Bạn tìm thấy lỗi trong hồ sơ cá nhân của bạn sau khi gửi cho một mà chủ thuê: là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tháng 8 năm 2010

Bằng Karen Hofferber, CPRW chứng nhận sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp lệnh er với ResumePower.com

Đánh dấu Bradford đã ngây ngất khi anh ấy tìm thấy một thông báo về vị trí mô tả của người đó "mơ công việc" trên một trang web công ty Fortune 500. Nền và trình độ của mình đã là kết hợp hoàn hảo để mô tả chức và dường như câu trả lời cho tìm kiếm nghề nghiệp của mình. Anh ấy lãng phí thời gian không có trong phản hồi, vì ngày cắt cho sơ yếu lý lịch được sắp xảy ra. Nhưng sau vội gửi qua email bức thư xin việc và hồ sơ cá nhân của mình, Hy vọng cao của mình được kiểu gạch nối khi anh phát hiện lỗi trong cả hai tài liệu.

Có lẽ đây đã xảy ra đối với bạn hoặc người bạn biết.

Bạn có thể làm gì nếu bạn tìm thấy lỗi trong hồ sơ cá nhân hay thư xin của bạn sau khi bạn đã đã gửi tài liệu đến một chủ nhân? Bạn có gửi lại vào hồ sơ cá nhân và giải thích lỗi, hoặc bạn mong chủ nhân sẽ thông báo và không làm gì?

Khám phá nhầm sau khi bạn đã chưa đẩy vào nút "gửi" là disheartening, nhưng nó không kết thúc trên thế giới. Nếu lỗi khá phụ (ví dụ, dấu phẩy bị đặt sai chỗ hoặc bị thiếu dấu chấm), có lẽ bạn không cần thiết để gửi lại tài liệu của bạn (nhưng lưu một phiên bản đúng vào lần tiếp theo).

Nhưng nếu bạn đã tìm thấy nhiều lỗi, lỗi chính tả chính, thực tế misrepresentations hoặc nhầm rõ ràng, sau đó gửi lại sơ yếu lý lịch của bạn là một lựa chọn tốt hơn hơn mong chủ nhân sẽ thông báo. Chỉ cần bao gồm xin ngắn gọn giải thích rằng bạn gần đây đã cập nhật hồ sơ cá nhân của bạn, và do tâm mạnh mẽ trong công ty cơ hội, bạn muốn sẵn dùng phiên bản mới nhất của tài liệu của bạn. Hầu hết các công ty sử dụng công nghệ tự động lưu trữ sơ yếu lý lịch, và khi họ nhận được một tệp mới vào phiên bản cũ hơn chỉ cần xóa bỏ. Vậy, bạn sẽ cơ hội ý lỗi của bạn sẽ không thể nhìn thấy.

Bằng cách giữ hồ sơ cá nhân của bạn cập nhật thường xuyên, bạn có thể tránh vấn đề này trong tương lai. Ngay cả khi bạn đang không dự đoán di chuyển nghề nghiệp, mất thời gian để cập nhật hồ sơ cá nhân ít nhất một lần một năm. Tiếp theo thời gian cơ hội không mong muốn hoặc các trường hợp ngoài dự kiến bắt buộc bạn để tìm vị trí mới, bạn sẽ không thể chạy frantically để đáp ứng một hạn chót ứng dụng. Thay vào đó, bạn sẽ chuẩn bị với một sơ yếu lý lịch hiện tại và triệt để kiện.

Tiếp tục MS Word Mẹo thiết kế: chọn một phông chữ cho hồ sơ cá nhân

Microsoft Word sẽ cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau kiểu chữ, từ bảo thủ để hay thay đổi. Nhưng phông tốt nhất để dùng trên hồ sơ cá nhân của bạn là gì? Không có sự nhiều "đúng" câu trả lời cho câu hỏi này.

Phông có thể được phân loại thành hai bộ cơ bản: phông serif và sans serif. Phông serif chứa mịn đường kẻ xong tắt nét trông dày hơn, chính của một chữ cái. (Hình ảnh biểu ngữ trong thời gian tạp chí, làm ví dụ.) Phông serif truyền tải một cảm nhận cho nhà điều hành, không thời gian, và chúng có thể là một tùy chọn tuyệt vời trên hồ sơ cá nhân cho người quản lý cấp độ cấp cao hoặc chuyên gia trong trường thủ hơn chẳng hạn như kế toán, ngân hàng và tài chính. Ví dụ về phông serif thực hiện các lựa chọn tuyệt vời trên một hồ sơ cá nhân bao gồm: Garamond, Palatino, sổ Antiqua, Bookman kiểu cũ, Century Schoolbook và Goudy.

Sans serif phông là kiểu chữ mà không cần dưới. Nét thực hiện các chữ cái mỗi có cùng chiều rộng và không có không nhỏ hơn "foot," "cuối-Mẹo", hoặc tạo các trang trí vào chữ. Phông chữ sans serif nên xem hiện đại và họ có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các chuyên gia muốn dự án hình tương tự như "cắt" (chẳng hạn như thông tin chuyên gia công nghệ, hoạt động tiếp thị người quản lý, hoặc người thiết kế). Ví dụ về phông sans serif thực hiện các lựa chọn tuyệt vời trên một hồ sơ cá nhân bao gồm: Arial, Verdana, Tahoma, Franklin Gothic và Century Gothic.

Thêm hay thay đổi phông chữ, chẳng hạn như Fajita, Paisley, trẻ em và Litterbox, có thể là tuyệt vời cho quảng cáo mục tiêu đề, nhưng chúng không thích hợp cho hồ sơ cá nhân của bạn. Khi chọn một phông chữ cho hồ sơ cá nhân của bạn, hãy cân nhắc "độ dễ đọc," "chuyên nghiệp ảnh" và "lịch bản trình bày."

Trong Microsoft Word 2010, đây là một cách để chọn phông: trên trang đầu tab, bấm vào phông nhóm, hãy bấm phông để chọn một kiểu phông và kích cỡ.

Về tác giả

Karen Hofferber là người viết sơ yếu lý lịch tìm chuyên nghiệp cấp chứng chỉ và người viết sơ yếu lý lịch là tại ResumePower.com. Thay đổi nghề nghiệp? Hãy xem Sơ yếu lý lịch thay đổi nghề nghiệp The Kim Isaacs và Karen Hofferber để được trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với Karen tại ResumePower.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×