Bảng điều khiển cá nhân Microsoft MyAnalytics

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

MyAnalytics giúp bạn hiểu rõ cách bạn cộng tác với đồng nghiệp và mất nhiều thời gian của bạn tại nơi làm việc. Bảng điều khiển cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần trợ giúp bạn làm việc ưu tiên và mất nhiều thời gian hiệu quả hơn. Bạn có thể đặt hàng tuần mục tiêu và đo tiến độ của bạn theo thời gian.

Chỉ, bạn có quyền truy nhập vào bảng điều khiển MyAnalytics của bạn. MyAnalytics không bao gồm bất kỳ thiết đặt nào cung cấp trình quản lý của bạn hoặc bất kỳ ai trong tổ chức của bạn truy nhập bảng điều khiển của bạn.

Tôi có thể tìm bảng điều khiển cá nhân của tôi ở đâu?

 • Trong Office 365, đi tới Delve và bấm MyAnalytics trong ngăn bên trái.

 • Có hai tab, bảng điều khiển chính và xu hướng

Bảng điều khiển cá nhân sử dụng dữ liệu nào?

MyAnalytics sử dụng thông tin từ Office 365 hộp thư và lịch, chẳng hạn như số lượng email bạn gửi và nhận từ người nhận khác nhau, và khoảng thời gian cuộc họp của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập nội dung từ mô tả về nội dung hoặc lịch email.

Lưu ý: Một số dữ liệu của bạn được dùng để tính toán thống kê tổng hợp, được hiển thị cho người dùng MyAnalytics khác. Ví dụ là dành thời gian trung bình người trong tổ chức của bạn đọc và viết email, hoặc thời gian họ dành trong cuộc họp. Bạn có thể chọn để chọn không được dùng để tính toán các số liệu thống kê tổng hợp dữ liệu của bạn tham gia. Hãy xem có thể tôi chọn không tham gia MyAnalytics?

Sẵn dùng trong bảng điều khiển cá nhân của tôi là gì và làm thế nào được tính toán thống kê?

Trên bảng điều khiển chính bạn nhận được thông tin phân tích và dữ liệu về tuần trước đó. Xu hướng trang là mà xu hướng dài hạn của bạn lưu.

Bảng dưới đây mô tả những điều bạn sẽ thấy, cách các thống kê được tính và dữ liệu từ đâu ra.

Thời gian của bạn

Thời gian của bạn

Những gì bạn nhìn thấy

Tổng quan nhanh về làm thế nào bạn đã dành thời gian của bạn, tuần này, và xem cách này so với mục tiêu của bạn.

 • Để thay đổi mục tiêu mặc định, hãy bấm sửa mục tiêu.

  Khi bạn thay đổi một mục tiêu, mục tiêu cho tuần trước đó cũng sẽ thay đổi.

Cho mỗi thể loại, bạn sẽ tìm thấy nhiều chi tiết hơn nữa xuống trên trang.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ hộp thư Office 365 và lịch của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Xem chi tiết cho mỗi thể loại:

Mẹo

Hãy xem Mẹo MyAnalytics gợi ý về cách bạn có thể mất nhiều thời gian của bạn hiệu quả hơn.

Mạng

Luôn giữ liên lạc

Những gì bạn nhìn thấy

Cộng tác viên trên cùng Hiển thị những người bạn đã dành thời gian nhất với. Các số dựa trên các cuộc họp và thông tin liên lạc email.

Để theo dõi thời gian bạn dành với những người cụ thể, hãy bấm Bấm để thêm người vào danh sách quan trọng yor ngôi sao bên cạnh tên của người đó. Người đó sẽ được hiển thị trong quan trọng. Bạn cũng có thể tìm kiếm người mà bạn muốn thêm vào danh sách quan trọng .

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư và lịch của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Hãy xem Emailcuộc họp .

Chúng tôi không bao gồm các cuộc họp với nhiều hơn 25 người dự khi chúng tôi tính thời gian với một người.

Mất cảm ứng

Những gì bạn nhìn thấy

Hiển thị đồng nghiệp, bạn vẫn cộng tác với trong cuộc họp hoặc email trong một lúc.

Nếu bạn muốn kết nối lại với những người khác, hãy dùng các hành động ở bên phải.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư và lịch của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Các liên hệ bên dưới làm mất cảm ứng là những ai đã khóa liên hệ trước đó, nhưng những người bạn chưa truyền đạt với gần đây.

Bạn và quản lý của bạn

Những gì bạn nhìn thấy

Hiển thị thời gian bạn đã dùng với quản lý của bạn dựa trên các cuộc họp và thông tin liên lạc email.

1:1 cuộc họp là cuộc họp giữa bạn và quản lý của bạn chỉ.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư và lịch của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Đọc mức và phản hồi lần dựa trên giá trị trung bình trong phạm vi đã chọn thời gian.

Cuộc họp

Cuộc họp giờ

Những gì bạn nhìn thấy

Hiển thị thời gian bạn dùng trong cuộc họp, và chi tiết giữa các cuộc họp đã lên lịch chính bạn và cuộc họp người khác theo lịch trình.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 lịch của bạn. Giá trị trung bình của công ty dựa trên tổng hợp dữ liệu từ người dùng khác trong tổ chức của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Thống kê dựa trên cuộc họp trong lịch của bạn mà bạn đã chấp nhận, và nơi trạng thái của bạn được đặt thành bận.

Cuộc họp sau đây là không bao gồm:

 • Cuộc họp với không có người dự khác hơn chính bạn, ví dụ khi bạn chặn thời gian trong lịch của bạn hoặc đặt lời nhắc.

 • Cuộc họp cả ngày.

 • Cuộc họp được đánh dấu là riêng tư.

Mẹo

Hãy xem các cuộc họp Mẹo để được gợi ý về cách thực hiện các cuộc họp hiệu quả hơn.

Thói quen cuộc họp

Những gì bạn nhìn thấy

Hiển thị thời gian bạn dùng trong các thể loại phổ biến của cuộc họp.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 lịch và hộp thư của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Thống kê dựa trên cuộc họp trong lịch của bạn mà bạn đã chấp nhận, và nơi trạng thái của bạn được đặt thành bận.

Các cuộc họp sẽ được thêm vào các thể loại sau đây:

 • Đa nhiệm trong cuộc họp

  Cuộc họp mà bạn đã gửi nhiều hơn hai email hoặc đọc hơn bốn email mỗi giờ.

 • Sau khi cuộc họp giờ

  Cuộc họp bên ngoài giờ làm việc đã xác định trong thiết đặt Outlookcủa bạn.

 • Lặp lại cuộc họp

  Cuộc họp là một phần của một chuỗi hoặc có lặp lại.

 • Nhiều thời gian cuộc họp

  Cuộc họp kéo dài hơn một giờ.

 • Cuộc họp xung đột

  Cuộc họp chờm lấp lên cuộc họp khác mà bạn đã chấp nhận và nơi trạng thái của bạn được đặt thành bận. Bất kỳ cuộc họp với xung đột được thêm vào thể loại này.

Mẹo

Hãy xem các cuộc họp Mẹo để được gợi ý về cách thực hiện các cuộc họp hiệu quả hơn.

Email

Email giờ

Những gì bạn nhìn thấy

Ước tính thời gian bạn dành gửi và đọc email. Hãy xem làm thế nào những so sánh trung bình công ty và mục tiêu cá nhân của bạn.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư của bạn. Giá trị trung bình của công ty dựa trên tổng hợp dữ liệu từ người dùng khác trong tổ chức của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Các quy tắc chính là:

 • Cho mỗi email bạn viết (gửi), chúng tôi gán 5 phút.

 • Đối với mỗi email bạn đọc (mở), chúng tôi gán 2,5 phút.

Tuy nhiên, có những ngoại lệ:

 • Nếu bạn gửi một email và sau đó mở hoặc gửi một trong 5 phút, chúng tôi gán thời gian giữa hai hành động vào email đầu tiên. Trong ví dụ dưới đây, đây là email đã phân công 2 phút.

 • Nếu bạn mở email và sau đó mở hoặc gửi một trong vòng 2,5 phút, chúng tôi gán chênh lệch thời gian giữa hai hành động vào email đầu tiên. Trong ví dụ dưới đây, đây là email đã phân công 1 phút.

Đây là ví dụ

Ví dụ về làm thế nào Delve phân tích tính thời gian email
 • Chúng tôi đăng ký email trên tất cả các thiết bị, chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc điện thoại di động.

 • Chúng tôi chỉ bao gồm tên của bạn, hoặc một nhóm mà bạn là thành viên của, ở đâu trên hộp tới hoặc Cc dòng email.

 • Chúng tôi không đếm email bạn xóa bỏ mà không cần mở.

 • Email mà bạn đọc hay ghi bên ngoài đặt giờ làm việc (như định nghĩa bằng thiết Outlook thiết đặt) được bao gồm trong sau giờ.

Mẹo

Xem của chúng tôi gửi Email Mẹo để được gợi ý về cách thực hiện email hoạt động tốt hơn cho bạn.

Xem chi tiết - Email hoạt động

Những gì bạn nhìn thấy

Bấm xem chi tiết bên dưới Email giờ để xem số lượng email bạn gửi và đọc trong giờ làm việc và bên ngoài giờ làm việc, dựa trên các thiết đặt thời gian của bạn.

Đồ thị Hiển thị khi bạn gửi và đọc email.

Bạn hãy xem các tổng cho tuần.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Hãy xem Email giờ.

Email thói quen

Những gì bạn nhìn thấy

Phần trăm đọc bởi những người khác: Hiển thị số liệu thống kê cho email bạn đã gửi trực tiếp đến cá nhân và nhóm, với ít nhất năm người nhận đủ điều kiện *. MyAnalytics Hiển thị tỷ lệ phần trăm của người nhận đã đọc email của bạn, nhưng không nào dành riêng cho người nhận đọc email của bạn.

Phần trăm đọc của bạn: Hiển thị số liệu thống kê cho email được gửi trực tiếp đến bạn và bạn là thành viên của nhóm.

Bạn cũng hãy xem cách nhanh chóng người khác đã trả lời bạn và cách nhanh chóng bạn trả lời cho những người khác.

* Các thống kê không bao gồm người dùng bên ngoài hoặc mọi người trong tổ chức của bạn được chọn ra khỏi MyAnalytics.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 hộp thư của bạn. Phần trăm đọc bởi những người khác dựa trên tổng hợp dữ liệu từ những người mà bạn gửi email đến trong tổ chức của bạn.

Làm thế nào, nó được tính toán

Đọc mức và phản hồi thời gian là ước tính dựa trên giá trị trung bình cho các 30 ngày vừa qua.

Mẹo

Sử dụng bổ trợ MyAnalytics Outlook để tìm hiểu số lượng người đã đọc, chuyển tiếp và trả lời email của bạn.

Tiêu điểm giờ

Tiêu điểm giờ

Những gì bạn nhìn thấy

Tiêu điểm giờ được xác định là ít nhất hai lần liên tiếp giờ thời gian mà không cần cuộc họp.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 lịch của bạn. Giá trị trung bình của công ty dựa trên tổng hợp dữ liệu từ người dùng khác trong tổ chức của bạn.

Làm thế nào chúng tôi tính toán các số

 • Tính tổng lập Tổng số giờ trong lịch của bạn, nơi bạn có ít nhất hai lần liên tiếp giờ mà không cần cuộc họp.

 • Chỉ bao gồm tiêu điểm giờ trong giờ làm việc đã xác định của bạn.

 • Gửi hay nhận email trong khi tiêu điểm giờ không can thiệp tính toán giờ tiêu điểm vào.

Mẹo

Xem tiêu điểm thời gian Mẹo.

Sau khi giờ

Sau khi giờ

Những gì bạn nhìn thấy

Hiển thị thời gian trong email và các cuộc họp bên ngoài giờ đặt làm việc của bạn, như được xác định bằng cách thiết đặt của bạn trong Outlook. Ví dụ, email đọc hoặc gửi ngày cuối tuần. Sau khi giờ là ước tính chỉ và không nhằm để phản ánh thực tế giờ làm việc.

Dữ liệu từ đâu ra

Dữ liệu của bạn được thu thập được từ Office 365 lịch và hộp thư của bạn. Giá trị trung bình của công ty dựa trên tổng hợp dữ liệu từ người dùng khác trong tổ chức của bạn. Những gì chúng tôi đếm làm việc sau có thể được cấu hình trong thiết đặt Outlookcủa bạn.

Làm thế nào chúng tôi tính toán các số

Hãy xem Emailcuộc họp .

Mẹo

Hãy xem sau khi giờ Mẹo để được gợi ý liên quan đến số dư cuộc sống làm việc.

Xu hướng theo thời gian

Xem tiến độ của bạn và so sánh các thói quen theo thời gian trong phần xu hướng của bảng điều khiển của bạn.

So sánh các thói quen hiện tại để các xu hướng trước cho mỗi mục tiêu.

xu hướng đầy đủ

Người dùng MyAnalytics mới sẽ bắt đầu ra với một dạng xem tuần bảy. Khi tiến triển thời gian, sẽ có thời gian thời gian dài (tối đa hai năm) của xu hướng thể xem lịch sử sẵn dùng.

Theo mặc định, bạn sẽ thấy sáu tuần xu hướng. Bạn có thể chọn và kéo thanh cuộn trong ngăn bản xem trước, ở dưới cùng của biểu đồ để hiển thị một khoảng thời gian khác nhau.

con trượt

Chọn và bỏ chọn các số liệu cụ thể trong chú giải biểu đồ để xem hoặc loại bỏ đường xu hướng của họ.

chú giải

Chọn tùy chọn "Tháng" để xem xu hướng theo tháng.

Di chuột trên đường xu hướng để xem chi tiết về thời gian của bạn.

di chuột qua chi tiết

Chia sẻ stats của bạn

Cho dù mừng đạt được mục tiêu, Hiển thị tiến trình để quản lý của bạn, hoặc yêu cầu giúp đỡ; bạn có thể chia sẻ chọn thống kê từ bảng điều khiển của bạn với những người trong tổ chức của bạn. Bằng cách chia sẻ stats bạn tạo các cơ hội thêm cho chính bạn nhận được hỗ trợ trong các vùng quan trọng nhất cho bạn. Để chia sẻ stats của bạn và bắt đầu hội thoại.

Làm thế nào để tôi chia sẻ?

Ở bàn tay trên cùng, bên phải của bảng điều khiển của bạn, bạn sẽ tìm thấy biểu tượng chia sẻ.

nút chia sẻ

Sau khi đã chọn, bảng điều khiển của bạn sẽ tô sáng các phần hiện đang sẵn dùng cho việc chia sẻ. (Phần chẳng hạn như Email và mạng thói quen sẽ không khả dụng tại thời điểm này.)

Theo mặc định, tất cả các phần sẵn dùng được chọn để chia sẻ. Bạn có thể loại bỏ tất cả các lựa chọn bằng deselecting hộp kiểm ở bên phải của logo MyAnalytics ở phía trên cùng của bảng điều khiển của bạn.

, chọn

Bạn có thể chọn không chia sẻ một chỉ số bằng deselecting thẻ cá nhân của một phần hoặc bạn có thể loại bỏ toàn bộ phần bằng deselecting hộp kiểm ở góc trên bên trái của từng phần.

Sau khi bạn chọn tất cả các số liệu thống kê mà bạn muốn chia sẻ, hãy chọn nút 'xác nhận' ở phía trên cùng của bảng điều khiển của bạn. Điều này sẽ bật lên một mẫu email cho bạn để chọn người nhận và tạo một ghi chú cá nhân cho họ. Tất cả ba trường (người nhận, dòng chủ đề và thông điệp email) được yêu cầu.

chia sẻ email

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn nút 'chia sẻ' và MyAnalytics sẽ gửi email của bạn.

Tôi tìm thống kê được chia sẻ của tôi ở đâu?

Thống kê tất cả mà bạn đã chia sẻ sẽ hiển thị trong Outlook của bạn, 'Mục đã gửi' thư mục. Và những người nhận thống kê được chia sẻ của bạn sẽ nhận được email trong hộp thư đến của họ với nối kết để xem những gì bạn đã chia sẻ thông qua bảng điều khiển MyAnalytics của họ.

Tại sao tôi không thể xem được chia sẻ stats?

Dưới đây là các nguyên nhân thông thường cho số liệu thống kê mà bạn đã chia sẻ (hoặc người khác chia sẻ với bạn) không có thể xem.

 • Tất cả các số liệu thống kê được chia sẻ hết hạn sau 30 ngày. Sau khi hết hạn Pass, nối kết để chia sẻ stats trở thành không hoạt động.

 • Nếu URL không chính xác được sao chép và dán vào trình duyệt web.

 • Email có chứa nối kết được chia sẻ stats đã được chuyển tiếp đến người nhận thay vì chia sẻ trực tiếp thông qua bảng điều khiển MyAnalytics.

Email chào mừng

Sau khi thiết lập hoàn thành (điều này có thể mất vài ngày), MyAnalytics sẽ gửi cho bạn một "Chào mừng của email." Email chào mừng cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về MyAnalytics, ví dụ nó là gì và cách hoạt động và cũng cho bạn một lần đầu tiên xem một số số liệu thống kê của bạn. Không có hành động từ bạn yêu cầu để nhận được email chào mừng.

Theo dõi email chào mừng và giả định rằng bạn không chọn không tham gia MyAnalytics (hãy xem lựa chọn trong phần dưới đây), MyAnalytics sẽ gửi cho bạn lượt email tiêu sẽ cho bạn những nét chính của chính về tuần trước đó của bạn.

Nếu bạn không muốn nhận được tiêu hóa email từ MyAnalytics, bạn có thể chọn không tham gia vào email bằng cách dùng các bước sau đây:

 • Trong MyAnalytics, đi tới thiết đặt

 • Đi tới Thiết đặt tính năng và chọn tắt cho Tiêu hóa Email

 • Hãy bấm OK để lưu các thay đổi

Tôi có thể chọn ra khỏi MyAnalytics?

Bạn có thể chọn không tham gia dữ liệu của bạn được dùng để tính toán số liệu thống kê tổng hợp cho tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn, dữ liệu của bạn sẽ không được dùng để tính toán thống kê về thời gian trung bình người trong tổ chức của bạn dành cuộc họp hoặc vào trong email.

Nếu bạn chọn, bạn sẽ không còn có thể truy nhập bảng điều khiển cá nhân của bạn.

Để chọn không MyAnalytics tham gia

 1. Trong Delve, đi đến Thiết đặt

  Đi đến Thiết đặt
 2. Đi tới thiết đặt tính năng và chọn tắt cho MyAnalytics.

  Tắt tài liệu
 3. Hãy bấm OK để lưu các thay đổi.

Nếu tôi chọn không tham gia, tôi có thể chọn lại trong?

Có, bạn có thể chọn gia nhập lại bất kỳ lúc nào và truy nhập vào bảng điều khiển cá nhân của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×