Bảo vệ các điều khiển và các ô được nối kết trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể muốn thêm bảo vệ vào biểu mẫu và điều khiển ActiveX điều khiển để ngăn không cho người dùng di chuyển, thay đổi hoặc xóa điều khiển.

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiện tab nhà phát triển.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển mà bạn muốn bảo vệ.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Để ngăn không cho người dùng di chuyển, đổi cỡ hoặc xóa điều khiển, bấm chuột phải vào lựa chọn, sau đó bấm Định dạng điều khiển.

 4. Trên tab bảo vệ , hãy chọn hộp kiểm khóa .

 5. Nếu điều khiển có một ô được nối kết, mở khóa ô sao cho điều khiển có thể viết vào đó và sau đó ẩn ô để người dùng không thể gây ra vấn đề không mong muốn bằng cách thay đổi giá trị hiện tại. Để mở khóa ô:

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm định dạng, sau đó bấm Định dạng điều khiển.

  2. Trên tab Bảo vệ, hãy xóa hộp kiểm Khóa, rồi bấm OK.

   Sau đó, ẩn cột hoặc hàng có chứa ô được nối kết, hoặc di chuyển nội dung của ô được nối kết đến một trang tính riêng biệt, và sau đó ẩn trang tính đó.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem ẩn hoặc hiển thị hàng và cộtẩn hoặc hiển thị trang tính hoặc sổ làm việc.

 6. Để ngăn không cho người dùng thay đổi bảo vệ trên ô và điều khiển mà bạn đã thiết lập, bảo vệ trang tính và sổ làm việc.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệ thành phần trang tính hoặc sổ làm việc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×