Bạn không thể tùy chỉnh vào OneDrive for Business trang web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn sử dụng trải nghiệm mới hoặc các dạng xem cổ điển trên OneDrive cho doanh nghiệp trang web, bạn khám phá rằng bạn không thể tùy chỉnh trang web. Ngoài ra, bạn không thể sửa đổi trường hoặc các kiểu nội dung cho trang hoặc thư viện.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, sử dụng một trong những cách sau đây:

  • Nếu có những tùy chỉnh hiện có vào trang web, hãy chuyển sang dạng xem cổ điển. Tuy nhiên, lưu ý rằng dạng xem cổ điển cuối cùng sẽ được loại bỏ. Ngoài ra, các tùy chỉnh mới vào dạng xem cổ điển không được hỗ trợ. 

    Ghi chú: để chuyển sang dạng xem cổ điển, bấm trở lại cổ điển OneDrive ở góc dưới bên trái của OneDrive for Business trang. Ngoài ra, người quản trị có thể kiểm soát OneDrive for Business trải nghiệm trong Trung tâm quản trị SharePoint trong phần thiết đặt bằng cách thay đổi trải nghiệm OneDrive for Business thiết hoặc cổ điển trải nghiệm mới trải nghiệm. Nếu bạn là một toàn cục hoặc người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn, và muốn tất cả người dùng để có trải nghiệm cổ điển cho đến khi bạn triển khai mới kinh nghiệm, đi đến Trung tâm quản trị SharePoint cổ điển, bấm thiết đặt trong ngăn bên trái và bên cạnh OneDrive cho Trải nghiệm Business, chọn cổ điển trải nghiệm.

  • Nếu tùy chỉnh được yêu cầu, hãy cân nhắc sử dụng một Site nhóm SharePoint Online. Để biết thêm thông tin, hãy sử dụng mẫu để tạo kiểu khác nhau của các trang SharePoint

Xem thêm thông tin

Đây là hành vi dự kiến. Tùy chỉnh trang OneDrive for Business hoặc OneDrive for Business thư viện thiết đặt không được hỗ trợ. Một số kịch bản tùy chỉnh bao gồm:

  • Cấu hình kiểu nội dung

  • Sửa đổi cột cho thư viện

  • Thay đổi thiết đặt lập phiên bản

  • Thêm ứng dụng

  • Tạo site con cho thư viện

Để biết thêm thông tin về những thay đổi trong trải nghiệm trình duyệt trong OneDrive for Business, hãy xem OneDrive Blog.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×