đó chọn hộp kiểm Thêm chữ ký điện tử vào thư này.

   • Bấm OK và sau đó bấm Đóng.

  • Nếu bạn không thấy nút Đăng tin nhắn , bạn có thể không có ID số hóa được cấu hình để ký điện tử thư, và bạn cần phải làm như sau để cài đặt một chữ ký điện tử.

   • Trên menu tệp , bấm tùy chọn > Trung tâm tin cậy.

   • Bên dưới Trung tâm tin cậy Microsoft Outlook, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy > Bảo mật Email

   • Bấm Nhập/xuất để nhập một ID kỹ thuật số từ một tệp trên máy tính của bạn, hoặc bấm lấy ID kỹ thuật số để tìm danh sách Dịch vụ vấn đề ID số hóa để sử dụng của bạn.

 2. Soạn thư của bạn và sau đó gửi thư.

Ký điện tử tất cả các thư

 1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn >Trung tâm tin cậy.

 2. Trong mục Trung tâm Tin cậy của Microsoft Outlook, hãy bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Trên tab Bảo mật Email, tại mục Thư Mã hóa, chọn hộp kiểm Thêm chữ ký điện tử vào thư đi.

 4. Nếu có sẵn, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Nếu bạn muốn người nhận không có tính năng bảo mật S/MIME có thể đọc thư, hãy chọn hộp kiểm Gửi thư có chữ ký dạng văn bản thuần khi gửi thư có chữ ký. Theo mặc định, hộp kiểm này được chọn.

  • Để xác minh thư có chữ ký điện tử của bạn đã được nhận mà không bị thay đổi bởi những người nhận theo dự định của bạn, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu biên nhận S/MIME cho tất cả các thư có chữ ký S/MIME. Bạn có thể yêu cầu thông báo cho bạn biết ai đã mở thư và thư đã được mở khi nào. Khi bạn gửi một thư có sử dụng yêu cầu biên nhận trả về S/MIME, thông tin xác minh này sẽ được trả về dưới dạng thư gửi đến Hộp thư đến của bạn.

 5. Để thay đổi các thiết đặt bổ sung, như chọn sử dụng trong số nhiều chứng chỉ, hãy bấm Thiết đặt.

 6. Bấm OK trên từng hộp thoại đang mở.

Ký điện tử thư riêng lẻ

 1. Trong thư, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm nút Điện tử ký thư Ảnh nút .

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút này, hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại tùy chọn ở góc dưới bên phải của nhóm tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn thư . Bấm vào nút Thiết đặt bảo mật . và trong hộp thoại Thuộc tính bảo mật , hãy chọn hộp kiểm Thêm chữ ký điện tử thư này . Bấm OK, và sau đó đóng hộp thoại.

 2. Soạn thư của bạn và gửi nó.

Ký điện tử tất cả các thư

 1. Trên menu công cụ trong dạng xem thư Outlook, bấm Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Bảo mật email.

 2. Dưới email được mã hóa, hãy chọn hộp kiểm Thêm chữ ký điện tử vào thư gửi đi .

 3. Nếu có sẵn, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Nếu bạn muốn những người nhận không có S/MIME bảo mật có thể đọc thư, chọn hộp kiểm gửi thông báo trạng thái đăng nhập xóa văn bản khi gửi đăng tin nhắn . Chọn hộp kiểm này theo mặc định.

  • Nếu bạn muốn xác nhận rằng chữ ký điện tử của bạn được được xác nhận bởi người nhận và để yêu cầu xác nhận rằng thư đã nhận được không bị thay đổi, cũng như nhận được thông báo cho biết bạn đã mở thư và khi nó đã được mở, hãy chọn hộp kiểm nhận yêu cầu S/MIME cho tất cả S/MIME đăng tin nhắn . Khi bạn gửi thư kèm S/MIME trả về yêu cầu xác nhận, hãy xác nhận thông tin này sẽ trả về dưới dạng một tin nhắn được gửi đến hộp thư đếncủa bạn.

 4. Để thay đổi thêm thiết đặt, ví dụ như chọn chứng chỉ cụ thể để dùng, bạn bấm Thiết đặt.

 5. Bấm OK hai lần.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×