Bảng trong Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cho mỗi trực quan hóa bạn muốn dùng để tạo, bạn bắt đầu bằng cách tạo bảng trong Power View, và sau đó dễ dàng chuyển đổi bảng thành phần trực quan hóa khác.

Tạo bảng

Để tạo một bảng trên trang tính Power View hoặc dạng xem, thực hiện bất kỳ điều này:

Bấm vào tên bảng trong phần trường của danh sách trường.

Power View tự động thêm bảng vào dạng xem với các trường mặc định cho bảng đó. Bạn có thể rồi thêm, loại bỏ, hoặc sắp xếp lại các cột.

Bung rộng bảng trong phần trường của danh sách trường và chọn trường riêng lẻ. Một cột bảng tự động được tạo ra trong dạng xem.

Bấm vào mũi tên bên cạnh trường trong phần trường, rồi bấm Thêm vào bảng hoặc thêm vào bảng làm đếm.

Kéo một trường từ phần trường đến phần bố trí của danh sách trường.

Kéo một trường từ phần trường trực tiếp đến dạng xem. Bạn có thể kéo nó đến vị trí trống để bắt đầu một bảng mới, hoặc kéo nó đến một trực quan hóa hiện có.

Lưu ý:  Nếu dữ liệu trong Excel là nguồn dữ liệu của biểu đồ Word hoặc PowerPoint, bạn sẽ không thể chèn một trang tính Power View trong Excel dựa trên dữ liệu này. Đọc về nguồn dữ liệu trong Power View.

Tạo Bảng Power View

Khi bạn thêm một trường vào dạng xem, bạn ngay lập tức thấy các giá trị thực tế trong trường đó. Các cột được định dạng theo kiểu dữ liệu như được xác định trong mô hình dữ liệu báo cáo dựa trên. Khi bạn thêm trường vào dạng xem, họ cũng hiển thị trong hộp trường, trong phần bố trí trong nửa dưới của danh sách trường.

Khi bạn đã có một bảng được chọn trong dạng xem, bất kỳ trường nào bạn chọn được thêm vào bảng đó. Họ được thêm vào phần bố trí của danh sách trường và bảng sẽ đổi cỡ chính cho phù hợp với chúng.

Bạn có thể thêm trường vào bảng trong dạng xem từ giống nhau hoặc một bảng khác trong phần trường của trường danh sách, nếu các bảng trong danh sách trường được nối bằng mối quan hệ trong mô hình mà báo cáo được xây dựng trên đó. Ví dụ, bảng sự kiện và môn có thể được nối vào một trường DisciplineID. Nếu không có mối quan hệ không xác định giữa các trường trong dạng xem và trường trong phần trường của danh sách trường:

Bạn có thể xác định mối quan hệ giữa các bảng trong Power View trong Excel.

Lưu ý:  Bạn không thể xác định mối quan hệ trong Power View trong SharePoint, và trường trong phần trường có thể không sẵn dùng. Đối với Power View trong SharePoint, mối quan hệ phải được xác định trong mô hình mà báo cáo của bạn được dựa trên, mô hình dữ liệu Excel hoặc mô hình bảng dịch vụ phân tích.

Để bắt đầu một trực quan hoá mới, bấm vào một nơi nào đó trong dạng xem trống trước khi chọn trường từ danh sách trường, hoặc kéo một trường vào dạng xem trống.

Lưu ý:  Cho hiệu suất tối ưu, Power View không tải tất cả dữ liệu trong bảng cùng một lúc. Nó tìm kiếm dữ liệu hơn khi cuộn.

Chuyển đổi bảng thành biểu đồ hoặc trực quan hóa khác

Sau khi bạn tạo bảng, bạn có thể chuyển đổi nó thành nhiều trực quan hóa khác.

Bảng được chọn, bấm biểu đồ hoặc trực quan hóa khác trên tab thiết kế > chuyển trực quan hóa.

Ruy-băng tự động cho phép các mục trên tab thiết kế có ý nghĩa nhất dựa trên dữ liệu trong bảng, và sẽ vô hiệu hóa những mà sẽ không hoạt động. Ví dụ:

Nếu một bảng có không có trường số, bạn không thể chuyển đổi nó thành biểu đồ. Bảng cần ít nhất một trường số trước khi bạn có thể chuyển đổi nó thành biểu đồ. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi một tổng cho một trung bình hoặc các phép tính gộp trong Power View.

Nếu bảng có nhiều cột, bạn không thể chuyển đổi thành slicer. Chỉ bảng với một cột có thể chuyển đổi thành slicer. Tìm hiểu thêm về slicer trong lọc, tô sáng, và slicer trong Power View

Đầu Trang

Xem Thêm

Biểu đồ và các trực quan hóa khác trong Power View

Video về Power View và Power Pivot

Power Pivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×