Bạn đã được thêm vào để làm đại diện cho một nhóm phản hồi

Bạn đã được người quản trị hoặc người quản trị máy chủ chọn với vai trò là một đại diện của nhóm phản hồi Lync để giúp trả lời các cuộc điện thoại cho một hoặc nhiều nhóm làm việc trong tổ chức của bạn. Trong tương lai, bất cứ khi nào các cuộc gọi đến được chuyển tới cho nhóm phản hồi của bạn, thì điện thoại của bạn sẽ đổ chuông nếu bạn đăng nhập với vai trò là một đại diện.

Nếu có khi nào tư cách thành viên cho nhóm phản hồi của bạn bị gỡ bỏ, bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả này.

Chủ đề này sẽ giúp bạn khởi động bằng cách trả lời một số câu hỏi về trách nhiệm của bạn với vai trò là một đại diện của nhóm phản hồi.

Trong bài viết này

Tôi là một thành viên trong (các) nhóm phản hồi nào?

Tôi cần làm gì trước khi tôi có thể bắt đầu nhận các cuộc gọi?

Tôi phải trả lời một cuộc gọi như thế nào?

Cửa sổ hội thoại cho tôi biết những gì?

Tôi là một thành viên trong (các) nhóm phản hồi nào?

Để tìm hiểu việc bạn thuộc về (các) nhóm phản hồi nào:

  • Trên cửa sổ Lync chính, bấm mũi tên Hiện Menu Biểu tượng tùy chọn , bấm Công cụ, rồi bấm Thiết đặt Nhóm Phản hồi. Một trình duyệt sẽ được mở ra và hiện lên trang Nhóm Đại diện, trang này liệt kê tất cả các nhóm trong đó bạn là một đại diện. (Nếu bạn làm đại diện cho nhiều trang, bạn sẽ có trang riêng cho mỗi trang.) Hộp đã đánh dấu kiểm cho biết rằng bạn đã đăng nhập vào một nhóm.

Tôi cần làm gì trước khi tôi có thể bắt đầu nhận các cuộc gọi?

Bất kỳ lúc nào bạn chuẩn bị nhận các cuộc gọi với vai trò là một đại diện của nhóm phản hồi, thì việc đầu tiên bạn cần làm là đăng nhập vào nhóm phản hồi đó. Để đăng nhập vào một nhóm chính thức, hãy chọn hộp kiểm Đã đăng nhập bên cạnh nhóm đó. (Bạn luôn được đăng nhập để đại diện cho các nhóm chính thức và bạn không thể xóa hộp kiểm Đã đăng nhập dùng cho các nhóm đó.) Các nhóm được đánh dấu “không áp dụng” cho biết rằng trang Nhóm Đại diện không thể kết nối với ứng dụng Nhóm Phản hồi.

Lưu ý: Nhóm Phản hồi Lync sẽ không chuyển các cuộc gọi tới những đại diện đang bật Chế độ Quyền Riêng tư. Để nhận được các cuộc gọi của nhóm phản hồi, hoặc là tắt Chế độ Quyền Riêng tư hoặc thêm “Bộ theo dõi Hiện diện RGS” vào trong danh sách Liên hệ Lync của bạn.

Đầu Trang

Tôi phải trả lời một cuộc gọi như thế nào?

Để trả lời một cuộc gọi được định tuyến, chỉ cần bấm thông báo cuộc gọi đến mà bạn thấy trên màn hình máy tính của mình. Thông báo này sẽ chỉ cho bạn biết nhóm phản hồi nào đang chuyển cuộc gọi đó tới.

Đầu Trang

Cửa sổ hội thoại cho tôi biết những gì?

Khi bạn bấm thông báo cuộc gọi, một cửa sổ hội thoại sẽ mở ra. Ở đầu cửa sổ, bạn có thể thấy lại một lần nữa tên của nhóm phản hồi đã chuyển cuộc gọi tới cho bạn. Nếu người gọi có quyền tùy chọn khi người này kết nối lần đầu tiên, cửa sổ hội thoại sẽ hiện Chú thích từ <tên nhóm> cùng với những chỉ dẫn mà người gọi đã nghe thấy và tùy chọn mà người gọi đã chọn. Bạn cũng có thể thấy khoảng thời gian người gọi đã đợi để kết nối với bạn.

Lưu ý: Nếu nhóm hỗ trợ của bạn đã bật tính năng ẩn danh cho người đại diện và bạn đang trả lời các cuộc gọi như một phần của nhóm phản hồi ẩn danh, thì định danh của bạn sẽ được ẩn trong suốt cuộc gọi đó và từ “Ẩn danh” sẽ xuất hiện ở trên đầu phía bên phải của cửa sổ. Các tin nhắn tức thời được trao đổi trong suốt một cuộc nói chuyện ẩn danh cũng bảo toàn việc ẩn danh của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×