Bạn có thể khôi phục một mật khẩu đã quên không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Câu trả lời ngắn là không, trừ khi bạn đã lưu mật khẩu đến nơi bạn có thể tìm thấy nó lại. Word sẽ liên tục không có bản ghi của mật khẩu của bạn.

Các mật khẩu tốt nhất rất khó bị tấn công—đó là cách mật khẩu giúp tài liệu của bạn an toàn hơn. Để giúp bảo vệ tài liệu của bạn, Word không lưu giữ mật khẩu ở bất kỳ đâu bạn có thể lấy nó—hoặc bất kỳ đâu mà chúng tôi có thể tiếp cận mật khẩu này.

Lưu ý: Bên thứ ba cung cấp phần mềm trực tuyến mà họ tuyên bố sở hữu có thể truy xuất mật khẩu trong Word. Chúng tôi không thể khuyên chúng, và chúng tôi không đảm bảo những kết quả của chúng.

Tìm hiểu thêm về cách tạo mật khẩu, thay đổi mật khẩuloại bỏ mật khẩu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×