Bạn có thể làm gì với Inquire bảng tính trong Excel cho Windows

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn so sánh phiên bản của sổ làm việc, phân tích sổ làm việc cho các sự cố hoặc sự không nhất quán, hoặc xem nối kết giữa các sổ làm việc hoặc trang tính. Nếu Office Professional Plus 2013 hoặc mới hơn được cài đặt trên máy tính của bạn, vào chẩn đoán bảng tính bổ trợ sẵn dùng trong Excel.

Bạn có thể dùng các lệnh trên Inquire tab để thực hiện tất cả các nhiệm vụ và nhiều hơn nữa. Tab Inquire trên ruy-băng Excel có các nút lệnh mô tả dưới đây.

Tab Chẩn đoán trong Excel

Nếu bạn không thấy tab Inquire trong ribbon Excel, hãy xem Bật bổ trợ Chẩn đoán Bảng tính.

So sánh hai sổ làm việc

Lệnh So sánh Tệp cho phép bạn xem những khác biệt giữa từng ô trong hai sổ làm việc. Bạn cần mở hai sổ làm việc trong Excel để chạy lệnh này.

Kết quả là màu được mã hóa bằng kiểu nội dung, chẳng hạn như nhập giá trị, công thức, phạm vi đã đặt tên và định dạng. Thậm chí là một cửa sổ mà có thể hiện những thay đổi mã VBA theo từng dòng. Sự khác biệt giữa các ô được hiển thị trong một bố trí lưới dễ đọc.

Kết quả so sánh

Lệnh So sánh tệp sử dụng Microsoft so sánh bảng tính để so sánh hai tệp.

  • Trong Windows 10, bạn có thể bắt đầu so sánh bảng tính bên ngoài Excel bằng cách bấm vào nút bắt đầu , nhập So sánh bảng tính, rồi bấm So sánh bảng tính.

  • Trong Windows 8, hãy bấm So sánh bảng tính trên màn hình ứng dụng .

  • Trong Windows 7, hãy bấm nút Windows bắt đầu , bấm Tất cả các chương trình, bấm Microsoft Office 2013, bấm Công cụ Office 2013, sau đó bấm so sánh bảng tính 2013.

Để tìm hiểu thêm về So sánh Bảng tính và so sánh các tệp, hãy đọc So sánh hai phiên bản của một sổ làm việc.

Phân tích sổ làm việc

Lệnh Phân tích sổ làm việc tạo một báo cáo tương tác cho thấy các thông tin chi tiết về sổ làm việc và các cấu trúc, công thức, các ô, phạm vi và cảnh báo. Hình ảnh sau đây Hiển thị một sổ làm việc rất đơn giản có chứa hai công thức và kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access và một tệp văn bản.

Báo cáo Phân tích Sổ làm việc

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Phân tích sổ làm việc.

Đầu Trang

Hiện nối kết sổ làm việc

Các sổ làm việc nối với nhau thông qua tham chiếu ô có thể gây khó hiểu. Dùng Sơ đồ Quan hệ Sổ làm việc để tạo một bản đồ đồ họa tương tác gồm những quan hệ phụ thuộc của sổ làm việc được tạo bởi các kết nối (nối kết) giữa các tệp. Các kiểu nối kết trong sơ đồ có thể bao gồm các sổ làm việc khác, cơ sở dữ liệu Access, các tệp văn bản, các trang HTML, cơ sở dữ liệu SQL Server và các nguồn dữ liệu khác. Trong sơ đồ mối quan hệ, bạn có thể chọn các thành phần và tìm thêm thông tin về chúng và kéo các đường kết nối để thay đổi hình dạng của sơ đồ.

Sơ đồ này hiển thị sổ làm việc hiện thời ở bên trái và các kết nối giữa sổ làm việc này với các sổ làm việc khác cũng như với các nguồn dữ liệu. Nó cũng hiện thêm các cấp độ kết nối của các sổ làm việc, giúp bạn hình dung được nguồn gốc dữ liệu của sổ làm việc.

Sơ đồ Quan hệ Sổ làm việc

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Xem các nối kết giữa các sổ làm việc.

Hiện nối kết của trang tính

Bạn có nhiều trang tính phụ thuộc vào nhau? Sử dụng Sơ đồ quan hệ trang tính để tạo một bản đồ tương tác, đồ họa của kết nối (nối kết) giữa các trang tính trong cùng sổ làm việc và trong các sổ làm việc. Điều này giúp cung cấp cho bạn một ảnh rõ ràng hơn về cách dữ liệu của bạn có thể phụ thuộc vào các ô trong vị trí khác.

Sơ đồ này hiển thị mối quan hệ giữa các trang tính trong sổ làm việc khác nhau bốn, với sự phụ thuộc giữa các trang tính trong cùng một sổ làm việc cũng như nối kết giữa các trang tính trong sổ làm việc khác nhau. Khi bạn đặt con trỏ trên một nút trong sơ đồ, chẳng hạn như trang tính có tên là "Tây" trong sơ đồ, một bóng chú thích có chứa thông tin sẽ xuất hiện.

Sơ đồ Quan hệ Trang tính

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Xem nối kết giữa các trang tính.

Hiện quan hệ ô

Để có một sơ đồ chi tiết, tương tác gồm tất cả các nối kết từ một ô được chọn đến các ô trong các trang tính khác hoặc thậm chí các sổ làm việc khác, hãy dùng công cụ Quan hệ Ô. Những mối quan hệ với các ô khác này có thể tồn tại trong các công thức hoặc tham chiếu đến các phạm vi đã đặt tên. Sơ đồ có thể bao trùm các trang tính và các sổ làm việc.

Sơ đồ này hiện hai cấp độ quan hệ ô cho ô A10 trên Sheet5 trong Book1.xlsx. Ô này phụ thuộc vào ô C6 trên Sheet 1 trong một sổ làm việc khác, Book2.xlsx. Ô này là một tiền lệ cho một số ô trên các trang tính khác trong cùng một tệp.

Sơ đồ Quan hệ Ô

Để tìm hiểu thêm về cách xem các mối quan hệ ô, hãy đọc Xem nối kết giữa các ô.

Đầu Trang

Loại bỏ định dạng ô quá mức

Bạn đã bao giờ mở một sổ làm việc và thấy nó tải chậm hoặc trở thành khổng lồ chưa? Các hàng và cột của nó có thể được áp dụng các định dạng mà bạn không hay biết. Dùng lệnh Loại bỏ Định dạng Ô Quá mức để loại bỏ định dạng quá mức và làm giảm đáng kể kích cỡ tệp. Điều này giúp bạn tránh tình trạng "thổi phồng bảng tính," giúp cải thiện tốc độ của Excel.

Quan trọng:  Bạn có thể muốn tạo bản sao lưu của tệp trước khi làm sạch định dạng ô quá mức, bởi vì có những trường hợp nhất định mà trong đó quy trình này có thể làm cho tệp của bạn tăng kích cỡ, và không có cách nào để hoàn tác thay đổi này.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Loại bỏ định dạng ô quá mức trên một trang tính.

Quản lý mật khẩu

Nếu bạn đang dùng các tính năng Inquire để phân tích hoặc so sánh các sổ làm việc được đặt mật khẩu bảo vệ, bạn sẽ cần thêm mật khẩu sổ làm việc vào danh sách mật khẩu của bạn để Inquire có thể mở bản sao đã lưu của sổ làm việc của bạn. Dùng lệnh Mật khẩu Sổ làm việc trên tab Inquire để thêm mật khẩu, sẽ được lưu trên máy tính của bạn. Những mật khẩu này được mã hóa và chỉ có bạn mới có thể truy nhập được.

Để tìm hiểu thêm về cách dùng mật khẩu để phân tích các sổ làm việc, hãy đọc Quản lý mật khẩu được dùng để mở các tệp để phân tích và so sánh.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×