Bạn không thể tạo một site Trung tâm bản ghi là một trang con trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn cố tạo một site Trung tâm bản ghi ở cấp trang con trong tuyển tập site Microsoft SharePoint Online sử dụng mẫu cổng thông tin phát hành, tùy chọn đó không sẵn dùng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy tạo một trang Trung tâm bản ghi là tuyển tập trang trong Trung tâm quản trị SharePoint.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì không thể tạo site Trung tâm bản ghi ở cấp trang con trong một site phát hành cổng thông tin. Đây là các hành vi dự kiến trong SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×