Bảo vệ ghi chú bằng mật khẩu trong Microsoft OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể giúp giữ an toàn từ con mắt tò mò bởi bất kỳ các phần trong sổ ghi chép OneNote bằng mật khẩu bảo vệ ghi chú riêng tư và thông tin. Khi phần được bảo vệ bằng mật khẩu, tất cả các trang đã bị khóa cho đến khi bạn nhập đúng mật khẩu.

Mật khẩu bảo vệ một phần trong sổ ghi chép của bạn

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu cần thiết, hãy đưa vào danh sách phần vào dạng xem. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay ở phía trên bên trái cùng một hoặc hai lần cho đến khi bạn nhìn thấy cột có một lệnh + phần ở phía dưới cùng.

 2. Trong danh sách phần, gõ nhẹ và giữ tên của phần mà bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu. Các phần được đánh dấu bằng màu tab ở bên trái tên của họ.

 3. Ở dưới cùng của danh sách phần, bốn biểu tượng sẽ xuất hiện. Gõ nhẹ vào biểu tượng ổ khóa ở bên phải, và sau đó gõ nhẹ vào bảo vệ phần này.

 4. Trong hộp mật khẩu , nhập mật khẩu mà bạn muốn áp dụng.

 5. Xác nhận mật khẩu bằng cách nhập nó vào hộp xác nhận , và sau đó gõ nhẹ vào xong.

  Cảnh báo: Chọn và nhập mật khẩu của bạn cẩn thận. Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, không ai sẽ có thể mở khóa các ghi chú của bạn cho bạn — thậm chí không hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft. Ghi lại mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn nếu bạn nghĩ bạn có thể không thể nhớ chúng.

Mở khóa phần được bảo vệ trong sổ ghi chép của bạn

Trước khi bạn có thể xem các trang trong một phần sổ ghi chép được bảo vệ, bạn cần mở khóa nó bằng mật khẩu đúng.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu cần thiết, hãy đưa vào danh sách phần vào dạng xem. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay ở phía trên bên trái cùng một hoặc hai lần cho đến khi bạn nhìn thấy cột có một lệnh + phần ở phía dưới cùng.

 2. Gõ nhẹ vào tên của phần được bảo vệ mà bạn muốn mở khóa. Phần được bảo vệ có biểu tượng ổ khóa bên cạnh tên của họ.

 3. Trong hộp mật khẩu , nhập đúng mật khẩu cho phần, và sau đó gõ nhẹ vào mở khóa.

  Lưu ý: Nếu iPad hoặc iPhone của bạn hỗ trợ cảm ứng ID và bạn quét ít nhất một vân tay, bạn có thể bật tùy chọn Unlock với vân tay . Điều này cho phép bạn mở khóa phần này bằng cảm ứng ID trong tương lai. Cảm ứng ID không thể được dùng để thay đổi hoặc loại bỏ một mật khẩu hiện có cho bất kỳ phần nào được bảo vệ.

Thay đổi mật khẩu cho phần được bảo vệ

Nếu mật khẩu cho phần được bảo vệ trong sổ ghi chép của bạn không còn bảo mật (ví dụ, bạn nhận ra rằng ai đó đã theo dõi bạn nhập mật khẩu), bạn có thể dễ dàng thay đổi nó thành nội dung khác và giữ lại các ghi chú trong phần bảo vệ.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu cần thiết, hãy đưa vào danh sách phần vào dạng xem. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay ở phía trên bên trái cùng một hoặc hai lần cho đến khi bạn nhìn thấy cột có một lệnh + phần ở phía dưới cùng.

 2. Nếu phần được bảo vệ có mật khẩu bạn muốn thay đổi đang bị khóa, trước tiên mở khóa nó và sau đó trở lại danh sách phần để gõ nhẹ và giữ tên của phần được bảo vệ.

 3. Ở dưới cùng của danh sách phần, bốn biểu tượng sẽ xuất hiện. Gõ nhẹ vào biểu tượng ổ khóa ở bên phải, và sau đó gõ nhẹ Thay đổi mật khẩu.

 4. Nhập mật khẩu hiện tại vào hộp mật khẩu cũ .

 5. Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn dùng từ nay trở về hộp mật khẩu mới .

 6. Xác nhận mật khẩu mới bằng cách nhập nó vào hộp xác nhận , và sau đó gõ nhẹ thay đổi.

  Cảnh báo: Chọn và nhập mật khẩu của bạn cẩn thận. Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, không ai sẽ có thể mở khóa các ghi chú của bạn cho bạn — thậm chí không hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft. Ghi lại mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn nếu bạn nghĩ bạn có thể không thể nhớ chúng.

Loại bỏ mật khẩu đối với phần được bảo vệ

Nếu bạn không còn cần giữ một phần sổ ghi chép cụ thể được bảo vệ, bạn có thể loại bỏ mật khẩu của nó.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Nếu cần thiết, hãy đưa vào danh sách phần vào dạng xem. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay ở phía trên bên trái cùng một hoặc hai lần cho đến khi bạn nhìn thấy cột có một lệnh + phần ở phía dưới cùng.

 2. Nếu đang bị khóa phần được bảo vệ có mật khẩu bạn muốn loại bỏ, trước tiên mở khóa nó và sau đó trở lại danh sách phần để gõ nhẹ và giữ tên của phần được bảo vệ.

 3. Ở dưới cùng của danh sách phần, bốn biểu tượng sẽ xuất hiện. Gõ nhẹ vào biểu tượng ổ khóa ở bên phải, và sau đó gõ nhẹ vào Loại bỏ mật khẩu.

 4. Nhập mật khẩu hiện tại vào hộp mật khẩu , sau đó bấm loại bỏ.

Một số ghi chú quan trọng về mật khẩu

 • Mật khẩu có thể áp dụng cho bất kỳ số nào của phần sổ ghi chép riêng lẻ, nhưng không phải toàn bộ sổ ghi chép cùng một lúc.

 • Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Hãy bảo đảm bạn tắt phím Caps Lock trước khi nhập mật khẩu.

 • OneNote dùng mã hóa 128-bit AES để bảo mật các phần của sổ ghi chép được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu bạn quên mật khẩu, không ai có thể mở được các ghi chú cho bạn — kể cả bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft. Hãy cẩn thận khi áp dụng hoặc thay đổi mật khẩu. Nếu bạn nghĩ rằng có thể bạn sẽ không nhớ mật khẩu, hãy viết mật khẩu của bạn ra giấy và giữ ở một nơi an toàn.

 • Ghi chú trên trang trong phần bảo vệ bằng mật khẩu không bao gồm trong kết quả tìm kiếm sổ ghi chép. Để bao gồm các ghi chú trong bất kỳ phần nào được bảo vệ trong tìm kiếm, trước tiên mở khóa phần đó.

 • Để giữ các ghi chú bảo mật, OneNote sẽ tự động khóa phần bảo vệ bằng mật khẩu sau vài phút không hoạt động.

 • Mặc dù bảo vệ bằng mật khẩu giúp cải thiện bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách khó hơn cho người khác đọc ghi chú của bạn không có quyền của bạn, nó không phải là một cao độ bảo vệ. Người có thể truy cập vào iPad hoặc iPhone của bạn có thể vẫn có thể tìm hiểu cách truy nhập thông tin của bạn. Lý do này, chúng tôi khuyên bạn tránh việc giữ thông tin cá nhân nhạy cảm lớn quá trong OneNote (ví dụ, số an sinh xã hội hoặc mã truy nhập vào tài khoản tài chính).

 • Nếu bạn đang sử dụng OneNote trên iPhone hoặc iPad tương thích, bạn có thể sử dụng của Apple cảm ứng ID bảo mật để mở khóa phần bảo vệ bằng mật khẩu sổ ghi chép với vân tay của bạn. Tuy nhiên, trước khi cho phép cảm ứng ID cho các phần bảo vệ bằng mật khẩu trong OneNote, lưu ý rằng bất kỳ ai có được quyền truy nhập cảm ứng ID iPad hoặc iPhone của bạn sẽ có thể mở khóa các ghi chú của bạn mà không cần mật khẩu riêng biệt. Để xóa bỏ bất kỳ phần mật khẩu đã lưu bằng cảm ứng ID, gõ nhẹ vào thiết đặt trên iPad hoặc iPhone của bạn, hãy cuộn xuống và gõ nhẹ vào OneNote trong danh sách ứng dụng, gõ nhẹ Đặt lại OneNote, rồi gõ nhẹ Xóa bỏ thông tin đăng nhập. Thoát và khởi động lại OneNote cho những thay đổi có hiệu lực.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×