Sáu bước đơn giản

Bước 3: Chia sẻ và cộng tác

Bước 3: Chia sẻ và cộng tác

Với Office 365, bạn có thể chia sẻ tệp an toàn, chỉnh sửa cùng nhau trong thời gian thực và làm việc năng suất dù bạn đang ở đâu, trên mọi thiết bị. Kiểm tra tất cả các cách bạn có thể Cộng tác trong Office 365, rồi thử áp dụng.

Chia sẻ tệp

Để chia sẻ tệp từ một ứng dụng Office như Word, Excel hoặc PowerPoint:

  1. Chọn Chia sẻ Chia sẻ trên dải băng.

  2. Nhập tên hoặc địa chỉ email.

    Lưu ý: Để thay đổi quyền, chọn danh sách thả xuống. Cho phép chỉnh sửa được chọn theo mặc định. Để thay đổi sang chỉ xem, bỏ chọn hộp này, rồi chọn Áp dụng.

  3. Chọn Gửi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cộng tác với người khác

Sau khi chia sẻ tệp, bạn có thể làm việc trên tệp đó cùng lúc với những người khác.

Xem video để biết cách thức hoạt động.

Bạn có thể đồng tác giả với những người khác trong các ứng dụng của Office Online và các ứng dụng trên máy tính.

Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy mở tệp trong ứng dụng Trực tuyến để thấy các thay đổi nếu có. Cờ có màu sẽ cho bạn biết ai đang chỉnh sửa và vị trí chỉnh sửa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các khóa đào tạo về hiệu suất

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×