Bạn được nhắc cho thông tin đăng nhập khi bạn mở tài liệu một cách ẩn danh trong SharePoint Server 2016

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho:

 • Microsoft SharePoint Server 2016

 • Phiên bản Windows Installer (MSI) dựa trên các ứng dụng Microsoft Office 2016 (không áp dụng cho các ứng dụng Office 365)

 • Truy nhập ẩn danh mà được bật cho trang SharePoint hoặc thư viện

 • Truy nhập vào tài liệu Office một cách ẩn danh

 • Truy nhập vào tài liệu Office bằng cách dùng một tài khoản khác hơn mà bạn đã dùng để đăng nhập vào Windows

Triệu chứng

Khi bạn mở tài liệu trong SharePoint Server 2016 bằng cách sử dụng phiên bản Windows Installer (MSI) dựa trên các ứng dụng Office, bạn được nhắc cho thông tin đăng nhập nếu đáp ứng các điều kiện trong phần "Áp dụng cho".

Tại sao vấn đề này xảy ra

Ứng dụng Office gửi một ủy quyền: mang đầu trang tính tương thích với SharePoint Online và OneDrive for Business. SharePoint Server 2016 sẽ gửi một lời nhắc xác thực HTTP 401 do vấn đề về cách thức mà SharePoint Server 2016 tại cơ sở xử lý yêu cầu có các ủy quyền: mang đầu trang, và cũng do vắng mặt của X-IDCRL_ Chấp nhận: t đầu trang.

Làm thế nào để tránh vấn đề này

Để tránh vấn đề này, vô hiệu hóa tùy chọn yêu cầu cho các ứng dụng web bị ảnh hưởng, và sau đó sử dụng các quy tắc URL ghi lại để loại bỏ một cách hiệu quả vào ủy quyền: mang tiêu đề từ đầu các yêu cầu. Chỉ được hỗ trợ URL ghi lại quy tắc cho SharePoint Server 2016 được dùng để loại bỏ một giá trị đầu trang yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem biết của rewrites và chuyển hướng trong SharePoint 2016, 2013, 2010, và 2007.

Để thực hiện giải pháp thay thế này, hãy làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Chặn tùy chọn yêu cầu cho ứng dụng web qua Web.config

Để chặn tùy chọn yêu cầu, thay đổi tệp Web.config cho ứng dụng web như sau:

< system.webServer >

< bảo mật >

< requestFiltering allowDoubleEscaping = "true" >

< động từ applyToWebDAV = "false" >

< loại bỏ động từ = "Tùy chọn" / >

< thêm động từ = "Tùy chọn" được phép = "false" / >

< / động từ >

Ghi chú Tùy chọn yêu cầu không bị chặn cho phân phối tạo lập Web và yêu cầu lập phiên bản (WebDav).

Bước 2: Tải xuống và cài đặt phần mở rộng IIS URL ghi lại

Tải xuống và cài đặt phần mở rộng IIS URL ghi lạitrên các máy chủ SharePoint Web trước cuối (WFE).

Bước 3: Thêm HTTP_Authorization máy chủ biến IIS

 1. Bắt đầu trình quản lý thông tin dịch vụ Internet (IIS), chọn máy chủ SharePoint trong ngăn bên trái, sau đó chọn URL ghi lại trong ngăn Trung tâm.

 2. Trong ngăn bên phải, hãy chọn Dạng xem máy chủ biến số.

 3. Để thêm một biến số server mới, chọn Thêm.

 4. Nhập tên máy chủ biến,chẳng hạn như HTTP_Authorization, và sau đó chọn OK.

 5. Trong ngăn bên phải, chọn trở về quy tắc.

 6. Xác nhận rằng HTTP_Authorization máy chủ biến được thêm vàotrong tệp ApplicationHost.config, như sau:

< system.webServer >

...
        <rewrite >

< allowedServerVariables >

< thêm tên = "HTTP_Authorization" / >

< / allowedServerVariables >

< / ghi lại >

Bước 4: thêm quy tắc để dừng xử lý Ghi lại URL quy tắc cho các phương pháp yêu cầu

Bạn có thể thêm một quy tắc quy tắc viết lại URL thêm điểm dừng xử lý nếu phương pháp yêu cầu không phải là đầu (thay đổi chỉ yêu cầu đầu). Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn ứng dụng web, sau đó chọn URL ghi lại.

 2. Trong ngăn bên phải, chọn Thêm Rule(s) để thêm một quy tắc mới.

 3. Nhập tên quy tắc, chẳng hạn như Authrule-HEADonly.

 4. Trong phần Khớp URL , xác định các giá trị sau đây:

  1. Yêu cầu URL: phù hợp với mẫu hình

  2. Sử dụng: biểu thức thông thường

  3. Mẫu hình: ^(?!. *\.aspx).*$

  4. Tùy chọn bỏ qua trường hợp : đã chọn

 5. Trong phần điều kiện, chọn Thêm, và sau đó xác định các giá trị sau đây:

  1. Điều kiện đầu vào: {REQUEST_METHOD}

  2. Kiểm tra nếu nhập chuỗi: không khớp với mẫu hình

  3. Mẫu hình: đầu

  4. Tùy chọn bỏ qua trường hợp : đã chọn

 6. Sửa hành động phần như sau:

  1. Loại hành động: không có

  2. Dừng xử lý các quy tắc sau đó tùy chọn: được chọn

 7. Trong ngăn bên phải, chọn áp dụng-> sao vào quy tắc.

Ghi chú Hãy đảm bảo rằng quy tắc được kích hoạt. Để thực hiện điều này, hãy tìm tùy chọn Tắt quy tắc trong ngăn bên phải. Tùy chọn này được hiển thị sau khi bạn chọn quy tắc.

Bước 5: thêm quy tắc URL ghi lại để loại bỏ các Ủy quyền: tiêu đề mang

Để loại bỏ một cách hiệu quả vào ủy quyền: mang đầu trang cho yêu cầu, hãy dùng quy tắc ghi lại URL, như sau:

 1. Chọn ứng dụng web, sau đó chọn URL ghi lại.

 2. Trong ngăn bên phải, chọn Thêm Rule(s) để thêm một quy tắc mới.

 3. Nhập tên quy tắc, chẳng hạn như Authrule.

 4. Trong phần Khớp URL , xác định các giá trị sau đây:

  1. Yêu cầu URL: phù hợp với mẫu hình

  2. Sử dụng: biểu thức thông thường

  3. Mẫu hình: ^(?!. *\.aspx).*$

  4. Tùy chọn bỏ qua trường hợp : đã chọn

 5. Trong phần Máy chủ biến , chọn Thêm, xác định các giá trị sau đây và sau đó chọn OK:

  1. Tên biến máy chủ: HTTP_Authorization

  2. Giá trị: không có

  3. Tùy chọn thay thế giá trị hiện có : đã chọn

 6. Trong phần hành động , hãy xác định các giá trị sau đây

  1. Loại hành động: không có

  2. Dừng xử lý các quy tắc: đã chọn

 7. Trong ngăn bên phải, chọn áp dụng->sao vào quy tắc.

Ghi chú Hãy đảm bảo rằng quy tắc được kích hoạt. Để thực hiện điều này, hãy tìm tùy chọn Tắt quy tắc trong ngăn bên phải. Tùy chọn này được hiển thị sau khi bạn chọn quy tắc.

Giải quyết vấn đề này trong cụm máy chủ SharePoint Server 2016

Lặp lại tất cả các bước từ phần trước trên mỗi máy chủ SharePoint Web trước cuối (WFE) trong cụm máy chủ để đảm bảo rằng tất cả máy chủ được cấu hình hệt. Nếu bạn đã sử dụng quy tắc viết lại, hai quy tắc khỏi phần trước cần phải được đặt làm hai cuối cùng trong danh sách vì quy tắc đầu sẽ vô hiệu hóa quy tắc sau đó.

Do giới hạn trong phần mở rộng IIS URL ghi lại, các quy tắc hiện đang không thể kết hợp theo cách cho phép chúng hoạt động đúng cách.  Tình huống này có thể thay đổi trong một bản sửa đổi trong tương lai của phần mở rộng hoặc một cấu hình thay thế có thể tìm thấy trong tương lai.  Bây giờ, các phương pháp đều theo cách tốt nhất được xác nhận để giải quyết vấn đề này bằng cách dùng URL ghi lại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×