Bảng điều khiển trình sắp xếp thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng điều khiển FindTime Organizer cho phép người tổ chức cuộc họp quản lý lời mời và đặt mặc định cho lời mời mới.

Truy nhập bảng điều khiển người tổ chức

Có hai cách để truy nhập vào bảng điều khiển tổ chức của bạn:

Quản lý lời mời trong bảng điều khiển người tổ chức

Tất cả các FindTime mời bạn hiển thị trong bảng điều khiển.

Mở Hiển thị lời mời theo mặc định. Đi đến đã hoàn thành hoặc hủy bỏ để truy nhập lời mời trước đó.

Bảng điều khiển cuộc họp

Lời mời có 4 trạng thái có thể xảy ra:

 • Mở : Một lời mời hiện tại vẫn sẵn dùng để bỏ phiếu.

 • Đã hoàn thành: Một lời mời đã được lên lịch.

 • Đã hủy bỏ: Lời mời bạn đã hủy bỏ.

 • Seõ Lời mời đã xóa không sẵn dùng trong bảng điều khiển. Đây là những lời mời mà bạn đã xóa hoặc FindTime đã bị xóa vì chúng không được gửi đi. 

Các cửa hàng FindTime mời dữ liệu trong 90 ngày và xóa dữ liệu như sau

 • Đã hoàn thành: 90 ngày sau cuộc họp.

 • Đã hủy: 90 ngày sau khi hủy bỏ.

 • Mở: 90 ngày sau khi đề xuất thời gian mới nhất.

Sửa lời mời trong bảng điều khiển tổ chức

Để chỉnh sửa mời mở:

 1. Chọn Chỉnh sửa.

 2. Thay đổi chi tiết.

  Hộp thoại sửa lời mời

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một khoảng thời gian dài hơn trước đây, người được mời có thể không sẵn dùng trong thời gian mở rộng và phiếu bầu hiện có có thể không còn đáng tin cậy.

Hủy bỏ lời mời trong bảng điều khiển người tổ chức

Để hủy bỏ lời mời mở:

 • Chọn hủy bên cạnh lời mời tương ứng trong tab mở .

Khi bạn hủy bỏ một hoạt động mời bị tạm ngừng:

 • Cuộc họp có thể không còn được lên lịch, hoặc theo cách thủ công hoặc bằng cách lập lịch tự động.

 • Bỏ phiếu không còn sẵn dùng, nhưng trang bỏ phiếu vẫn có thể xem được. Hành động bị xám và không sẵn dùng.

Nếu bạn không muốn người được mời truy nhập vào trang bỏ phiếu, hãy xóa bỏ lời mời trong tab đã hủy bỏ .

Xóa lời mời trong bảng điều khiển người tổ chức

Bạn có thể xóa bỏ thư mời đã hoàn thành hoặc bị hủy bỏ.

Để xóa một lời mời đã hoàn thành:

 1. Đi đến tab đã hoàn thành .

 2. Chọn Xóa.

  Xóa cuộc họp

Để xóa bỏ lời mời đã bị hủy bỏ:

 1. Đi đến tab đã hủy .

 2. Chọn Xóa.

  Xóa bỏ lời mời đã hủy

Thiết đặt của người tổ chức

Thiết đặt tổ chức của bạn được áp dụng theo mặc định cho tất cả các mời bạn tạo. Những thay đổi đối với thiết đặt của bạn chỉ áp dụng cho lời mời trong tương lai. Lời mời hiện tại không bị ảnh hưởng.

Để truy nhập vào các thiết đặt của người tổ chức:

 • Chọn _ z0z_ bên trên danh sách lời mời.

Để sửa thiết đặt của bạn:

 • Nhập giá trị mới hoặc thực hiện các lựa chọn khác nhau trong thiết đặt

  Thiết đặt trình sắp xếp bảng điều khiển

  • Thiết đặt hiển thị

   • Tên : Tên hiển thị của bạn. Điều này được sử dụng trên trang mời, bỏ phiếu và thông báo.

   • Múi giờ mặc định : Múi giờ được sử dụng để đề xuất và gợi ý cuộc họp.

  • Thiết đặt Skype : Thiết đặt Skype của bạn.

  • Xóa tài khoản và cuộc bỏ phiếu của bạn

   • Chọn xóa tất cả để xóa tài khoản findtime của bạn và tất cả dữ liệu của bạn. Tất cả mọi thứ — tất cả các lời mời mở, đã hủy bỏ và hoàn tất — sẽ bị xóa.

    Lưu ý: hành động này không thể truy xuất không được thay đổi và dữ liệu của bạn. Chỉ sử dụng nó trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi thay đổi vai trò công việc. 

  • Thiết đặt lời mời : Những tính năng này được sử dụng theo mặc định khi cuộc họp lập lịch biểu.

   • Gửi email thông báo: bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi người được mời bỏ phiếu.

   • Tự động lên lịch cuộc họp: cuộc họp sẽ được lên lịch tự động trong lịch của bạn khi tất cả các người được mời đã bỏ phiếu cho một tùy chọn cuộc họp.

   • Dự kiến tổ chức: thêm một cuộc hẹn dự kiến vào lịch của bạn cho từng tùy chọn cuộc họp được đề xuất trong lời mời. Giữ bị loại bỏ khi cuộc họp được lên lịch hoặc bỏ phiếu bị hủy bỏ.

  • Thiết đặt được gợi ý: chúng được dùng theo mặc định khi cuộc họp lập lịch biểu. Ngày làm việc và giờ của bạn sẽ tự động truy xuất từ Exchange. Nếu họ không sẵn dùng, họ mặc định là từ thứ hai đến thứ sáu, 8:00 đến 5 ch.

Thêm cài đặt _ z0z_

Nếu tổ chức của bạn sử dụng _ z0z_,bạn không cần phải thêm bất kỳ thiết đặt nào để thiết lập các cuộc họp trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn đã lưu _ thiết đặt _ z0z_ trong bảng điều khiển của mình, bạn có thể sử dụng các cài đặt đó thay vì _ z1z_. Nếu bạn muốn sử dụng _ z0z_,xóa bỏ các thiết đặt _ z1z_ trong bảng điều khiển của bạn.

Thêm cài đặt _ z0z_

Nếu bạn đã thiết lập một cầu nối _ Bridge (không gian họp chuyên biệt) trong tài khoản _ z1z_ doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thêm chi tiết cầu nối và chúng sẽ được áp dụng cho tất cả các cuộc họp _ z2z_ cuộc họp trực tuyến trong findtime.

FindTime tự động tìm cách truy xuất thông tin liên quan từ _ z0z_,nhưng bạn có thể cần phải thêm nó theo cách thủ công.

Để tìm chi tiết không gian cuộc họp _ dung không dành riêng cho bạn:

 1. Tạo cuộc họp _ m_bản nháp trong Outlook.

 2. Sao chép thông tin được chèn tự động. Bạn cần

  • URL web (sao chép URL gia nhập cuộc họp Skype ).

  • số điện thoại

  • ID hội thảo.

   Thiết đặt Skype trong Outlook

Để thêm chi tiết _ z0z_ của bạn trong thiết đặt người tổ chức của bạn:

 1. Chọn _ z0z_để mở cửa sổ thiết đặt.

 2. Bên dưới thiết đặt Skype, chọn Thêm.

 3. Nhập thông tin bạn đã sao chép trong Outlook vào URL web, số điện thoạiID hội thảo. Bạn có thể thêm nhiều số điện thoại bằng cách chọn Thêm.

  Thêm thiết đặt Skype

  Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi thiết đặt mặc định của mình, hãy làm như vậy ở đây (không có trong Outlook).

 4. Chọn Xong.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×