Bảo vệ các điều khiển và các ô được nối kết trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể muốn thêm bảo vệ vào biểu mẫu và điều khiển ActiveX điều khiển để ngăn không cho người dùng di chuyển, thay đổi hoặc xóa điều khiển.

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

   2. Trong thể loại phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển mà bạn muốn bảo vệ.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Để ngăn không cho người dùng di chuyển, đổi cỡ hoặc xóa điều khiển, bấm chuột phải vào lựa chọn, sau đó bấm Định dạng điều khiển.

 4. Trên tab bảo vệ , hãy chọn hộp kiểm khóa .

 5. Nếu điều khiển có một ô được nối kết, mở khóa ô sao cho điều khiển có thể viết để nó và rồi ẩn ô để người dùng không thể gây ra vấn đề không mong muốn bằng cách thay đổi giá trị hiện tại. Để mở khóa ô:

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm ô , bấm định dạng, sau đó bấm Định dạng điều khiển.

   Hình ảnh Ruy-băng Excel

  2. Trên tab Bảo vệ, hãy xóa hộp kiểm Khóa, rồi bấm OK.

   Sau đó, ẩn cột hoặc hàng có chứa ô được nối kết, hoặc di chuyển nội dung của ô được nối kết đến một trang tính riêng biệt, và sau đó ẩn trang tính đó.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem ẩn hoặc hiển thị hàng và cộtẩn hoặc hiển thị trang tính hoặc sổ làm việc.

 6. Để ngăn không cho người dùng thay đổi bảo vệ trên ô và điều khiển mà bạn đã thiết lập, bảo vệ trang tính và sổ làm việc.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệ thành phần trang tính hoặc sổ làm việc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×