Bạn cần trợ giúp đăng nhập?

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Tôi có thể đăng nhập vào Lync trên máy tính bàn, nhưng không phải trên thiết bị di động của tôi

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010 nhưng đã cài đặt ứng dụng Lync 2013

Trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync cho Android của tôi sẽ được giữ trong bao lâu?

Tôi có thể cài đặt Lync 2010 cho Android và Lync 2013 cho Android trên cùng một thiết bị không?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của một tổ chức có gói đăng ký doanh nghiệp Office 365. Nếu bạn đang sử dụng Lync trên máy tính để bàn thì bạn đã có tài khoản Lync.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, hoặc nó không còn hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn. Cung cấp cho họ với các nối kết này:

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, hoặc là user@domain.com hoặc domain\username.

Tôi có thể đăng nhập vào Lync trên máy tính để bàn, nhưng không phải trên thiết bị di động của tôi

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Office 365, hãy xem Hướng dẫn Tìm hiểu Đăng nhập Lync Online cho Người dùng.

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Lync Server, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn. Cung cấp cho họ nối kết này: Triển khai Tính di động đối với Lync Server 2013.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

  • Từ màn hình Đăng nhập, gõ nhẹ Hiện Tùy chọn Nâng cao, biểu tượng ở dưới cùng bên trái và gõ nhẹ HTTP Proxy để nhập thiết đặt proxy của bạn.

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010 nhưng đã cài đặt ứng dụng Lync 2013

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Lync 2013 trên thiết bị di động nhưng đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010, hãy dỡ cài đặt ứng dụng Lync 2013 và cài đặt ứng dụng Lync 2010. Từ thiết bị di động của bạn, hãy đi tới Google Play Store và tìm kiếm Microsoft Lync 2010 cho Android.

Trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync cho Android của tôi sẽ được giữ trong bao lâu?

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ vẫn giữ trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu mất kết nối trong vòng 30 phút hoặc hơn, bạn sẽ bị đăng xuất. Nếu bạn có kết nối nhưng chưa sử dụng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Tôi có thể cài đặt Lync 2010 cho Android và Lync 2013 cho Android trên cùng một thiết bị không?

Điều này không được khuyến khích. Nếu bạn cài đặt cả hai ứng dụng, bạn sẽ nhận cảnh báo hai lần khi có cuộc gọi và IM. Nếu bạn đang xem Cập nhật Tích lũy tháng 2/2013 cho phiên bản Lync Server 2013 hoặc mới hơn và để bạn có thể đăng nhập Lync 2013 cho Android, bạn cần phải dỡ cài đặt Lync 2010 dành cho ứng dụng Android.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×