Bạn không thể đồng bộ tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online trong Office 365, hoặc bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn mở các tệp trong Office Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn dùng OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách (groove.exe).

Ghi chú: để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?


Sau khi bạn tải lên hoặc tạo một thư mục được đặt tên là "_private" trong Microsoft SharePoint Online hoặc trong OneDrive for Business, bạn chịu một hoặc nhiều vấn đề sau đây:

  • Khi bạn đồng bộ hóa thư mục _private bằng cách dùng OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây cho bất kỳ tệp nào trong thư mục:

    • Tên tệp này chứa các ký tự không hợp lệ.

  • Khi bạn đồng bộ hóa thư mục _private bằng cách dùng OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ, chính các thư mục được đồng bộ, nhưng không có tệp trong thư mục được đồng bộ.

  • Bạn tìm cách mở một mục tồn tại trong thư mục _private trong Microsoft Office Online, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

    • Rất tiếc, tài liệu này không thể mở để chỉnh sửa.

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, sử dụng tên thư mục không phải là "_private" trong SharePoint Online hoặc OneDrive for Business.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì một thư mục được đặt tên là "_private" không được hỗ trợ trong SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×