Chia sẻ & đồng tác giả

Bảo vệ tệp Excel

Bảo vệ tệp Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để ngăn người khác truy nhập dữ liệu trong các tệp Excel, bảo vệ tệp Excel của bạn bằng mật khẩu. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Chủ đề này bao gồm tệp cấp độ bảo vệ chỉ và bảo vệ sổ làm việc và trang tính không. Để tìm hiểu sự khác biệt giữa bảo vệ tệp Excel của bạn, sổ làm việc hoặc trang tính, hãy xem bảo vệ và bảo mật trong Excel.

  1. Chọn Tệp > Thông tin.

  2. Chọn hộp Bảo vệ sổ làm việc và chọn mã hóa bằng mật khẩu.

  3. Nhập mật khẩu trong hộp mật khẩu , sau đó chọn OK.

  4. Xác nhận mật khẩu trong hộp Nhập lại mật khẩu , sau đó chọn OK.

Cảnh báo: 

  • Microsoft không thể truy xuất đã quên mật khẩu, vì vậy hãy đảm bảo rằng mật khẩu của bạn đặc biệt là đáng nhớ.

  • Không hạn chế trên mật khẩu bạn sử dụng liên quan đến độ dài, ký tự hoặc số, nhưng mật khẩu được chữ.

  • Nó không phải là luôn bảo mật để phân phối tệp bảo vệ bằng mật khẩu có chứa các thông tin nhạy cảm chẳng hạn như số thẻ tín dụng.

  • Cẩn trọng khi chia sẻ tệp hoặc mật khẩu người dùng khác. Bạn vẫn gặp rủi ro mật khẩu được rơi vào tay không mong đợi người dùng. Hãy nhớ rằng khóa tệp có mật khẩu không nhất thiết phải bảo vệ tệp của bạn từ đa mục tiêu độc hại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ trang tính

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×